Soldatsyndrom: posttraumatiskt stressyndrom

En viss tolerabel nivå av stress är normalt och till och med nödvändigt. Men om denna stress når en så pass hög nivå att du inte kan hantera den så kan du lida av posttraumatiskt stressyndrom, eller soldatsyndrom.
Soldatsyndrom: posttraumatiskt stressyndrom
Ángel Redondo

Skriven och verifierad av psykologen Ángel Redondo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

1980 myntades termen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) för första gången. Det var även då man inkluderade den i DSM-III. Fram tills dess använde man andra termer för tillståndet, som soldatsyndrom.

Under första världskriget döpte läkarna krigsrelaterade stressjukdomar till “ansträngningssyndrom”. Under andra världskriget började man att istället kalla dem “traumatisk krigsneuros”.

I Vietnamkriget från “krigsstressreaktion” till “vuxen anpassningsstörning” till “post-vietnamsyndrom”. Efter kriget pressades dock experterna att omdefiniera konceptet.

Det var då som termen PTSD började användas, och experter började erkänna det som en primär diagnostisk enhet i gruppen ångeststörningar.

I denna artikel ska vi tala om PTSD som soldatsyndrom för att placera det i ett militärt ramverk. Tänk dock på att alla fall är unika och att man inte ska dra förhastade slutsatser.

Kvinna med PTSD

Soldatsyndrom: definition och ursprung

Alla upplever stressiga eller traumatiska situationer under sina liv. När de stressiga omständigheterna är av en specifik natur eller styrka så kan de orsaka plötslig och total obalans i den mentala strukturen.

Samtidigt blockerar de individens anpassnings- och försvarsmässiga förmågor. Med andra ord överväldigar situationen dem på olika sätt, och de kan inte ge anpassade svar. Som ett resultat uppstår traumatisk stress.

Orsakerna till soldatsyndrom, eller PTSD, är de upplevelser eller miljömässiga omständigheter som leder till mentalt trauma.

Det utvecklas som en konsekvens av exponering för traumatiska stressmoment som allvarligt hotar individens mentala och fysiska integritet.

Individens subjektiva uppfattning av rädsla och dennes personliga oförmåga att hantera sagda situation spelar roll. Olika faktorer slår fast huruvida någon utvecklar soldatsyndrom:

 • Styrkan hos traumat. Nivån av fara som hotar personens liv, dennes fysiska och psykologiska hälsa samt dennes identitet.
 • Personens nivå av exponering, implikation och närhet till den traumatiska händelsen.
 • Upprepningen av traumatiska situationer. Om en individ måste hantera stressmoment om och om igen så försvagas dennes motståndskraft och anpassningsförmåga tills soldatsyndrom, eller PTSD, utvecklas.
 • Typen av trauma personen utsätts för.

Symptom på soldatsyndrom

Ångest, depression, skuldkänslor och vånda är några av de vanligaste symptomen på PTSD. De mest karaktäristiska kan delas upp i fyra kategorier:

Inkräktande minnen

Det är väldigt vanligt att återuppleva traumatiska händelser om och om igen. De känslomässiga och fysiska förnimmelserna kan vara lika verkliga som när det verkligen hände.

Alla dagliga händelser kan utlösa dessa “tillbakablickar”, speciellt om de är relaterade till den traumatiska händelsen på något sätt.

Undvikande

Att konstant återuppleva den traumatiska händelsen är väldigt distraherande. Personer med PTSD tenderar att undvika människor och platser som påminner dem om vad som hänt, och undviker att tala om det.

Ett sätt att hantera smärtan är att förneka dina känslor och blockera allt för att undvika lidande.

Hypervakenhet

Personer med soldatsyndrom är ofta hypermedvetna och konstant på defensiven. De känner som om de är i konstant fara, vilket kallas för hypervakenhet.

Kognitiva, beteendemässiga och humörmässiga ändringar

Personer med soldatsyndrom blir ofta väldigt negativa angående sig själva och allt omkring sig. De känner sig skyldiga och är inkapabla att tänka positivt.

I vissa fall kan de till och med bli aggressiva eller våldsamma, och de blir lätt irriterade och vårdslösa.

PTSD i militären

Några kännetecken hos militären är kopplade till och kan påverka soldatsyndrom. Dessa inslag kan stärka individens symptom och kan göra kliniska insatser svårare.

 • Militär träning: denna typ av träning tvingar dem att vara hypervakna, vilket kan vara väldigt farligt om en PTSD-patient blir våldsam.
 • Problem med auktoriteter: detta kan också göra det svårt för dem att acceptera förändringar i auktoriteter eller att acceptera någon som enligt soldaten inte har “lämplig” erfarenhet.
 • Att återvända hem: när personer i militären till slut får åka hem så upplever de ofta en känsla av övergivenhet, skuld och desperation. De kan känna att de inte passar in i sina gamla liv och skyldiga över att de överlevt strider medan andra inte gjorde det.
 • Brutala minnen om strider: minnen av hemskheter de genomlevt kan hemsöka dem.
Soldat hos psykolog

Kliniska ingripanden för soldatsyndrom

Behandlingen av PTSD med koppling till det militära är som mest effektiv när den påbörjas omedelbart efter den traumatiska händelsen. Detta hjälper till att minska våndan och komplikationerna.

En vanlig teknik kallas för “rapportering”, som hjälper dem att integrera och bli medvetna om de traumatiska händelser som delats av en grupp.

Ett annat viktigt verktyg är psykoutbildning, som hjälper dem att förutse symptom. Utbildning inom psykoterapi är också väldigt positivt för att förbereda soldater för vad de kan komma att se i strid.

Det viktigaste om psykoterapi är att den anpassar sig efter varje persons omständigheter. Den kan utföras i grupp eller individuellt, och det förstnämnda är väldigt effektivt om gruppen är homogen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vallejo Samudio , Á., & Terranova Zapata , L. (2009). Estrés Postraumático y Psicoterapia de Grupo en Militares. Terapia psicológica, 27(1), 103-112.
 • Corzo , P. (2009). Trastorno por estrés postraumático en psiquiatría militar . Revista Med, 17(1), 81-86.
 • Kaspersen , M., & Matthiesen , S. (2003). Síntomas de Estrés Postraumático entre los soldados de Naciones Unidas y el personal perteneciente al voluntariado. J. Psychiat, 17(2), 69-77.
 • González de Rivera , J. (1994). El síndrome post-traumatico de estrás: una revisión crítica. Psiquiatría Legal y Forense .
 • Ortiz-Tallo, M. (2014). Psicopatología clínica. Adaptado al DSM-5.Madrid: Ediciones Pirámide.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.