Avundsjuka visar dig hemliga beundrare

Avundsjuka visar dig hemliga beundrare

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2024

Avundsjuka är en av de sju dödssynderna. Det är ett djupt agg som en person känner mot en annan person som har något som denne vill ha. Det kan röra sig som rikedom, makt, skönhet och mycket annat. Det är en last som ibland är svår att undvika men som ingen vill känna. För att känna avundsjuka innebär att man känner sig liten, och att man beundrar någon i hemlighet.

Varje dag upplever vi situationer där vi inte kan sluta jämföra oss själva med andra. En bror som verkar få mer uppmärksamhet från våra föräldrar. En medarbetare som tjänar mer pengar än vi gör. En granne som har en bättre bil än oss. Jämförelser blir smärtsamma om vi känner att vi har dragit det kortaste strået.

“Ingen kan vara avundsjuk på bra gärningar om denna person tror på sig själv.”

-Cicero-

Richard H. Smith, professor i psykologi vid University of Kentucky, hävdar att “avundsjuka är något fult som kan förstöra ditt liv. Om du är avundsjuk är det väldigt svårt för dig att uppskatta det som är bra i livet. Du kommer nämligen oroa dig över vad andra tänker om dig.”

Studier om avundsjuka

Forskare har försökt förstå hur avundsjukan fungerar i hjärnan. Man har även gjort studier på den njutning som personen känner när föremålet för avundsjukan faller sönder.

År 2015 publicerades två studier av Nicole E. Henniger och Christine R. Harris i Basic and Applied Social Psychology. Personer i åldrarna 18 till 80 år deltog, cirka 900 i den första studien och cirka 800 i den andra. De fick frågan om de hade känt sig avundsjuka på någon och om de fortfarande känner av detta idag.

Kvinnor

Runt 80% av de tillfrågade som var under 30 år sade att de hade känt av detta under det senaste året, medan siffran för de som var äldre än 50 låg på 59%. En annan slutsats som man drog från studien var att känslan inte beror på kön då män och kvinnor upplever detta lika mycket.

“Det mest beundransvärda som en man kan göra är att acceptera och imitera dygderna hos andra.”

-Confucius-

En studie utförd av forskare vid det nationella institutet för radiologivetenskap i Japan publicerades i tidskriften Science. Där beskrev de hjärnbilder av personer som blev ombedda att se sig själva som protagonisten i ett socialt drama med andra personer som var mer eller mindre framgångsrika.

När försökspersonen jämförde sig själv med någon han avundades, aktiverades de områden i hjärnan som är relaterade till fysisk smärta. Om denne fick chansen att tänka sig att den framgångsrika personen misslyckades så aktiverades hjärnans belöningskretsar.

Att avundas eller att beundra

Ibland pratar vi om hälsosam avund eller beundran, och om vi verkligen kan fokusera positivt på vår önskan så kan avund bli till ett stimuli för förbättring eftersom det skapar ett mål för oss. Vi kan avundas förmågorna hos andra och detta kan göra att vi blir bättre själva.

Men om avunden blir till en negativ önskan mot den andra personen, kan detta omvandlas till frustration och osäkerhet. Detta kommer att ge oss en förvrängd bild som kommer att hindra oss från att bli bättre människor.

Kvinnor

Vi kan omvandla avund till beundran när vi beaktar den andra personen med våra hjärtan och emotionell intelligens, när vi är lyckliga för dennes framgång, förmågor och möjligheter.

“Min religion består av en ödmjuk beundran av den överlägsna anden som visar sig i de små detaljer som vi kan uppfatta med våra bräckliga och svaga sinnen.”

-Albert Einstein-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.