Att lära sig att kommunicera effektivt

30 maj, 2017

Hur många gånger har du försökt kommunicera något, varpå andra tolkade det på ett helt annat sätt? Hur många personliga konflikter uppstår på grund av missförstånd?

Vi lever i ett samhälle och är beroende av varandra på otaliga sätt. Det är därför vitalt att ha förmågan att uttrycka oss själva och kommunicera effektivt med andra.

Oavsett om vi vill frodas eller vårda ett intensivt, socialt liv som gör oss tillfredsställda, måste vi förbättra våra kommunikationsfärdigheter. Några tips att ha i åtanke…

  • Var kortfattad och icke repetitiv. När du upprepar ditt budskap och ger för många förklaringar, om och om igen, kommer den andra personen känna sig stött – som om du tror att denne inte är kapabel att förstå första gången. Det är alltid möjligt att ta upp ett ämne som är mycket djupt och meningsfullt. Kom bara ihåg att göra det utan många klargöranden och repetitioner.
  • Kom till skott och var specifik. För att säkerställa att du kan kommunicera effektivt måste du uttrycka dina tankar specifikt och tydligt. Strunta i tvetydigheter och generaliseringar, och säg exakt vad du vill säga. Om vi uttrycker oss själva rättframt kommer effekten vara mer positiv.
  • Gå inte bakåt. Inget bra kommer från att ta upp tidigare problem och hålla fast vid gamla bitterheter. Det enda du kommer få är smärta och problem. Det är sant att det förflutna kan vara till gigantisk hjälp och visa oss vilken väg vi ska gå, men bara så länge vi är villiga att överväga det i ett positivt ljus. Alltså genom att försöka lära oss av det.
  • Försök hitta rätt tid och plats för att prata. Uppenbarligen finns det vissa problem som inte kan adresseras var som helst. När vi måste kommunicera något svårt till en annan person så görs detta bäst privat. Om vi tvärtom vill gratulera någon eller ge denne erkännande, bör detta göras på allmän plats så att även andra kan lyssna!
  • Adressera problem separat, ett efter det andra. Det är inte rekommenderat att diskutera flera ämnen som inte har något att göra med varandra. Ibland gör vi vårt bästa för att fånga stunden, och i och med det kan vi föra fram en lång lista av existerande problem i ljuset. Det är dock troligt att detta kommer leda till irritation hos den andra parten.
  • Bevaka tyst kommunikation. Vad som uttrycks verbalt är inte allt. Dina gester, din volym, ditt tonläge och dina uttryck måste vara i linje med vad du säger. Annars kommer ditt budskap gå förlorat. Hur du levererar ditt budskap är precis lika viktigt som vad du har att säga när du försöker kommunicera effektivt.
  • Tala inte i absoluta termer. När du säger saker såsom ”det är bara det att du alltid beter dig så här”, så applicerar du etiketter som helt enkelt inte stämmer. Om vi uttrycker oss på det sättet kommer vi otvivelaktigt bli orättvisa och oärliga. Om målet är att lösa konflikter så måste vi använda mer relativa termer, inklusive ”ibland” eller ”ofta”, med vilka risken är mycket mindre att vi får den andra personen att må dåligt.
  • När du måste ge konstruktiv kritik ska du se till att referera personens beteende, och inte själva personen. Oftast är det vi inte gillar i en given situation personens beteende – inte personen. Det är viktigt att förstå skillnaden och göra den väldigt tydlig.

Avslutningsvis kan vi säga att det är en konst att kommunicera effektivt, och det är en konst som är väl värd vår tid och energi för att förbättra.

Bild från smarnad – freedigitalphotos.net

Att förbättra sociala färdigheter: 11 praktiska tips