Läsandet som källa till emotionell bearbetning hos barn

Att använda läsandet som källa till emotionell bearbetning hos barn kan vara ett mycket användbart verktyg för deras utveckling inom detta område. Låt oss diskutera vilka böcker som är mest användbara för detta ändamål samt varför de är så hjälpsamma.
Läsandet som källa till emotionell bearbetning hos barn
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att få läsa är en viktig aktivitet. För barn är det ännu viktigare: de kan använda läsandet som källa till emotionell bearbetning. Det är ett verktyg med vilket barn kan lära sig och förstå sin egen känslomässiga förmåga.

Att läsa innefattar långt mer än att dechiffrera bokstäver. Förutom att tolka deras mening skapar det också neurologiska kontakter som blir mer komplexa allteftersom barnet växer.

När barn läser blir deras hjärnor mer allsidiga och uppmärksamma på detaljer medan de tolkar meddelanden som hjälper dem med deras känslomässiga minne. Därifrån kan de utveckla vanan att läsa till att bli ett viktigt verktyg som lär dem goda värderingar.

En flicka som ligger på golvet och läser

Läsandet som källa till emotionell bearbetning

Föräldrar och lärare spelar viktiga roller i ett barns lärande. De är viktiga inte bara för att lära ut formell och teoretisk kunskap utan också för kunskap som är mer praktisk. Emotionell bearbetning är ett av de områden där de kan hjälpa till.

Experter menar att när föräldrar tar över uppgifter som barn kan utföra, är det troligt att det gör att barnen känner sig underlägsna, värdelösa och även oförmögna att kunna utföra enkla och rutinmässiga saker.

Denna uppkomst av mindervärdeskänslor kan försätta barnen i ett ångesttillstånd. Därför är det viktigt att vuxna undviker detta beteende samt visar sina barn att de är både skickliga och kompetenta.

Hur kan vuxna visa barn att de är duktiga och kan göra saker på egen hand? Med utmärkt känslomässig bearbetning. Att läsa är ett mycket bra verktyg för att utveckla detta.

Vilka böcker kan de läsa?

Även om alla böcker kan vara användbara för känslomässig bearbetning, är vissa böcker bättre än andra. Om föräldrar och lärare fokuserar på dem kommer barnens känslomässiga intelligens att öka.

Berättelser och teaterstycken som fokuserar på filosofi för barn och tonåringar, psykologi för barn etc. är de mest effektiva för att hjälpa dem utveckla sina känslomässiga processer. De låter dem använda sina personliga förmågor och lära sig att kanalisera sina känslor. Detta är särskilt viktigt under övergångstider. Perioden mellan sex till åtta år är en av dessa tider, och naturligtvis även tonårsperioden.

Om du tänker på ditt eget förflutna så märker du att klassiska berättelser nästan alltid haft med sig någonting man kan lära sig, en gömd lektion, berättelsens moral. Var och en av dessa bitar med kunskap tillhör filosofins värld.

Idag finns det många filosofiska böcker som är riktade specifikt till barn tillgängliga. Filosofer i en värld av utbildningspsykologer och experter har skrivit många böcker som utforskar världen från en kritisk synvinkel. Detta hjälper barn att närma sig emotionell bearbetning och utveckling.

En pojke håller en ficklampa så att en flicka kan läsa en bok på ett tak

Vad finns tillgängligt i barnböcker för emotionell bearbetning?

Dessa typer av böcker tenderar att berätta trevliga historier där huvudpersonerna måste tolka sina egna upplevelser. Från detta får de intressanta och praktiska lektioner om hur de kan behandla sina känslor.

Helt klart överförs huvudpersonernas lärdomar från boken till sinnet hos det läsande barnet. Som ett resultat lär det sig någonting värdefullt.

”En person med en ny idé är en knäppgök tills idén lyckas.”

-Mark Twain-

Många av denna sorts böcker är speciellt anpassade för ungdomar. Detta är viktigt eftersom många under ungdomstiden känner sig lite förlorade när de lämnar sin barndomsidentitet bakom sig och slår in på vägen mot vuxenhet. Det är en viktig fas där de måste lära sig att förstå och stärka både sina känslor och sin emotionella intelligens.

Genom att läsa stärker barn sina värderingar. När de kommer upp i tonåren har de då redan berikats med en omfattande känslomässig erfarenhet samt verktyg för sin egen autonomi. Allt detta tack vare att de läst böcker skrivna speciellt för dem.

Läsandet är verkligen en fungerande källa till emotionell bearbetning. Därför bör du dra nytta av hela dess potential för att utbilda självförverkligade, glada och ansvarsfulla människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lantieri, L., Goleman D., (2009) Inteligencia emocional infantil y juvenil. Nueva York: Aguilar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.