Hur är din relation till din kropp?

När din relation till din kropp är positiv kan du enkelt upptäcka saker som förändrar balansen i den.
Hur är din relation till din kropp?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2019

Din relation till din kropp är inte lika uppenbar som du tror. Den skjuts ofta till bakgrunden, trots dess vikt. Ofta är relationen till din kropp antingen instrumental eller funktionell. Den är instrumental när du anser att kroppen är ett sätt att påverka andra. I det fallet tar du hand om den så att du kan vara nöjd med den eller smycka den för att attrahera andra.

Å andra sidan är det även möjligt att motsatsen sker. Du kan gömma din kropp från andra, och du kan även försumma den om du inte har en bra självbild.

“Ta hand om din kropp. Det är den enda platsen du har att leva på.”

-Jim Rohn-

Din relation till din kropp kan även vara funktionell. Det innebär att du endast är medveten om den när du känner smärta eller blir sjuk. När du är frisk så glömmer du bort att allt du gör, känner och tänker är något som äger rum biologiskt inom den.

Ser sig själv i spegeln

Apati och besatthet av kroppen

Vissa personer har ett avlägset förhållande till sin kropp. De utforskar den inte och vet inte särskilt mycket om den. Det är även möjligt att de känner ett visst förakt eller farhåga mot den. För de som har detta svåra band så präglas det ofta av två extremer. Först har vi de som är överdrivet blyga och uppmärksamma mot sin organism. Vidare har vi de som i princip är likgiltiga inför sin kropp.

De som blir besatta av sina kroppar är generellt väldigt rädda. De är framförallt insisterande när det kommer till renlighet och rädsla för baciller. På samma sätt tolererar de inte naturliga odörer, såsom svett, urin och avföring. De ser dem faktiskt inte som naturliga lukter, utan som varningssignaler.

På andra sidan av spektrumet finns det personer som avviker från normen. Ett tecken på mentala problem är extrem vårdslöshet när det kommer till kroppshygien och kroppen rent generellt. De föredrar att inte bada eller byta kläder; de stinker hellre och oroar sig vanligtvis inte över det. Om din relation till din kropp faller under en av dessa kategorier så behöver du hjälp.

Känslor och din relation till din kropp

Känslor är inte positiva eller negativa, men vissa av dem kan förvärra störningar i kroppen. Med störningar menar vi aktiveringen av processer som ändrar den normala balansen i kroppen. Dessa känslor är ilska, sorg och vånda. Givetvis finns det även de som är en kombination eller derivat av dessa: frustration, stress, intolerans, etc. Alla dessa känslor är ett svar på stimuli som kroppen uppfattar som hotande.

Dina känslor influerar din relation till din kropp. Många studier säger att det är uppenbart att känslor hjälper till att återställa organisk balans i vissa fall. I andra fall kan de leda till sjukdomar. Forskning har verifierat att ångest leder till olika sjukdomar, framförallt infektionssjukdomar eller autoimmuna sjukdomar.

Kvinna med ångest

Forskare har även bevisat att ångest negativt påverkar kirurgiska ingrepp. Vad vi kallar för “stress” tenderar i sin tur att förändra kroppens normala återhämtningsprocess. Utsläpp av hormoner under stressiga perioder kan öka risken för att utveckla vissa typer av sjukdomar, såsom kardiovaskulära sjukdomar. Vidare försvagar de även immunförsvaret.

Många personer märker inte av effekterna deras känslor har på kroppen. Till exempel lägger de inte märke till att deras hjärtrytm ökar eller att deras andning förändras när de upplever vissa känslor. De är heller inte medvetna om förändringar i temperaturen, oväntade spänningar i muskler eller accelerationen av vissa processer.

Din relation till din kropp beror på hur känslig och medveten du är om förändringarna som sker i kroppen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kabat-Zinn, J. (2016). Vivir con plenitud las crisis Ed. Revisada: Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para enfrentarnos al estrés, el dolor y la enfermedad. Editorial Kairós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.