Barn påverkas av att inte gå till skolan under pandemin

Att inte kunna gå till skolan är verkligen inte bra för våra barn. Bristen på socialisering och i många fall avsaknaden av tekniska resurser för att fortsätta studera online, öppnar upp nya problem i detta begränsande scenario. Vilka är effekterna på våra barn av att inte gå till skolan?
Barn påverkas av att inte gå till skolan under pandemin
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Effekterna på barn av att inte gå till skolan, då de av olika skäl måste vara hemma under pandemin, är mer än bara tristess eller brist på socialisering. Dessa barn har redan kallats “coronavirusgenerationen”, och de kan drabbas av allvarliga kognitiva, studierelaterade och emotionella konsekvenser. Än värre är att detta kommer att orsaka ett ännu tydligare gap mellan människor med gott om respektive brist på resurser.

Coronaviruset och det aktuella pandemiscenariot har förändrat alla grunder som vi har byggt samhället på. Bortom restriktioner, det ekonomiska scenariot, stängda gränser och en himmel utan flygplan med turister, pågår något dödligt allvarligt.

Å ena sidan har vi sjukdomen som sådan och dess förödande effekter. Därutöver har vi de personliga berättelserna från olika familjer, med deras ångest inför framtiden och osäkerheten om vad som kommer att hända imorgon.

Men det finns ett än mer känsligt område och detta är naturligtvis våra barn. De genomlever denna verklighet i tystnad och bearbetar den på sitt eget sätt. Men de lider också av en av de mest slående konsekvenserna av den nuvarande situationen: begränsad skolgång.

För de elever som inte kan gå till skolan försöker man lösa problemet genom onlinekurser. Här finns det dock en digital klyfta eftersom alla familjer inte har resurserna som krävs. Men det kanske mest anmärkningsvärda är att en stor andel av våra skolor fortfarande inte är förberedda för distansutbildning.

Pappa och barn med laptop

Fem effekter på barn av att inte gå till skolan under pandemin

Barn och tonåringar kommer att minnas dessa dagar under lång tid. Var och en av dem kommer att hantera denna situation på sitt eget sätt, beroende på individuella erfarenheter.

Vissa kommer att förlora familjemedlemmar till följd av coronaviruset. Andra kommer att komma ihåg ångesten de kände hemma och som överfördes genom deras föräldrars ansiktsuttryck och samtal. En tredje grupp kommer att ha goda minnen från den tid de tillbringade hemma.

Vi kan inte förutsäga hur morgondagens generation, som involverar vårt samhälles yngre generation, kommer att vara. Vi kan dock säga världen utan tvekan kommer att förändras. Ett av våra största bekymmer är effekterna på barn av att inte gå till skolan under pandemin.

Detta är något som organisationer som UNESCO redan förutser genom rapporter och uppskattningar. Låt oss titta på deras rapport.

De mest negativa effekterna på barn i förskolan och under lågstadiet

Störningar i skolgången kanske drabbar de yngre barnen mest, i synnerhet de som fortfarande håller på att lära sig läsa och skriva.

I åldrarna fyra till sju år gör barn stora kvalitativa språng där kognitiva, motoriska, uppmärksamhetsrelaterade och verkställande processer är nycklarna till att utveckla läs- och skrivfärdigheter.

Många kan självklart fortsätta med denna uppgift hemma om de måste. De upplever inte alltför stor påverkan om de har bra stöd från sina familjer. Men om detta stöd inte finns, kan det ta längre tid att skaffa sig dessa färdigheter.

Så drabbas barn på mellan- och högstadiet av att inte gå till skolan

Många äldre barn och tonåringar blir också drabbade av att inte kunna gå till skolan under pandemin.

I denna ålder är det mycket vanligt att man isolerar sig relativt lätt. En annan risk är att många spenderar timmar på sina rum uppkopplade på nätet, men utan att sköta sina studier.

Föräldrarna blir tvingade att övervaka barnens arbete och se till att de studerar och gör sina läxor. Allt detta kan vara utmattande och det kan också vara en källa till konflikter.

Föräldrar i rollen som lärare

Restriktionerna tvingar många föräldrar att fylla (nu mer än någonsin) rollen som lärare och utbildare. I många fall är detta inte ett problem. Men alla är inte förberedda inför detta. Alla har inte tålamodet eller ens förmågan att lägga sina egna problem åt sidan för att hjälpa sina barn att fortsätta utvecklas i sina studier.

Nej, alla har faktiskt inte internet eller datorer hemma

Den digitala klyftan finns också där. Vi vet att distansutbildning är ett alternativ och att om man inte kan hålla kurser i klassrum så är virtuella lektioner ett alternativ.

Vi måste dock komma ihåg att alla familjer inte har samma resurser. Miljontals barn runt om i världen har inte datorer hemma för att kunna hålla jämna steg med skolarbetet.

Kan inte gå till skolan

Får barnen i sig tillräckligt med näring utan skolmat?

En annan effekt på barn av att inte gå till skolan under pandemin är risken för näringsbrister. Vi får inte glömma att många barn är beroende av måltiderna de får i skolmatsalen. Om sociala myndigheter inte ger fattiga familjer matbidrag så kan många barn börja få allvarliga näringsbrister.

Effekter på barn av att inte gå till skolan under pandemin: förseningar i skolarbete och bristande socialisering

Att missa den sista terminen kommer utan tvekan att få konsekvenser. Det finns innehåll som barnen inte kommer att ta till sig, ämnen som kommer bli hängande i luften och färdigheter de går miste om. För att inte tala om alla fördelarna med att studera i ett klassrum.

För många barn känns det som rena semestern att inte vara i klassrummet. Det finns emellertid en aspekt som de flesta av dem saknar: umgänget, klassen, deras vänner och det vibrerande, ibland komplicerade och ibland spännande, dagliga livet som också förbättrar deras sociala och emotionella utveckling.

Vi vet att effekten av pandemin kommer att finnas kvar ett tag. Men när alla kan gå till skolan igen, vet den utbildande och pedagogiska världen att utmaningar väntar.

Vi måste anpassa utbildningssystemet för att kunna hantera situationer som dessa. Vi måste införa mekanismer som säkerställer att onlineutbildning är av samma kvalitet som den som man får i klassrummet.

Låt oss hoppas att detta kommer att vara tillgängligt för alla!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.