Attraktionslagen: existerar den verkligen?

Attraktionslagen: existerar den verkligen?

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2022

Attraktionslagen. Du har med stor sannolikhet hört talas om den. Vi talar inte om attraktionens psykologi som fokuserar på kärleksförhållanden, utan snarare om fältet personlig utveckling som har rönt stora framgångar på senare år.

Att till exempel tänka att turen kommer följa med oss i vad vi ger oss i kast med. Att ha en intensiv önskan för något, full av optimism och självsäkerhet, i hopp om att de önskade målen på så sätt ska uppnås. Dessa uppfattningar, uttryckta på enklast möjliga sätt, skulle ge form åt det välkända konceptet “attraktionslagen”. Enligt den finns specifika energivågor som influerar till vår fördel.

“Vi är vad vi tänker” säger denna lag åt oss. Vi utvecklar alltså ett mentalt tillstånd genom små, harmoniska vibrationer som orsakas av våra egna tankar. De är både orsaken till våra framgångar och verktygen vi får saker med.

Är detta möjligt? Och är det verkligen pålitligt? Med tanke på dess relevans, speciellt inom personlig utveckling, är det värt att tala lite om detta på ett objektivt sätt.

Grunden för “attraktionslagen”

Attraktionslagen är inte ett nytt koncept. Den har sina rötter i klassisk teosofi och i “New Age-rörelsen”, som tror på energifält och krafter som väver universum samman.

Vi får heller inte glömma “positiv tanke” – den välkända och sålda teorin om att motivera oss. Den är kapabel att ge oss välbehövlig energi och självsäkerhet. Samtidigt har attraktionslagen även dimensioner som är väldigt acceptabla i olika psykologiska discipliner som du säkerligen redan känner till:

  • Kognitiv teori: ett idealt perspektiv för fältet inlärning där kognitionen hos olika mentala processer, såsom uppfattning och minne, kan hjälpa oss att få kunskap och effektförändringar. Låt oss till exempel tänka oss de personer som försöker sluta röka. Genom att föreställa sig att de inte påbörjar dagen med en välbehövlig cigarett, kan de orsaka en förändring. Med andra ord hjälper tanken oss här att uppnå mål, i enlighet med vad attraktionslagen säger.
  • Kognitiv beteendeterapi: det intressanta med denna psykologiska tendens är att den lär oss att våra tankar är källan för våra känslor och beteenden – aldrig tvärtom. Med andra ord kontrollerar vi det känslomässiga fältet genom att förändra våra tankar. Om jag tänker på att skjuta mina problem åt sidan, att vara bestämd när det kommer till att nå sagda mål, så kommer det i slutänden orientera min förmåga att uppnå det.
Svävande nycklar illustrerar attraktionslagen

Alternativ till denna lag

Den enda objektiva kritik vi kan ge attraktionslagen är att den i för stor utsträckning baseras på energifältet och den essentiella idén att man för att få något måste “be om det”. Oavsett om det är att be universum eller en högre eller osynlig makt som ska finnas omkring oss och som alltid är kopplad till oss. Det finns givetvis ett värde i detta: att visa upp en attityd av entusiasm, positivitet och tacksamhet.

Men som vi redan vet så räcker det inte att bara fråga. Det gör inte mycket för oss att ödmjukt be om dessa mål i livet om vi inte anstränger oss själva. Det kommer alltid vara rätt och nödvändigt att ha en positiv attityd, men denna positivitet måste vara resonlig och logisk. Lösningarna i våra liv kommer inte bara av att vi tänker, vill och hoppas.

Vi kommer acceptera attraktionslagen som den första stimulansen för en attitydförändring. Att tänka att jag vill ha något, förstå att jag måste göra en förändring och att jag, logiskt sett, måste anstränga mig för att uppnå den. Vi måste därför komplettera den med “handlingslagen”. När du väl har öppnat ögonen och dina hopp så kommer det kickstarta förändringens motor.

Tror du att energierna kommer agera på eget bevåg för att ge dig vad du vill ha? Tillför dina egna tillgångar och strategier, bygg en egen väg dag för dag och förstå att varje prestation har vår egen stora makt bakom sig. Typen som gör att vi känner oss stolta över oss själva.

Attraktionslagen är ett bra koncept för motivation, men det är alltid bra att se på saker objektivt och komma ihåg att många självhjälpsböcker idag säljs med “konceptet med positiva tankar”. Var alltid säker på dig själv, men pusha dina tankar och handlingar för att bygga den väg du vill ha.

Den som gör dig lycklig och som är värd att kämpa för.

Bilder från: Seoien, Nino kaan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.