Att vara förberedd är halva striden

Att vara förberedd är halva striden

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

När jag måste ta ett viktigt beslut stannar jag upp, tar in så mycket luft jag kan och lyssnar på mitt hjärta tills jag känner att det är förberett. Jag gör inte bara detta med mina beslut, utan även med de plötsliga förändringar som vänder oss alla ut och in, som gör oss desorienterade och vilsna. Att vara förberedd är för mig en process som låter mig finna emotionell balans.

Att vara förberedd inkluderar att fokusera på slutet för att nå målet

Vissa beslut eller livsförändringar markerar en vändpunkt från det förflutna, medan andra fastslår vårt nu och vår framtid. Normalt sett kan vi inte ge oss marginalen som krävs för att vara förberedd på plötsliga förändringar och tackla dem på bästa möjliga sätt. Men vi kan försöka närma oss dem så objektivt det går och förbereda oss själva på acceptansstadiet.

Flicka som tänker

Kanske är försöket att vara objektiv mot något som undertrycker oss inombords och inte låter oss se klart ett av de svåraste målen att uppnå, men samtidigt är det ett av de mest effektiva och belönande.

Vi har tur om vi lägger lite tid på att diskutera alternativen, tänka på konsekvenserna och axla ansvaren.

Du vet att du har modet inom dig

Uppenbarligen har jag varit tvungen att göra några av sakerna vi talar om för att komma dit jag är idag, och oftast var det inte enkelt. Men ingen sade att det skulle vara det, för allt som är värt det i våra liv har krävt att vi skulle konfrontera det med stor personlig ansträngning.

Jag lärde mig att om jag tror att jag kan, kan jag. Jag vet mer än jag kan föreställa mig. Och jag har styrkan jag beslutar mig för att ha. Det finns ingen börda på mina axlar jag inte kan bära och jag kan ta mig var som helst om jag lägger manken till.

Det visar sig att den vanligaste känslan vi har när vi ställs inför förändring är rädsla. Rädslan tar tag i våra sinnen, och vi måste trotsa den. Rädsla hindrar oss när vi är nära kanten, och det är då vårt mod måste visa sig.

Alla har vi mod, precis som vi har rädsla. Du måste bara våga vara modigare än vad situationen kräver av dig, och när detta sker kommer du vara förberedd. Hälften av striden kommer redan vara din.

Du har kraften inom dig

Resultatet i slutänden

Med halva striden under bältet kommer den fulla segern bero på resultaten av våra beslut.

Om det var ett uppbrott från det förflutna har du vunnit: att förbereda sig och andas är en del av att övervinna och acceptera. Om det var ett beslut kan det gå fel, men känn dig inte modfälld eller deprimerad. Allt beror inte på dig och dina ansträngningar.

Om du å andra sidan har fel, är det okej: det är mänskligt att fela, och du är en människa. Det enda du kan kontrollera är din attityd, din förmåga att acceptera och förändras.

Du är medveten om vad som drabbar dig och vad som kan drabba dig, och att förbereda dig själv för det är det första steget mot att kunna säga: jag kunde, jag gjorde det eller jag kom över det. Resultatet är ofta det minst viktiga i processen.

“Vår belöning ligger i ansträngningen, inte resultatet. Full ansträngning är full seger.”

Mahatma Gandhi


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.