Avskiljning för känslomässig frihet

Avskiljning för känslomässig frihet

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2024

Vad betyder ordet “avskiljning” för dig? Skickar det en känsla av svaghet eller till och med känslomässig själviskhet? Om så är fallet är detta långt ifrån sanningen. Ordet avskiljning, i samband med personlig tillväxt, indikerar inre styrka som vi alla kan dra nytta av att utveckla.

Att utöva avskiljning betyder inte att helt göra sig av med allt som är viktigt för oss, bryta förhållanden eller avsluta vänskaper med personer i vår bekantskapskrets. Avskiljning betyder helt enkelt att veta hur man älskar, uppskattar och involverar sig själv i situationer från en mer balanserad och hälsosam synvinkel. På det sättet frigör vi oss från de överdrivna band som håller oss nere och klipper våra vingar.

Känslomässig frihet är att ge oss själva valet att leva ärligare i enlighet med våra behov och erbjuda oss själva tillfället att växa; att gå framåt medvetet av en anledning. Det betyder att leva utan att såra någon och utan att sätta upp ett stängsel runt oss, som binder oss med kedjor av passionerad, dotterlig eller till och med moderlig kärlek.

Hur kan vi utöva hälsosam avskiljning?

1. Avskiljning implicerar att du tar ansvar för dig själv

Ingen kommer plocka bort varje sten som kommer i din väg, precis som att ingen kommer andas åt dig eller erbjuda sig att bära din skam eller känna din smärta. Du är själv författaren i ditt eget liv och varje steg du tar.

Fjäril i handen

Den första regeln du ska ha i åtanke när du utövar avskiljning är därför att vara medveten om det faktum att du är helt ansvarig för dig själv.

Låt inte din egen lycka bero på någon annan. Tro inte att det är nödvändigt att hitta en partner som älskar dig eller att alltid få erkännanden från din familj för att vara lycklig i detta liv.

Om barometern för din tillfredsställelse och lycka ligger i att andra ska stödja dig kommer du inte finna något annat än lidande. De kommer sällan lyckas ta hand om alla dina behov.

Vårda din egen lycka, känn dig ansvarsfull och mogen och var medveten om dina beslut och deras konsekvenser. Välj själv och låt aldrig ditt välmående helt bero på någon annans hjärta.

2. Lev i nuet och acceptera verkligheten

I detta liv varar inget för evigt, inget består. Allt flödar, väljer sin egen väg och följer den naturliga ordningen som vi ibland finner svår att acceptera. Människor är nästan alltid fokuserade på vad som händer i det förflutna. Detta är på vissa sätt en tung börda som förändrar vårt nu.

Det där familjegrälet, det där traumat, den där förlusten, det sentimentala misslyckandet eller frustrationen vi inte kan övervinna. Alla dessa är ankare som tynger ner oss, fäster kedjor runt våra fötter och fångar vår själ.

Detta fokus på det förflutna är giftigt och väldigt ohälsosamt. Det hindrar oss nämligen från att gå framåt och nå vår potential.

Acceptera och lär dig att förlåta trots att det är svårt. Det kommer få dig att känna dig friare och hjälpa dig fokusera på de verkligt viktiga sanningarna. De som är “här och nu”, i dagsläget där du har verkliga möjligheter. Vad väntar du på?

Står på bergstopp och eftersträvar avskiljning

3. Avskiljning handlar också om att omfamna din och andras frihet

Att acceptera frihet är det fullaste, väsentligaste och hälsosammaste sättet att njuta av livet; att förstå dess otroliga bredd.

Det innebär dock att etablera personliga band med andra människor eftersom även detta bildar en del av vår personliga tillväxt. Att veta hur man älskar och hur man mottar kärlek är en del av vår frihet.

Avskiljning implicerar dock att du aldrig ska ta ansvar för andras liv, på samma sätt som andra inte bör påtvinga dig sina principer.

Hoppar från klippa

Intensiva band är aldrig hälsosamma. Vi tänker till exempel på de besatta föräldrar som går för långt i att skydda sina barn och hindra dem från att mogna. Från att säkert gå framåt medan de utforskar världen.

4. Inse och acceptera att förluster är oundvikliga

Vi återgår igen till samma idé: acceptera att inget varar för evigt i detta liv. Livet, förhållanden och till och med materiella saker kommer till ett slut och försvinner som ånga genom ett öppet fönster eller vatten som rinner mellan fingrarna.

Balanserar på tak

Vissa personer kommer lämna oss, våra barn kommer växa upp, en del vänskapsband kommer brytas och vissa kärlekar kommer lämna din hands värme. Att acceptera detta är en del av avskiljningens process. Därför måste vi lära oss att acceptera och bemöta den med integritet och styrka. Vad som dock aldrig kommer förändras är din förmåga att älska, och du bör alltid börja med dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.