Att vara dissocierad: Naturligt skydd mot stressande händelser

Vad är dissociation? Vilka händelser i vår miljö kan orsaka att det inträffar? Vilka är dess konsekvenser? I den här artikeln berättar vi om detta fenomen!
Att vara dissocierad: Naturligt skydd mot stressande händelser
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Föreställ dig att du på några minuter plötsligt förlorar någon som är viktig för dig. Alternativt händer något som är helt bortom din kontroll men som har en direkt effekt på dig. Det är svårt att veta hur man skulle reagera i en sådan situation. En sådan reaktion kan dock vara att du blir dissocierad.

Den huvudsakliga funktionen som dissociation fyller är att skydda dig från den psykologiska påverkan av en mycket stressande händelse. Faktum är att det underlättar din egen överlevnad.

Vad innebär det att vara dissocierad?

Inom psykologin definieras dissociation som ett avbrott eller diskontinuitet hos din uppfattningsförmåga på ett integrerat sätt inom följande områden:

 • Medvetande. Hur du är medveten om din egen existens.
 • Minne. Hur du minns andra, världen och dig själv.
 • Identitet. Hur du identifierar dig själv som individ, med ett sinne som är medvetet om sig självt, men som också vet att det är annorlunda än resten.
 • Känsla. Hur du upplever dig själv, andra och de sammanhang du befinner dig i.
 • Uppfattning. Processen att ha kännedom om omvärlden genom dina sinnen.
 • Representationen av din kropp.
 • Din egen motoriska kontroll och i förlängningen ditt eget beteende.

Ändringen av dessa funktioner kan vara:

 • Plötslig eller gradvis.
 • Tillfällig eller kronisk.

“En försvarsmekanism där motstridiga impulser hålls isär eller hotfulla idéer och känslor separeras från resten av psyket.”

-APA-

Kvinna som upplever dissociation
Dissociation är en process som skyddar oss från extremt stressande händelser.

Är det ett hälsoproblem?

Inte alltid. Dissociation är faktiskt inte nödvändigtvis ett patologiskt fenomen. Faktum är att vi talar om normativ dissociation när vi hänvisar till upplevelser som involverar dissociation men som upplevs på ett integrerat sätt, snarare än separerat. De har effekten att de minskar intensiteten av kraftfulla och stressiga livshändelser som kan göra dig paralyserad.

Därför är vi alla mottagliga för att uppleva dissociativa episoder som svar på dessa typer av stressiga situationer. Här är några exempel:

 • Relationsproblem. Intensiva och frekventa gräl över tid, uppbrott och situationer med misshandel och övergrepp.
 • Hälsoproblem hos nära och kära. Cancer, en närstående som valt att ta sitt liv, akuta sjukhusinläggningar, försvinnanden.
 • Olyckor.
 • Arbetsrelaterad stress. Mobbning eller utmattningssyndrom.
 • Naturkatastrofer. Översvämningar, jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott etc.

När vulkanen Cumbre Vieja på ön La Palma fick ett utbrott, rådde det stor osäkerhet. Många människor var tvungna att låta sig evakueras på några minuter. Dessutom sa många att de kände sig distanserade från sina egna kroppar, som om de vore externa observatörer (depersonalisation) eller upplevde den yttre världen som konstig eller overklig (derealisation).

Vi kan uppleva normativ dissociation när vi:

 • Är upptagna med en aktivitet.
 • Dagdrömmer.
 • Upplever automatism.
 • Upplever hypnotiska fenomen.

Ibland genomlever vi händelser som är så överväldigande att de överskrider vår hanteringsförmåga. Vårt sinne är därmed oförmöget att bearbeta informationen som det tar emot och att skydda oss och lindra smärtan. Därför uppstår dissociation. Det tillåter oss nämligen att minska den känslomässiga effekten av smärta och rädsla.

Fenomenet den dolda observatören

En del av det empiriska beviset som stöder normativ eller icke-patologisk dissociation kan hittas i fenomenet den dolda observatören (Hilgard, 1997).

Fenomenet den dolda observatören är en metafor som hänvisar till den del av sinnet som under hypnos förblir ohypnotiserad. Faktum är att den behåller sin funktion intakt. Men att vara separerad (eller dissocierad) från den hypnotiserade delen av en amnesisk barriär (dvs en del kommer inte ihåg den andra) tillåter inte individen att vara medveten om den kontroll som är tillgänglig för denne. Såvida personen inte får de instruktioner som tillåter denne att agera.

Kronisk dissociation orsakar stort lidande.
Kronisk dissociation orsakar stort lidande.

Att vara normativt dissocierad respektive patologiskt dissocierad

Patologisk dissociation särskiljs från normativ dissociation av tre faktorer. Dessa är varaktigheten, intensiteten och störningen som produceras i de sammanhang där vi alla uppträder dagligen. Till exempel arbete, studier och mellanmänskliga relationer.

När dissociation är kroniskt, genererar det lidande och orsakar en betydande försämring hos individen, dennes relationer och dennes miljö. Faktum är att personen kan stå inför hälsoproblem. Här är några exempel på dissociativa störningar:

 • Dissociativ identitetsstörning (flera personligheter). Förekomsten av flera personligheter eller identiteter. De manifesterar sig en i taget och tar kontroll över individens beteende på en återkommande basis.
 • Dissociativ amnesi. Oförmågan att komma ihåg viktig personlig och biografisk information som svar på stressiga händelser. Det varar för länge för att kunna tillskrivas glömska.
 • Dissociativ fuga. De drabbade finner sig själva på oväntade platser på grund av tillfällig minnesförlust. Dessutom kan de kanske inte komma ihåg sitt förflutna (amnesi) och kan anta en ny identitet.
 • Depersonalisation-derealisationsstörning. En förändring i uppfattningen eller upplevelsen av jaget. Detta innebär att individen känner sig separerad från sig själv. Det är som om personen vore en extern observatör av sina egna mentala processer och sin kropp.

Därför är en dissociativ process ett försök av en individ att upprätthålla en viss grad av kontroll och säkerhet inför en händelse som är så starkt stressande att den överväldigar denne. Men paradoxalt nog förutsätter normativ dissociation förlust av kontroll över vissa psykologiska och fysiska funktioner. När detta försök till självbevarelsedrift fortsätter över tid, blir dissociationens initiala adaptiva och buffrande roll maladaptiv. Dessutom stör det viktiga aspekter av individens dagliga funktion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Belloch, A. (2022, 3 octubre). Manual de psicopatología, vol II.
 • José Galdón, S. P. (2003). Revista de psicopatología y psicología clínica, 85-108.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.