Hur kommer vi förändras av coronaviruset?

Kommer coronaviruset att föra oss närmare varandra som samhällsgrupp? Eller kommer vår rädsla för nya pandemier att fullständigt förändra vårt sätt att leva? Vi vet säkert att vi så småningom kommer att ta oss ur den här krisen. Men vad blir de långsiktiga effekterna?
Hur kommer vi förändras av coronaviruset?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Hur kommer vi förändras av coronaviruset och de erfarenheter som följt i pandemins spår? Vilken effekt kommer dessa erfarenheter att få om ett, fem eller tio år? Detta är frågor alla de som arbetar inom psykologin ställer sig varje gång vi står inför en kris. Vi vet att den här typen av händelser förändrar oss på lång sikt. Vi vet också att vi som människor kan lära oss mycket av dem.

Något som många undrar över är om det vi genomgår kommer att leda till ett mer enat samhälle. Eller är det tvärtom så att COVID-19 kommer att förvissa oss att vi måste tillämpa social distansering för att skydda oss mot nya infektioner?

Om det sistnämnda är fallet så är det ett ganska nedslående scenario. Och dessutom är det ett helt onaturligt levnadssätt, eftersom människor är sociala varelser som behöver ständig kontakt med andra för att må bra.

Vi kommer att förändras av coronaviruset

Vi vet alla att dessa omständigheter är totalt nya. Och vi kan inte hänvisa till tidigare forskning för att ta reda på vilka konsekvenser eller förändringar som en pandemi kan medföra i befolkningen.

Många människor har jämfört coronaviruset med den s.k. “spanska sjukan”, som inträffade 1918. Dock är den nuvarande situationen en helt annan. Sjukvårdssystemet är starkare, viruset är inte detsamma och epidemin kommer helt sannolikt bli mycket mindre varaktig.

Men trots detta, och även om vi är bättre förberedda, så är vi medvetna om att det helt klart kommer leda till förändringar. Låt oss analysera hur detta skulle kunna komma ske.

Sökandet efter mening är nyckeln till psykiskt välmående och mänskligt blomstrande.”

-Viktor Frankl-

Hur kommer vi förändras av coronaviruset?

På kinesiska är ordet för kris weiji. Ordet i sig självt betyder i princip smärta eller fara. Men det är intressant att notera att det består av två tecken. Först har vi 危 wēi, som man kan översätta med risk. Sedan har vi 机 jī, vilket är en term som associerar till uppfinning, vår eller förändring.

Något som vår erfarenhet av coronaviruset har lärt oss är att Kina är väl förberett på att möta stora utmaningarDet finns praktiskt taget inga nya rapporterade fall där, och de få som förekommer involverar endast människor som återvänder till landet. De kinesiska ansträngningarna är nu fokuserade på att hjälpa det internationella samfundet. Under de senaste dagarna har både Italien och Spanien mottagit ett stort antal medicinska produkter och annan hjälp.

Så hur kommer vi förändras av coronaviruset? Skulle altruism och global stöttning kunna bli en positiv effekt av allt som sker?

Ett mer enat samhälle i framtiden?

En av de senaste kriserna som världen upplevt var den som ägde rum den elfte september 2001. Trots att den inträffade på amerikansk mark, så fick den internationella följder.

Resultatet blev en ökad känsla av patriotism i vissa länder, medan andra länder märkte en större radikalisering. Konflikter uppstod och effekterna av den händelsen är fortfarande påtagliga i vårt samhälle och i geopolitiska sammanhang. Emellertid är det vi genomlever med coronaviruset något helt annat.

Här rör det sig om en enda gemensam fiende – ett mikroskopiskt hot. I detta läge spelar faktorer som etniskt ursprung, ras, religion, social ställning och kön ingen som helst roll. Vi är alla lika sårbara. En sak som denna kris kan hjälpa oss med är att äntligen överbrygga våra skillnader och bli ett mer enat och engagerat samhälle.

Vi kommer att värdesätta det som verkligen är viktigt

Låt oss minnas krisen som inträffade 2008. Den globala finanskrisen ledde till att regeringarna från så gott som alla länder runt om i världen fick komma till bankernas undsättning. Vad blev konsekvenserna av detta beslut? De rika blev ännu rikare och de fattiga fick försöka överleva under allt svårare förhållanden.

Människors sociala rättigheter blev kringskurna. En av de sektorer som blev hårdast drabbade var utan tvekan vårdsektorn: färre sjukhusbäddar, mindre investeringar, mindre personal och privatisering av många tjänster.

Våra erfarenheter med coronaviruset kan få oss att ompröva allt detta. Vi har lärt oss att inget samhälle kan anses vara avancerat, eller ens civiliserat, om det inte har ett välfungerande hälsovårdssystem.

Men det går att ändra detta postmoderna, nyliberala paradigm, där den avreglerade ekonomin gör att bara de starkaste kan överleva. Kanske kommer vi att börja omvärdera vad som verkligen är viktigt: människor, hälso- och sjukvård och de personer som arbetar outtröttligt för att vi ska ha tillgång till mat.

En övning i ödmjukhet: vi är inte så starka som vi trodde

Våra erfarenheter med coronaviruset kan lämna ett bestående avtryck på mänskligheten. Vårt samhälle kan drabbas av posttraumatisk stressDet kan hända att vår rädsla att bli smittade lever kvar i våra sinnen och att vi därför utvecklar tvångsmässiga beteenden. Under månader och år framöver kommer vi också att känna tomheten som de personer vi förlorat lämnar efter sig.

Tiden efter coronaviruskrisen kommer att bli tuff. Vi har kommit till insikt om att vi inte är lika starka som vi trodde. Vi är inte immuna mot oförutsedda händelser som kan driva oss till bristningsgränsen.

Möjligen kan vi använda dessa dagar av hemisolering åt att reflektera. Hur kommer vi förändras av coronaviruset? Hur kommer det att förändra dig?

Du måste inse att livet är flyktigt och en oerhört dyrbar tillgång. Lär dig att leva på ett lugnt och genuint sätt, genom att älska människorna i din närhet. Vårda vår planet och lämna den i gott skick till de efterkommande generationerna. Du bör också lära dig att värdesätta sjukvården.

COVID-19-krisen kommer att passera, men du måste förbereda dig så att något liknande inte påverkar dig på samma sätt i framtiden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.