Att vara mentalt trångsynt

Att vara mentalt trångsynt

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2024

Vad innebär det egentligen att vara mentalt trångsynt? Man använder detta begrepp för att beskriva personer som inte vill förstå en annan persons synsätt. Eller personer som vill ha rätt och alltid övertyga dig om att du har fel.

När vi pratar om trångsynta personer menar vi sådana som avfärdar andras idéer och perspektiv. Därmed kan de leva i en bubbla med sina egna idéer och mentala scheman. Dessa personer försöker att anpassa världen till sina egna sinnen och inte det omvända.

Detta ord har vidare mer djup om du ser på det från en psykologs perspektiv. Ordet trångsynt har olika varianter inom psykologin, och vi kommer att fokusera på två av dem eftersom de har liknande betydelse.

Mentalt trångsynt

Att vara mentalt trångsynt innebär att man har en brist på flexibilitet. Man är inte öppen för idéer från andra perspektiv. Att man inte kan tåla kritik och att man inte kan inrikta sig på att leva istället för att bara överleva. Detta är en term som frekvent har blivit använd inom klinisk psykologi som ett fenomen, ett symptom och en personlig egenskap. Här är några exempel:

  • Inom den kliniska psykoanalysen är man mentalt trångsynt om man motsätter sig förändringar eller något annat man vill undvika. Denna definitionen är väldigt lik den vi använder inom det dagliga livet. Ett exempel är en persons mentala trångsynthet när det kommer till kärlek eller förpliktelser, vilket gör att dessa saker blir ännu svårare att uppnå.
Mentalt trångsynt kvinna i burk
  • Konceptet mentalt trångsynt används också då man pratar om komfortzonen eftersom vingarna för din fantasi klipps av och därmed din förmåga att förbättra dig själv och utforska nya platser.
  • Du kan se detta som ett symptom när det kommer till Aspergers, demens och liknande tillstånd.
  • Den mest spridda benämningen av “mentalt trångsynt” är som en personlig egenskap. Inom den kliniska psykologin så innebär det ett set med mentala, emotionella och beteenderelaterade egenskaper (men mest mentala) som uppstår tillsammans. Det finns därför ett spektrum med två motpoler: hög och lång trångsynthet.

Behovet av ett kognitivt slut

Behovet av ett kognitivt slut innebär behovet att ta bort osäkerhet som uppkommer från vissa tankar och situationer. Detta behov motiverar personen till att hitta snabba svar. Ju större behovet för ett slut är, desto mer energi kommer denne att lägga in i detta svar och försvara det.

Detta innebär dock inte att svaret är korrekt, autentiskt eller hälsosamt. Men vad har detta att göra med trångsynta människor? Det är enkelt. Tänk dig att det en dag börjar regna aska från skyn. Detta kan vara något oförklarligt till en början, då det inte finns någon vulkan i närheten, och det finns ej heller något i närheten som kan producera aska på en så stor skala.

En trångsynt person med ett stort behov av ett kognitivt slut kommer att säga att det inte är aska, utan snö. Denne hade inte gett detta en andra tanke. Som sagt, behovet för att få ett slut, behovet att hitta ett svar, även om det inte är sant.

Nyckelhål

Föreställ dig nu en situation där känslor är involverade. Låt oss säga att en familjemedlem har gått bort. Detta är en situation där det finns ett behov av ett avslut. Glöm dock inte bort att det finns individuella skillnader. I detta fall söks ett svar på en stor osäkerhet.

Trångsynta personer kommer att kanalisera sin ilska mot läkarna. Eller så kommer de att känna sig skyldiga över sina egna misstag som de har gjort i relation till personen som har gått bort.

Det finns många olika scenarion, men de har alla gemensamt att personerna känner att de behöver få ett snabbt avslut. Även om ett snabbt avslut inte hjälper i dessa situationer. Det är på detta sätt som ett kognitivt slut och trångsynthet är relaterade: ett omedelbart behov och en låg tolerans för osäkerhet som pushar dem till att hitta ett snabbt svar utan att faktiskt leta efter det rätta svaret.

Är du mentalt trångsynt?

Svaret på denna fråga har två delar. Vi har pratat om detta som en personlig egenskap och som ett behov av ett avslut. Båda fyller ett behov som vi alla har i större eller mindre grad: att övervinna osäkerhet.

Det första svaret innebär att du är ärlig mot dig själv. Du frågar dig själv om du försöker att hitta förklaringar eller ge dem. Om du låter dina vänner tala till punkt, om du ibland låter nyfikenheten vinna istället för frestelsen att hålla kvar vid den första förklaringen, eller om du kan leva med obesvarade frågor, är du nog långt från att vara trångsynt.

Nyckel

Som vi har sett så är mental trångsynthet en personlig fråga. Man bör därför inte säga “Jag är mindre trångsynt än dig” eftersom alla bestämmer sin egen skala.

Å andra sidan, när det kommer till behovet av ett avslut, bör vi säga att även om det finns skalor och tester för att mäta detta, är verkligheten allt vi har när det kommer till det dagliga livet.

Det finns inget mer mänskligt än att undvika det obehag som uppkommer genom att man inte förstår någonting. Än mer så när det finns känslor involverade. Vem kan skylla på familjemedlemmen i exemplet ovan för sina egna känslor när det kommer till döden?

Glöm inte nyckelpunkten i denna artikel: allt detta uppkommer på ett spektrum. Det är svårt att säga om någon är trångsynt eller inte, om denne behöver ett avslut eller inte. Även om man kan mäta alla dessa faktorer så är det bara vi själva som kan gå till botten med detta.

Så det kanske inte handlar om att vara mer eller mindre trångsynt, utan om att förstå varför du är detta och hur detta kan skada dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.