Fördelarna med att vara engagerad

Fördelarna med att vara engagerad
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns falska, ytliga personer och så det finns engagerade personer. De första är personer som skulle kunna sälja sina värderingar, sina falska övertygelser och sina tomma ord i utbyte mot dolda intressen. Den andra gruppen är mindre vanlig, men de är inspirerande personer. De är ärliga, de har tydliga mål och de står upp för vad de tror på utan att tveka och utan att vara rädda. Idag kommer vi att prata om att vara engagerad!

För några år sedan gjordes det en studie för att mäta den nivå av engagemang som folk hade. Man använde en slogan som kallades “Inspirera för att binda samman” för att undersöka tre väldigt specifika variabler: engagemang när det gällde en själv, andra samt planeten och miljön.

“Då du är omgiven av personer som delar ditt engagemang och som du har ett gemensamt syfte med, är allt möjligt.”
-Howard Schultz-

Resultaten var ganska slående och det är värt besväret att gå igenom dem utav flera anledningar. De länder som fick högst poäng på de tre skalorna var Sydafrika, Argentina och Spanien. Kina och Japan var å andra sidan längst ner på listan.

En aspekt som studien visade oss var att engagerade personer ser sig själva som lyckligare. Det verkar också som att ingen kan engagera sig för andra eller för planeten om han eller hon inte älskar sig själv först. Det är en ganska intressant slutsats.

Kvinna bland röda blommor.

Att vara engagerad som person

För att förstå skillnaden mellan falska personer och engagerade personer bör vi först definiera vad vi menar med “engagemang”. Denna term har att göra med att man har ett syfte – en plan för att uppnå ett mål, försvara det och visa upp det. Det finns dock även emotionella och kognitiva dimensioner när det gäller detta: att ha en tydlig och väldefinierad uppfattning rörande vad som är viktigt för en och vad man tror på.

Engagemanget måste därför komma från insidan. Först behöver man ha harmoni mellan vad man tänker och vad man gör. Falska personer börjar också från insidan, men de förbättrar inte sina styrkor.

Här är något annat vi bör tänka på: det finns personer som är engagerade när det gäller målet men inte processen. Säg att du har en partner som säger att han eller hon älskar dig. Personen övertygar dig om att han eller hon verkligen känner engagemang för relationen.

Men personen försvarar målet samtidigt som han inte genomgår hela processen. Han visar dig inte omtanke eller respekt och spenderar inte kvalitetstid med dig. Detta är någon som man kan anse vara falsk och ytlig.

Målning av kvinna.

Autentiska engagemang visar man inte med ord utan med handlingar. Det är då man har tydliga prioriteter och helhjärtat kämpar för dem. För kom ihåg att ett löfte som bara existerar i form av ord inte är värt något. Det är som rök i vinden.

Engagerade personer och självkärlek

Låt oss gå tillbaka till studien vi pratade om i början om att vara engagerad. Den visade att personer från Sydafrika exempelvis har högre nivåer av engagemang än personer från Kina eller Tyskland. De upplever även sig själva som lyckligare och visar ett aktivt intresse för andra personer samt miljön.

De uttrycker detta genom en önskan att ta hand om sina familjer, sina grannar, vänner och kolleger, och även grannskapet och miljön. Då kan man ställa sig följande fråga: Har inte tyskar och kineser en sådan önskan?

Såklart har de det, men deras samhällen fokuserar sig mycket mer på arbete och framförallt produktivitet. Det är därför viktigt att man har en balans inom alla områden – personligt, socialt, arbete och ekonomiskt – men glöm inte att detta åtagande börjar med dig själv.

Karaktärsdrag då man väljer att vara engagerad

  • Engagerade personer är kritiska. Då du vet vad du vill ha, vad det är värt och vilka dina värderingar är så har du en kritisk attityd mot det som du anser vara orättvist. Engagerade personer är väldigt öppna och ärliga.
  • Ett bra engagemang börjar med en själv. Engagerade personer har god självbild, stark självkänsla och balans mellan vad de vill ha och vad de kan klara av.
  • Om du har engagemang gällande dig själv så kommer du också bryr dig mer om den omkringliggande miljön och världen. För att man ska få en harmonisk samexistens så krävs respekt för andra och miljön. Det är ett recept för framgång.
att vara engagerad som person.

Även om du är omgiven av falska personer så bör du inte dras ned av detta, utan se till att de inte påverkar dig. Om du imiterar dem så kommer du ge efter för en mentalitet där du låter andra tänka åt dig. Du vill inte leva på det sättet, tro mig.

Lät dig att bli mer engagerad. Välj något att kämpa för. Först och främst bör man engagera sig i sig själv och veta att man har rättigheter och förtjänar lycka samt framgång.

Bilder: Sofia Bonnatii


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.