Att vara uppriktig: 5 nycklar till att inte såra andra

Att vara uppriktig: 5 nycklar till att inte såra andra
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Om du ber någon att “vara uppriktig” är det många som associerar det med att förolämpa människor. Men sanningen är positiv, och det är alltid bäst att ha tillgång till den. Så varför har den blivit ett sätt att attackera andra?

Förklaringen kan ligga i att vi lever i ett samhälle med en underförstådd överenskommelse om man ska ljuga om man vill vara (som vi menar) “snäll”. Det verkar som om vi, för att ha ett harmoniskt förhållande med personer, måste ljuga för dem. Därför drar människor den felaktiga slutsatsen att de, för att göra sig av med lögnerna, måste vara brutalt ärliga.

“Sanningen korrumperas av såväl lögnen som tystnaden.”

Cicero

Ibland talar människor sanning i vredesmod. Andra gånger kan personen som är föremål för “sanningen” känna sig illa till mods av att höra den, även om den är avsedd att vara konstruktiv. Hur ska vi egentligen förfara med sanningen?

Vi bör kunna både säga och höra sanningar som vi ogillar, utan att detta leder till en stor konflikt. Låt oss härnäst ta en titt på några nycklar som gör det mindre obehagligt och sårande att vara uppriktig.

1. Uttryck dig på ett konstruktivt sätt

Till att börja med är det viktigt att begrunda vilka avsikter som ligger bakom vår önskan att säga sanningen. Först måste vi vara ärliga mot oss själva och klargöra om vi vill vara konstruktiva eller om vi, tvärtom, använder den obehagliga sanningen för att göra någon ledsen.

Två kvinnor som samtalar

Denna avsikt avgör hur vi ska säga sanningen. När vi har en positiv motivering väljer vi ett vänligt sätt att kommunicera. Om du vill påpeka en svaghet ska du göra det på ett sätt som har en positiv inverkan, och inte så att det leder till friktion. När du gör det på rätt sätt kommer meddelandet inte att uppfattas så aggressivt.

2. Att vara uppriktig inkluderar också att vara villig att lyssna

Ofta är båda parterna involverade i den obehagliga sanningen. Så om vi förmår oss att säga sanningen måste vi också vara beredda på att höra den. Uppriktiga konversationer är tvåsidiga. Båda parter har något att säga.

Att du lyssnar innebär att du öppnar ditt sinne för den andra personens synsätt. Konstruktivt lyssnande syftar till att komma till slutsatser som fungerar för alla inblandade. Därför får det inte finnas något motvilja att förstå motpartens resonemang.

3. Tänk inte för den andra personen

Det är olämpligt att tänka för andra. Och vi menar detta i två bemärkelser. Den första är att föreställa sig hur den andra personen kommer att reagera på sanningen. Gör inga antaganden om vilken harm eller ledsamhet du kan komma att vålla.

Att vara uppriktig på jobbet

Den andra aspekten är att anta att det är helt uppenbart vad den andra personen tänker, att du vet vad dennes avsikter och hemligaste känslor är och att göra bedömningar utifrån dessa. I båda fallen misstar du dig genom att tänka för den andra personen. Att säga sanningen är inte detsamma som att tro att du äger den.

4. Var tydlig och direkt

En obehaglig sanning låter hemsk när den sägs med ilska, hårda ord och respektlöshet. Men det är inte heller bra att uttrycka den i förskönande termer. I båda fallen förvanskar du det huvudsakliga syftet, som är att säga sanningen.

Istället bör man framföra dessa sanningar på ett lugnt och tydligt sätt. Om du leker med orden ger du bara intrycket av att vilja lura någon eller manipulera situationen. Fundera på vilka ord som är mest passande för att formulera ett klart, koncist och lättbegripligt meddelande.

5. Bestäm syftet med att vara uppriktig

Det måste alltid finnas ett syfte med att vara uppriktig. Men ofta anstränger vi oss inte för att klargöra detta innan vi talar. Detta är ett stort misstag eftersom dina skäl inte nödvändigtvis är positiva – eller värda riskerna.

Två personer som kommunicerar via trådtelefon

Frågan är: vad vill du uppnå med att vara uppriktig? Ett klokt svar skulle vara att du vill lösa konflikter, få en bättre förståelse eller förbättra en relation.

Fall inte för tanken att vara uppriktig innebär att man måste förolämpa någon. Att vara ohövlig är inte detsamma som att vara ärlig. Sanningen är alltid lättare att acceptera om den åtföljs av respekt och en genuin önskan om att bygga något mer positivt för de berörda.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.