Att lära barn tänkande

Att lära barn tänkande

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2022

Att utbilda är inte lätt, och än mindre så när det kommer till att lära ut hur man tänker. Detta kräver ansträngning och engagemang. För att lära ut tänkande måste du först överväga att våra barn redan är kapabla till det. För trots sina unga ålder har de redan börjat utveckla förmågor inom logik och reson.

Att lyda är inte att lära

Tvärtemot vad vi är vana vid att höra så är lydnad av instruktioner inte samma sak som att lära sig, och att utfärda kommandon är inte att undervisa; det skapar bara underkastelse.

Barn med drake

Du kan be husdjur lyda dig. De tänker nämligen inte och deras framsteg inträffar för att de lyder i utbyte mot en belöning eller uppmärksamhet.

Men våra barn, mänskliga varelser, har trots sin unga ålder förmågan att tänka, förstå och resonera, och de har givetvis rätten att vara sig själva, med egna idéer och övertygelser, även om vi inte håller med dem.

“Utbildning är identiskt med att hjälpa barnet inse sina potentialer.”

-Erich Fromm-

Svårigheten med att utbilda utan underkastelse

Utan tvivel är det mycket svårt att utbilda utan att be om lydnad från en utbildares synvinkel. Det är svårare att lära ut med hjälp av ömsesidig respekt, där vi värderar och lär våra barn att tänka.

Under barndomen har vi förmågan att absorbera allt omkring oss och bilda oss en uppfattning om världen, anpassad till vår ålder. Det betyder att om vi bara lär våra barn att lyda så kommer det vara svårt för dem att i vuxen ålder utöva kritiskt tänkande. De kommer vara rädda för bestraffning och tveka kring att uttrycka sina egna åsikter. Barnen kommer lära sig att de inte är viktiga för världen, vilket resulterar i en känsla av osäkerhet.

Därför kommer svårigheten med utbildning utan tvivel när det kommer till att lära barnet att tänka, att förstå, att dra sina egna slutsatser och göra egna reflektioner.

Att lära ut tänkande kräver engagemang, tid och stimulans

Att lära ut kritiskt tänkande antyder engagemang, tid, tålamod och att känna till rätt strategier. För detta är det nödvändigt att ha en reflexiv, respektfull attityd som grundas i kärlek.

Utan tvivel måste vi låta våra barn växa känslomässigt hälsosamt och låta dem känna sig älskade, respekterade och hörsammade. Därigenom kommer de växa upp och vara säkra i sig själva. De kommer vara tillräckligt starka för att konfrontera svårigheter i livet när de blir vuxna. Detta med vetskapen hur man reflekterar över dessa utmaningar och tar de bästa besluten.

Hur lär man ut tänkande?

Kvinna och barn

För att lära ut tänkande är det viktigt att komma ihåg en serie utbildningsstrategier. Dag för dag kommer dessa låta barnen växa genom att definiera sig själva, lära sig och förstå världen samt vad som är fördelaktigt för deras livsväg. Detta samtidigt som de alltid förlitar sig på kärlek, stöd och närhet.

Dessa strategier är:

  • Först att vi visar och uttrycker för barnen att de är de viktigaste för oss i livet. Detta genom att dela den affektion, den kärlek och det erkännande som de förtjänar för att ha övervunnit utmaningar, lärt sig och vuxit.
  • Att vi ger dem chansen att gå sina egna vägar; alltså inte att ge dem avslutade eller lösta situationer, utan snarare att vi låter dem göra det genom vårt stöd och sällskap, trots att de löper risken att begå ett misstag.
  • Kommunikation och språk är fundamentalt, och med detta refererar vi till det verbala, icke-verbala och känslomässiga. Det är väldigt viktigt att tala med dem på ett tydligt, enkelt och tillgivet sätt.
  • Det är viktigt att lyssna på deras resonemang och små beslut. Att förklara konsekvenserna av dessa och, i vissa fall, låta dem uppleva konsekvenserna av deras egna övertygelser. På så vis kan de dra sina egna slutsatser och lära sig sina egna läxor från upplevelsen.
  • Att förstärka, vara positiv mot dem för deras små framgångar och upptäckter, samt att motivera dem för sakerna som vi vuxna tror är viktiga för dem att lära sig, till exempel hygienvanor, studier, beteenden etc.

Det är viktigt att komma fram till överenskommelser, införstådda konsekvenser, så att barnen genom kommunikation, förståelse och förhandling kan ta delta i beslut, normer och värderingar vi vill lära dem. Vi måste uppmuntra dem att själva tänka på vad som motiverar dem mest och fyller dem med hopp.

“Skydda inte dina barn från livets svårigheter; lär dem istället att övervinna dem.”

-Louis Pasteur-

På så sätt kommer barnen växa upp känslomässigt friska, säkra i sig själva och kapabla att ta sina egna beslut i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.