Ergofobi: en stor och irrationell rädsla för arbete

Rädsla för arbete är vanligare än du tror. Denna fobi kännetecknas vanligtvis av ångestattacker och en förvrängning av verkligheten.
Ergofobi: en stor och irrationell rädsla för arbete
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 01 april, 2024

Det finns hundratals fobier, vissa mer välkända än andra. En av de mindre kända är ergofobi. Detta är en specifik fobi som innebär en irrationell och stor rädsla för arbete.

Personer med ergofobi upplever höga nivåer av ångest när de måste gå till jobbet. Deras rädsla är så stor att de måste gå hemifrån tidigare än de behöver, och i allvarliga fall kan de överhuvudtaget inte gå till jobbet.

Vad karaktäriserar en fobi?

Definitionen av en fobi är en intensiv eller irrationell rädsla för ett föremål eller en situation som inte är farlig. Ordet kommer från den grekiska termen phobos, som betyder panik.

I grekisk mytologi var Phobos även sonen till Ares – krigsguden – och Afrodite – kärleksgudinnan. Han personifierade rädsla. Alexander den Store bad till Phobos innan varje strid för att bli av med rädsla.

Ergofobi är som sagt en specifik fobi. Personer med specifika fobier drabbas av rädsla och ångest för tydligt definierade föremål eller situationer. Dessa kallas för fobistimuli. I det här fallet är stimuluset allt som är kopplat till arbete eller att vara på jobbet.

Ångest på jobbet

Ergofobi har, precis som alla andra fobier, specifika karaktärsdrag. Generellt delar alla specifika fobier följande karaktärsdrag:

  • Rädsla eller intensiv ångest kopplad till ett specifikt föremål eller en specifik situation (till exempel att flyga, höjder, djur, nålar, blod etc.).
  • Föremålet eller situationen som orsakar fobin producerar alltid omedelbar rädsla eller ångest.
  • Personer med en fobi undviker eller motsätter sig aktivt situationen eller föremålet ifråga.
  • Rädslan eller ångesten är oproportionerlig till den faktiska fara som föremålet eller situationen utgör, samt den sociokulturella kontexten.
  • Ångesten, rädslan och undvikandet orsakar kliniskt avsevärda problem. Dessa problem kan uppstå på arbetet, i det sociala livet eller andra funktionellt viktiga områden.

Personer har ofta flera specifika fobier. Uppskattningsvis är 75% av personer med specifika fobier rädda för fler än en situation eller fler än ett föremål.

Specifika karaktärsdrag för ergofobi

Alla kan uppleva olika grader av ångest på jobbet. Arbetsrelaterad ångest är inte patologisk och kan till och med vara normal. Det beror på vilket jobb du har. Med andra ord är dessa känslor kopplade till egenskaperna hos ditt arbete.

Men personer med ergofobi är irrationellt och överdrivet rädda för sin arbetsplats. Denna typ av rädsla är mycket större än vad en normal anställd upplever. Vidare inser personer med detta tillstånd att deras rädsla inte är rationell. De vet att den är oproportionerlig till situationen.

Dessa individer behöver inte höra att deras ångest över arbetet är irrationell. De är medvetna om det, men kan inte undvika att känna sig paralyserade av rädslan. De är inkapabla att kontrollera denna ångest. Rädslan och ångesten dyker upp automatiskt när de konfronteras med hotfull stimulus, varpå de får panik. Det finns nästan inget de kan göra för att göra det bättre.

Kvinna som lider av ergofobi

För att kvalificera sig som ergofob måste individen känna en ihållande rädsla för arbete. Det innebär att personen ständigt är rädd för arbete, även om arbetsplatsen eller typen av arbete förändras.

Ett annat karaktärsdrag för ergofober är undvikande beteendeIndivider med ergofobi försöker undvika utlösare som associeras med arbete till varje pris. I värsta fall kan de förlora sina jobb.

Orsaker till ergofobi

Ergofobi utvecklas genom samma mekanismer som andra specifika fobier. En orsak kan vara negativa eller traumatiska upplevelser på jobbet. Men det är inte den enda orsaken. Fobier kan även “läras” genom andra mekanismer.

Personer kan få fobier direkt eller indirekt. Anskaffningen är direkt om individen själv genomlider en negativ upplevelse. Anskaffningen är indirekt när denne bevittnar en traumatisk händelse. Alternativt kan personen få händelsen berättad för sig. Det är mest troligt att individer med ergofobi har upplevt en direkt påverkande upplevelse.

En påverkande upplevelse är en associering mellan två stimuli. När stimulus 1 sker så dyker stimulus 2 upp. När det kommer till ergofobi så är stimulus 1 en skrämmande upplevelse på jobbet. Som ett resultat associerar den drabbade arbetsplatsen med denna negativa upplevelse.

Detta leder till att den stimulus som är associerad med arbetsplatsen förvärvar de negativa egenskaperna hos den dåliga upplevelsen. Så varje gång personen står inför något som är kopplat till arbetet, reagerar han eller hon med ångest. Det kan innebära rastlöshet, rädsla, katastroftankar, svettningar etc.

Eftersom individen vill undvika eller fly från dessa ängsliga svar, börjar han eller hon undvika allt som är kopplat till arbetsplatsen. Varje gång personen lyckas undvika eller fly, mår han eller hon bättre. Som en konsekvens lär personen sig att undvikande eller flykt leder till frid och välmående.

Ängslig kvinna

Kan man bota ergofobi?

Behandlingen för ergofobi är väldigt specifik, precis som med andra fobier. Behandlingen som främst används är exponeringsterapi med responsprevention. Om du utsätter dig för det stimulus du fruktar kan du minska ångesten och bryta associationen som vi nämnde ovan.

Tror du att du kanske lider av ergofobi? Om så är fallet rekommenderar vi att du träffar en psykolog. Leta efter en som specialiserar sig på fobier. Då kommer du få stegen tillbaka mot ett normalt liv, både privat och arbetsmässigt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.