Att lämna ett förhållande när man träffat någon annan

Att lämna ett förhållande när man träffat någon annan
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 12 augusti, 2020

En del människor tror att det är lättare att lämna ett förhållande slut än att själv bli lämnad. Men det är inte sant. I en del situationer är det nästan omöjligt att göra slut, även om man träffat någon annan. Ibland kan känslor av dåligt samvete, förpliktelser och emotionell skuld (verklig eller inbillad) få oss att tveka att avbryta ett förhållande.

Tanken på att göra slut med din partner kan vid vissa tillfällen skapa ett dilemma som du kan ha svårt att hitta en lösning på. Även om du är medveten om att ni inte längre älskar varandra, kan det finnas många andra faktorer som hindrar dig från att ta steget att göra slut.

Det finns inget positivt med den här situationen. Om du inte inser detta i tid och börjar göra något åt det, kan konsekvensen bli en enorm förvirring som går ut över alla inblandade. Det hindrar dig också från att ta itu med frågorna på ett sunt vis.

“Man måste lära sig att lämna bordet när kärlek inte längre serveras.”

-Nina Simone-

Saker som hindrar dig från att lämna ett förhållande

Skuldkänslor är den huvudsakliga anledningen till att människor har svårt att göra slut med sin partner, även om de träffat någon annan. Dessa skuldkänslor förklaras av att de inte vill såra den person som har tillfört så mycket i deras liv. De vet att en brytning kommer att bli smärtsam för deras partner och vill inte vara orsaken till detta.

Skuldkänslor kan vara skälet till att man inte vågar göra slut

En annan vanlig orsak är tvekan, vilket kan sätta tvärstopp för alla beslut. Denna bygger på en rädsla för vad som ska hända i framtiden. Även om du inte längre älskar din partner, är du inte säker på om det är bättre att hålla fast vid något du är van vid eller prova något nytt. Här spelar osäkerhet en stor roll: “Tänk om allt går fel och jag vill gå tillbaka till min partner, men inte kan det.

Ibland kan det även hända att du vill att den nya personen ska lösa problemet. Du hoppas att denna person, som du redan har en formell eller icke-formell romantiskt relation med, ska sätta press på dig, insistera eller “göra något” för att förmå dig att göra slut med din partner. I grunden beror detta på din ovilja att ta ansvar för följderna av ett sådant beslut.

När du väntar för länge med att lämna ett förhållande…

Det värsta med att inte fatta beslutet att lämna din partner är att det leder till mycket oklara och osunda situationer. Vad som ofta inträffar är att det utlöser en kedjereaktion av omedvetna handlingar, som vanligen sårar människor mycket mer än om de fått veta sanningen i ett tidigare skede.

De huvudsakliga effekterna av att skjuta upp beslutet är:

  • Psykologiskt våld. Utan att vara medveten om det kanske du förebrår din nuvarande partner för att han finns till och hindrar dig från att umgås med den andra personen du är intresserad av. Detta kan få dig att se allt din partner gör eller säger som ett problem. Det gör att du kritiserar hans beteende mer och behandlar honom som om han vore ett plågoris.
  • Lögner och bedrägerier. Skamkänslor, obeslutsamhet och rädsla kan också locka dig in i en förvirrande härva av lögner. Du ljuger såväl till din partner som till din nya flamma. Du gör så för att inte plötsligt behöva lämna din partner, och för att inte heller förlora den andra personen. Det är ett mycket omoget sätt att försöka förhala det oundvikliga.
  • Passivt aggressiva strategier. Dessa består av otydliga attityder, såsom att vara känslomässigt oåtkomlig eller komma med indirekta anklagelser gentemot din nuvarande partner. Du uppträder irriterat utan att uttrycka dig öppet, för du döljer vad den egentliga konflikten består i.
  • Antydningar. Detta innebär att du låter din partner själv komma underfund med hur det ligger till. Du visar tecken på att den andra personen existerar och att du är intresserad av honom, så att din partner ska upptäcka honom. På så vis blir det han som gör slut.
Omoget agerande är ofta anledningen till att man inte gör slut

Effekterna av omoget agerande

När du väntar för länge med att göra slut med din partner drabbas oftast alla berörda. Din nuvarande partner kommer definitivt ha känslan av att ett uppbrott är nära förestående. Han kommer att försöka förstå vad som inte står rätt till, men om du inte lägger korten på bordet kommer han bara att fyllas av ångest, tvivel och obehag.

I sådana situationer är det svårt för din partner att veta vad som pågår. Dessutom har han inte tillräckligt med information för att kunna fatta några beslut. Detta ger upphov till en sorts förkvävd smärta, och leder på samma gång till grundlösa förhoppningar och meningslösa förväntningar. Du åsamkar mycket mer skada om du begagnar dig av denna typ av psykologiska spel än om du är uppriktig.

Din nya älskare slipper heller inte undan oskadd. Han vet inte om han ska vänta på att du ordnar upp situationen eller helt enkelt gå vidare. Han kan också bli osäker och misstrogen, vilket inte precis gynnar ett nytt förhållande.

Det är egoistiskt att inte lämna ett förhållande i tid

Att vänta för länge med att lämna ett förhållande är därför i grund och botten bara ett tecken på egoism och bekvämlighet. Du försöker undvika obehag för dig själv, men resultatet blir att alla andra får lida. I slutändan får du förmodligen även själv känna sviterna av dessa plågor. Det sitter alltid ett högt pris att betala för rädsla, obeslutsamhet och brist på personligt engagemang.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.