Tre strategier för att bli lyckligare enligt stoicismen

Den stoiska filosofin fokuserar på att finna lyckan. Här kan du upptäcka tre strategier som kan hjälpa dig att bli lyckligare enligt stoicismen!
Tre strategier för att bli lyckligare enligt stoicismen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Även om du antagligen redan vet detta så kan människor förbättra sitt sätt att tänka. Många personer har gjort detta till ett personligt mål under senare år. Det finns en mängd olika verktyg och övningar som kan hjälpa dig att uppnå detta ändamål. I denna artikel ska vi dela med oss av några strategier för att bli lyckligare enligt stoicismen.

Vilka var stoikerna?

Det är egendomligt hur denna antika grekiska filosofi fortfarande frodas efter alla dessa århundraden.

Närmare bestämt var stoicismen en filosofisk skola som grundades år 301 f.Kr. av Zenon från Kition. Enligt honom var de viktigaste sakerna i livet självkontroll och självbehärskning. Sålunda menade stoikerna att sådant som lidelse eller frestelsen att ge vika för våra begär är vad som står i vägen för vår lycka.

Stoikerna hade två grundläggande verktyg för att hjälpa dem uppnå sina filosofiska mål: förnuft och mod. Dessa använde de för att uppnå eller försöka uppnå visdom och lycka. Vidare trodde de att det var viktigt att göra sig av med alla materiella ägodelar.

Strategier för att bli lyckligare enligt stoicismen

Vid det här laget inser du nog att när man använder sig av stoiska strategier för lycka, så följer man några av historiens största tänkare i spåren. Förmodligen har du hört talas om t.ex. Cicero, Seneca och Marcus Aurelius.

Det finns inga hinder, bara vägar

Denna strategi kan först verka svår, men egentligen är den mycket enkel. När du stöter på ett hinder, se detta som ett tillfälle att lära dig något, att växa och bli starkare. Dra fördel av hinder som möjligheter att komma längre.

Så när ett hinder dyker upp framför dig, ge dig inte hän åt giftiga tankegångar. Med andra ord ska du inte försöka förlora din självkontroll. Även om du inte kan kontrollera omvärlden så kan du kontrollera din inre värld.

Ha balans som målsättning

Experter menar att Marcus Aurelius ofta använde denna strategi. Vad går den ut på? Grundtanken är att så snart något bringar dig ur balans, bör en av dina främsta prioriteter vara att återfå balansen.

Men hur gör man det? Det är enkelt, du måste bara göra det till ditt mål. På så sätt kommer din hjärna att uppfatta det som en tävling med dig själv, vilket kommer att ge dig drivkraften att försöka uppnå målet. När du väl uppnått balans, kommer du att aktivera din hjärnas belöningssystem, varmed du omedvetet förstärker dina ansträngningar att finna lycka.

Fötter som går i vatten

Sök en förebild för att bli lyckligare enligt stoicismen

Denna strategi är inte något som bara är till för stoiker. Det finns även experter inom NLP (neurolingvistisk programmering) som tror på den. Närhelst du känner dig ur balans ska du sträva efter att hitta en förebild och försöka efterlikna denna person.

Föreställ dig t.ex. att du avviker från dina mål och inte når dit du vill. Då ska du tänka dig vad den person du beundrar skulle ha gjort i din situation eller vad den bästa versionen av dig själv skulle ha gjort. När du väl börjat gå åt det hållet är resten enkelt. Allt du behöver göra är att börja handla i enlighet med dessa linjer. Därigenom kan du kanalisera verkligheten i samma riktning och finna lycka.

Stoikerna var kloka människor som fokuserade på att skapa den bästa versionen av sig själva för att uppnå lycka och balans. Varje gång du känner dig ur balans, försök då att använda dessa strategier för att bli lyckligare enligt stoicismen och ge ditt liv en ny riktning!

Du har makt över ditt sinne – inte över yttre händelser. Inse detta, så kommer du att finna styrka.”

-Marcus Aurelius-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.