Jag älskar förnimmande-tänkande personer

Jag älskar förnimmande-tänkande personer

Senaste uppdateringen: 14 juli, 2022

Eduardo Galeano brukade säga att “språket som säger sanningen är det förnimmande-tänkande språket” och att de bästa personerna är de som kan tänka genom att känna och känna genom att tänka.

Detta ledde honom till följande påstående: “Jag gillar förnimmande-tänkande personer som inte separerar reson från hjärtat. Som känner och tänker samtidigt. Utan att skilja huvudet från kroppen, och ej heller känslor från reson.”

Vi må kunna ingripa, men vi agerar med vårt hjärta till följd av vårt sinnes logik och vice versa. Vi är en helhet, tänkande och kännande på samma gång, och det är så vi kommer närmre verkligheten.

Att hantera vad vi känner är nödvändigt för att komma ihåg vad vi förtjänar

Förnimmande-tänkande är hur vi relaterar till vår kärlek, vänskap, besvikelse och glädje samt våra änglar och demoner. Vi kan inte bryta upp oss i separata bitar eller skilja våra känslor från våra tankar.

När vi ställs inför komplicerade förhållanden kan vi inte försöka vägleda oss enbart baserat på vad vi känner. Ibland måste vi knuffa en del av vad vi känner åt sidan för att kunna lägga mer värde vid vad vi förtjänar.

Våra sinnesuppfattningar och känslor kommer dock ha en effekt på alla beslut och händelser i våra liv (och det är bra att det är så, för annars skulle vi endast vara robotar).

Yoga vid berg

Förnimmande-tänkande känslighet– basen för empati

Det finns personer som har mer eller mindre förnimmande-tänkande känslighet. Det finns personer som tänker och agerar enligt tron att om du är känslig och uppmärksammar dina känslor i dagens värld, så kommer livets omständigheter sluka dig.

Det är därför det blir nödvändigt att reflektera, för man måste både tänka och känna för att kunna känna sig levande och samtidigt följa med flödet. Hur ska vi uppfostra våra barn om vi alltid prioriterar logik? Hur ska vi älska om vi lägger större vikt vid reson?

Många tror att det är ett tecken på styrka att låta reson stå över känslor, medan känslor och och känslighet är tecken på svaghet, men inget kan vara längre från sanningen: kombinationen av dessa två är vad som gör oss utmärkta.

Att bibehålla en filosofi av förnimmande-tänkande är ett sätt att omfamna livet och de vi verkligen är. Förnimmande-tänkande personer är faktiskt de som samlar på sig mest karisma och den största förmågan att sammankoppla med sina omgivningar.

Fjäril på hjärta

Förnimmande-tänkande personer är balanserade personer som erbjuder tillit, gott uppsåt, känslomässig intelligens, kraft och styrka till andra människor, så att de kan breda ut sina vingar och få fria tyglar att sträva efter sina mål.

Dessutom är förnimmande-tänkande personer de som bäst förstår vikten av de små detaljerna när tiden kommer för att relatera till världen. De har bättre förståelse för att vårt liv saknar mening utan banden som förenar och får oss att respektera varandra.

“Vi agerar med hjärtat, men vi använder även sinnet, och när vi kombinerar de två på detta sätt är vi förnimmande-tänkande.”

Eduardo Galeano

Att fira bröllopet mellan reson och hjärtat är basen för vårt välmående

Vi måste tacka tiden, som har visat oss att goda saker kan hända när som helst, ibland tack vare våra känslor och ibland för att vi anammar vår reson.

Det är därför det är så viktigt för oss att inte skilja logik från känslor. Båda är nämligen nödvändiga för att förstå världen och vad som händer med oss, såväl som för att ta beslut.

Ett förnimmande-tänkande sinne låter oss samarbeta med våra omgivningar och koppla samman med andra för att göra alla relationer mer tillfredsställande. Vi vet dock inte alltid hur vi ska balansera saker och ting.

Flicka med duvor som är förnimmande-tänkande

En bra social hjärna är en som balanserar reson med känslor, för ingen av dem är bättre, värre eller överlägsen. Utan emotionell känslighet kan vi inte förstå en värld byggd på en bas av förnuft och vice versa.

I verkligheten är tänkande utan kännande (eller tvärtom) att se utan att se, lyssna utan att höra, älska utan att älska och leva utan att leva. Och det är lika omöjligt som existensen av ett perfekt och uppriktigt leende utan en sann känsla av glädje.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.