Att leva med hypokondri: när rädslan skapar verkligheten

Att leva med hypokondri: när rädslan skapar verkligheten
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hypokondri eller sjukdomsångest (som DSM-5 kallar det) är en vanlig orsak till varför psykoterapipatienter söker konsultation. Att leva med hypokondri är att leva i ständig ångest som är relaterat till rädslan för att man har drabbats, eller kan komma att drabbas, av en sjukdom.

Hypokondriker tenderar att särskilt vara rädda för de sjukdomar som innebär en progressiv, långsiktig försämring. Några exempel på detta är cancer, AIDS och fibromyalgi. Det finns emellertid också många hypokondriker som fruktar hjärtsjukdomar eller luftvägssjukdomar, vilket innebär en snabbare och svårare utveckling.

Ett av de främsta kännetecknen för hypokondri är rädslan för sjukdomar som gradvis försämrar kroppen. Däremot är rädslan för “snabbare” sjukdomar såsom hjärtattacker eller kvävning mer karakteristisk för en panikstörning. Oavsett sjukdom som hypokondrikern fruktar, kommer deras känslor, sensationer och handlingar att på lång sikt verkligen göra dem sjuka, psykologiskt. Detta är att leva med hypokondri.

Kvinna skärrad över hypokondri

Människor med hypokondri är alltid upptagna

Även om huvudkomponenterna i hypokondri är rädslan för sjukdomar och ständiga försök till att få en diagnos (medicinsk testning, återstående forskning etc.), finns det fler psykologiska faktorer som påverkar dess utveckling, intensitet och varaktighet.

I den här artikeln förklarar vi hur hypokondrikernas irrationella rädsla skapar en verklighet, som ett resultat av uttömmande sökning efter kontroll över sin egen kropp, deras intolerans mot osäkerhet och otillräcklig hantering av rädsla.

Hur rädslan för att vara sjuk lockar fram den verkliga sjukdomen

För att en sjukdomsrädd person ska utveckla hypokondri krävs flera faktorer. Bland de mest karakteristiska psykologiska faktorerna som leder till att göra rädslan för att bli sjuk till verklighet, hittar vi orubbliga förväntningar och förutfattade idéer om hur människokroppen ska fungera.

Rollen som orubbliga förväntningar, krav på en själv och behovet av kontroll spelar i utvecklingen av hypokondri

När någon har orealistiska och ogrundade förväntningar på hur deras kropp ska kännas i vardagen, blir varje normal fysisk känsla (som exempelvis en kramp eller en ospecifik smärta) ett varningstecken som indikerar att något är fel.

Trots att konstant smärta och obehag är sjukdomstecken (om jag lider av smärta varje dag, kan det vara sant, något måste vara fel), tolkar människor med en irrationell rädsla för sjukdomar dessa tecken som tydliga indikatorer på en sjukdom.

Rädslan för att bli sjuk blir större om du har en mental inställning som säger att det är något fel med dig och att du kan vara sjuk eftersom din kropp känner på ett visst sätt. Hypokondri är lättare att utveckla när man har en förutfattad uppfattning om hur kroppen ska vara. Denna typ av resonemang är ganska vanligt bland människor som har en låg tolerans mot obehagliga fysiska sensationer. Dessa människor tycker att deras kropp alltid ska vara i samma tillstånd (inga nya ärr/fläckar), vara smärtfri och helt och komplett ”normal”.

En ung kvinna grubblar vid fönstret av ett café över att leva med hypokondri

Att leva med hypokondri är att tro att ens symptom är verkliga

Även om det är normalt att man känner obehag vid fysiska symptom och detta är en normal del av livet (vår kropp är en organism i ständig förändring), så om du ägnar för mycket uppmärksamhet åt det, kommer du i slutändan att förstärka det. Detta förklaras av portteorin, som vetenskapligt har bevisat att fokus på en sensation i kroppen förstärker den, vilket gör den mer intensiv och långvarig. Därför är distraktionstekniker några av nycklarna till framgång när det gäller den psykologiska behandlingen av hypokondriker.

Att leva med hypokondri innebär som regel är att man har höga krav på sig själv när det gäller kroppen och minskandet av obehag. För att klassas som hypokondri är inte tillräckligt att man bara fruktar sjukdomar och inte tål de fysiska störningarna. Individen måste ha en hög grad av krav på sig själv och ett sökande efter kontroll. Då kan man säga att hypokondri förekommer.

Att undvika att vara fysiskt sjuk gör dig psykiskt sjuk

Det faktum att man inte tolererar störande fysiska sensationer, att man strävar efter att kroppen ska sluta känna dem samtidigt som man är alltför kontrollerande av vad som händer med den, gör att man skapar en psykisk ohälsa. Detta eftersom det är svårt att delta i två saker på en gång. Om du hela tiden är uppmärksam på vad som gör ont, hur ont gör och hur det påverkar dig, slösar du sin tid på att försöka kontrollera det okontrollerbara: dvs. organismens normala sätt att fungera.

När de fysiska symptomen eskalerar (som följd av den uppmärksamhet som ges till dem) börjar hypokondrikern bli mer och mer orolig och börjar konsultera läkare eller söker på nätet för att ta reda på vad det kan vara som gör ont och varför de känner sig så. Processen att söka information online är mycket farlig. Det kan ge personen information de kan applicera gentemot sin kropp, även känd som självuppfyllande profetior.

Att få en negativ diagnos (det finns ingen verklig sjukdom i hypokondri) gör att hypokondrikern känner sig tillfälligt till freds. Det är dock möjligt att detta gör att de blir beroende av dessa professionella åsikter. När hypokondriker sätts i offerställningen som en ”sjuk person”, börjar de identifiera sig själva som sådana, vilket inte är sant.

Hur kan vi korrekt hantera rädslan för att bli sjuk?

Sinnet är mycket kraftfullt och det ”väljer” ofta fel väg med stor självsäkerhet. Att tvivla på vad professionella säger till dig och insistera på att du fortfarande är sjuk trots att läkare säger att du inte är det, är inte rätt sätt att hantera hur du känner dig. När det gäller hypokondri måste personen inse att ett oändligt letande efter medicinska bevis gör att de lever i rädsla – de måste godta att de har fel, även om de är övertygade om att det de känner är verkligt.

Psykoterapi kan hjälpa till med att övervinna hypokondri

Rädslan för att vara sjuk är normal och fyller en funktion. Denna rädsla är till hjälp och uppmanar oss att vidta säkerhetsåtgärder. Att leta efter djupgående information om de upplevda symptomen är dock inte det rätta sättet att hantera nämnda rädsla. För det första måste en hypokondriker sluta tvinga sig till att kontrollera varje fysisk sensation. De behöver sluta att kräva få medicinska testresultat, så att de frångår rollen som ”sjuk person”.

För det andra måste de förstå att problemet inte är den faktiska sjukdomen, utan intoleransen mot rädslan för den. Den som blir större varje gång de gör något för att lugna den. Det är viktigt att inse att rädsla inte är ett problem. Det faktiska problemet är hur dessa personer hanterar sin rädsla. Det är detta som utvecklar hypokondri.

Slutord om att leva med hypokondri

Att jobba med sin rädsla är ett bra sätt att lära sig att hantera den. Man bör undersöka varför den uppstår, vad som kan göras mot den och försöka acceptera den. Att arbeta med en psykolog är ett utmärkt sätt att försöka lära sig att hantera sin rädsla. Detta inkluderar rädslan för att vara sjuk.

Att inte hantera denna rädsla på rätt sätt betyder att man troligtvis kommer att utveckla en psykologisk sjukdom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.