Hur behandlar man posttraumatiskt stressyndrom?

Hur behandlar man posttraumatiskt stressyndrom?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Vi har alla hört om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och vet hur mycket lidande det för med sig. Våldtäkter, rån, krig och terroristattacker är bara några få exempel på typen av händelser som kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom. Men PTSD orsakas inte enbart av mänskligt skapade situationer. Naturkatastrofer såsom orkaner och jordbävningar kan också utlösa det. Frågan är hur vi behandlar det?

“Varje krig är en förstörelse av den mänskliga andan.”

-Henry Miller-

Att behandla posttraumatiskt stressyndrom: psykologisk utbildning och andning

När du lider av PTSD är det första du bör göra att träffa en bra psykologKognitiv beteendeterapi har det främsta empiriska stödet. Därför rekommenderar vi att du söker upp en kvalificerad KBT-psykolog.

Psykologen kommer utföra en individuell utvärdering som är en viktig del av att förstå patientens problem. Sedan är det viktigt att denne ger patienten psykologisk utbildning. Han eller hon måste förklara för patienten vad som pågår i termer som patienten förstår. Psykologen måste understryka symptomen som patienten upplever och indikera varför de uppstår, vad som underhåller dem och hur de behandlas.

Person i hatt

Målet med detta är att få patienten att förstå vad som drabbat denne i så stor utsträckning som möjligt. Patienten bör förstå varför och hur psykologen kommer att försöka lösa det. Det är grundläggande för att patienten ska hålla sig till sin behandling.

Nästa steg är att lära sig att slappna av. Om du tränar patienten i att andas med magen kommer du erbjuda personen ett väldigt enkelt och användbart verktyg som denne kan använda närhelst som ångesten slår till. Ångest är ett utmärkande drag hos PTSD. När patienten har lärt sig den här tekniken och känner sig bekväm med den, är det viktigt att utövandet fortlöper från och med då.

“Ibland är det mest produktiva du kan göra att slappna av.”

-Mark Black-

Nästa steg i PTSD-behandlingen

Förutom att ge de patienten verktygen denne kan använda för att hantera sin ångest är det viktigt att arbeta på andra aspekter. Dock är de kanske inte alltid synliga. Här refererar vi till tankar och trosuppfattningar associerade med den utlösande faktorn. Om man inte adresserar dessa kommer behandlingen inte att vara komplett.

Därför är det viktigt att lära patienten att identifiera idéerna som rör sig i dennes sinne. Det innebär att han eller hon måste lokalisera sina automatiska tankar och irrationella trosuppfattningar. De kanske kretsar runt budskap som:

  • Det som hände var mitt fel.
  • Jag kommer aldrig att komma över det.
  • Världen är en farlig plats och händelsen kommer att upprepa sig.
Flicka bland rasmassor

Kompletterande behandling

För att behandlingen av posttraumatiskt stressyndrom ska vara komplett måste något annat läggas till. Eftersom PTSD-patienter har en tendens att undvika allt som associeras med den farliga situationen eller händelsen, är det viktigt att arbeta med exponering, både i deras fantasi och i verkliga livet.

Genom detta kommer de lära sig att hantera och kunna sänka sin ångestnivå genom att vänja sig vid situationen. De kommer också inse att de genom att komma ihåg episoden inte återupplever den. De måste inte nödvändigtvis tappa kontrollen. Detta kommer även få dem att skilja på den traumatiska händelsen och andra, säkra händelser.

De måste få uppfattningen att det som drabbade dem var konkret och specifikt, inte ett troligt eller generellt faktum. Det kommer slutligen att öka deras självkontroll eftersom det kommer hjälpa dem att se sig själva som mer kapabla att hantera situationen.

Sammanfattningsvis, vad gäller alla ångestrelaterade frågor, är det viktigt att inkludera förhindrande av återfall i behandlingen av posttraumatiskt stressyndrom. Detta sista steg är grundläggande. Det kommer hjälpa till att stärka framgången och styrkan hos patienten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.