Bara att se ditt ansikte gör min dag lycklig

Bara att se ditt ansikte gör min dag lycklig

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2022

Det finns människor som fångar och förtrollar vår själ. Deras ansikten har en sådan där emotionell magnetism. Likt ytan på en transparent sjö som kan reflektera all ädelhet hos ett gott hjärta. Personer som får dig att tänka: “Bara att se ditt ansikte gör min dag.”

Psykiatriprofessorn Enrique Rojas säger att en personlighet alltid visas i våra ansikten eftersom “en persons essens finns i dennes ansikte”. Vår hjärna får dessutom näring grundat på sociala färdigheter och känslor, och uppfattas samt influeras av de stränga drag eller vänliga leenden som omsluter oss.

Det finns avtända blickar som förmedlar förbittring och bitterhet. Det finns ansikten som erbjuder misstro. Men att se ditt ansikte, dina drag, enkelheten hos dina uttryck, lyser upp min dag.

Den renaste, mest uppriktiga och mest meningsfulla kommunikationen överförs inte med ord, utan med gester. Varje ansiktsrörelse bryggs i djupet av vårt väsen. Den reflekterar vår känslomässiga värld och låter oss sammankoppla med personerna omkring oss, även om vi ibland inte ens är medvetna om det. Vi bjuder in dig att reflektera över detta.

Att se ditt ansikte lyser upp min dag

Gester förmedlar känslor och därför älskar jag att se ditt ansikte

Vi må vara vana vid att höra att “ansiktet är själens spegel”. Men det är nödvändigt att klargöra ytterligare några aspekter som du kanske finner intressanta, men även användbara. Paul Ekman, en psykologipionjär i studerandet av känslors ansiktsuttryck, förklarar i en av sina studier att ansikten kan ljuga eftersom den verkliga spänningen förmedlas i handlingar.

Enligt Ekman kan personer uttrycka upp till 18 olika leenden. Det mest genuina kallas “Duchenne-leende” (munmusklerna drar ihop sig, mungiporna höjs, det finns sammandragning i kinderna och rynkor produceras runt ögonen).

Leenden tjänar som “socialt smörjmedel”. Men inte alla leenden eller ansikten är uppriktiga, oavsett hur attraktiva de är. Säkerligen har du själv upplevt det någon gång. Det finns små mikrogester som nästan instinktivt orsakar obehag och misstro.

Som människor har vi även våra egna sparade “gestupplevelser”. Uttrycken från föräldrar, vänner eller före detta partners sparas i hjärnan tillsammans med en känslomässig komponent av antingen njutning eller missnöje.

Allt detta fastslår nästan instinktivt sättet som vissa personer och deras ansikten kan producera en eller annan känsla hos oss. Vårt ansikte är en hel bok av komplexa gester som andra tolkar efter sina egna erfarenheter.

Pojke bär kaffe

Vad som gör mitt hjärta lyckligt: hemligheten till positiva relationer

Ditt barn, med sitt resonerande, tandlösa leende gör ditt hjärta lyckligt nästan omedelbart. Dina vänner erbjuder tröst, kamratskap och lojalitet. Att varsamt ge dem en puff får ditt ansikte att lysa upp. Det finns ansikten som producerar positiva känslor eftersom bandet vi har med dem är berikande och positivt.

Ett ärligt svar är ett tecken på sann vänskap, en uppriktig blick är nyckeln som sammankopplar oss för evigt i våra hjärtan.

Även om ansikten evolutionsmässigt är designade för att förmedla positiva känslor, socialisera och sammankoppla med vår närmsta vänskapskrets, lyckas bara ett fåtal personer etablera ett speciellt band med oss.

Autentiska pelare som bygger positiva relationer

Notera nu hur banden skapas i de relationer som har störst vikt för oss. Känslomässig öppenhet är det första steget mot att etablera rätt “koppling” med personen vi älskar. Inom denna dimension finner vi förmågan att etablera solid tilltro, tillhandahålla erkännande och det korrekta uttryckandet av känslor för att stärka och bygga band.

Empati är konsten att förstå och vara nära. Det möjliggör kommunikation, tröst och problemlösning. Det är en vital dimension som vi inte bara förmedlar genom våra ord. Blicken som säger att vi förstår och uppfattar är ett fantastiskt sätt att omfamna den andra personen för att förmedla “Jag förstår, jag är här med dig.

Ett band baserat på ömsesidig tilltro och respekt är det bästa att bygga positiva förhållanden på. I dessa band existerar inte något behov av att kontrollera, att stjäla utrymmen eller att kräva kontinuerlig och besatt uppmärksamhet.

Storögt barn

Som avslutning kan vi säga att när du älskar eller uppskattar en person så kommer du alltid söka efter dennes uttryck. Det är en spegel i vilken du ser dig själv eftersom du känner dig ömsesidigt värdesatt och älskad, och det gör dig lycklig.

Bilder av Claudia Tremblay och Pascal Campion.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.