Forskare hittar bästa behandlingsmetoden för deprimerade

Forskare hittar bästa behandlingsmetoden för deprimerade

Senaste uppdateringen: 15 april, 2024

Vet du vilken den effektivaste terapeutiska metoden för deprimerade är? Vissa personer med depression kan få lindring av terapeuter eller receptbelagda läkemedel. Men en studie föreslår att frågor kan vara nyckeln.

Denna studie, genomförd vid Ohio State University, är den första att visa att deprimerade patienter upplever avsevärd lindring av sina symtom när deras terapeuter använder en metod som kallas sokratisk utfrågning. Studien publicerades i tidskriften Behaviour Research and Therapy.

Sokratisk utfrågning och kognitiv terapi

Sokratisk utfrågning är en serie vägledda frågor där terapeuten uppmanar patienten att överväga nya perspektiv om sig själv och dennes plats i världen.

“Personer med depression kan fångas i ett negativt sätt att tänka“, sade Justin Braun – medförfattare av studien och doktorand i psykologi vid Ohio State University.

“Den sokratiska utfrågningsmetoden hjälper patienter att undersöka giltigheten hos deras negativa tankar och få ett bredare, mer realistiskt perspektiv.”

Den kognitiva terapimetoden för behandling av depression vidhåller att personer lider av depression på grund av deras tolkning av händelser, och inte på grund av själva händelserna. Under terapin väntas patienten vara flexibel i att tillskriva meningar och hitta mer funktionella och anpassningsbara tolkningar av dessa tolkningar.

Därigenom minskar terapin inte bara depression, utan skyddar även mot framtida depressionsepisoder.

“Många studier har fokuserat på hur förhållandet mellan patient och terapeut kan främja ett positivt terapeutiskt svar”, sade studiens medförfattare Daniel Strunk – psykologidocent vid Ohio State University.

“Vi fann att sokratisk utfrågning ledde till lindring av nämnda symtom snarare än det terapeutiska förhållandet – variabeln som man undersökt i tidigare studier.”

Sokrates

Skälen till att sokratisk utfrågning är så effektiv för behandling av deprimerade

I studien deltog 55 deprimerade personer i en 16 veckor lång kurs med kognitiv terapi mot depression vid Ohio State University. Patienterna fyllde i ett formulär vid starten av varje möte. Målet med detta formulär var att mäta de depressiva symtomen.

Forskarna analyserade videoinspelningar av de första tre mötena med varje patient och uppskattade frekvensen som terapeuten använde sokratiska utfrågningstekniker.

Forskarna fann att mötena där terapeuterna använde mer sokratisk utfrågning producerade större lindring av de depressiva symtomen hos patienterna.

“Patienterna lär sig en process av att ställa frågor och vara skeptiska till sina egna negativa tankar”, sade Braun. “När de gör det tenderar de att se en avsevärd minskning i sina depressiva symtom.”

En deprimerad patient kan till exempel säga till sin terapeut att han eller hon är totalt misslyckad. Att livet inte är värt att leva eftersom hans eller hennes äktenskap slutade i skilsmässa. En terapeut kan ställa en serie sokratiska frågor för att utmana patientens övertygelser om situationen.

Forskarna föreslår till exempel följande frågor:

  • Tycker du att alla som upplevt en skilsmässa är misslyckade?
  • Känner du till någon som detta inte stämmer in på?
  • Hur tycker du att en skilsmässa kan göra en person misslyckad?
  • Vilka bevis finns det för att du var framgångsrik inom någon aspekt av ditt förhållande? Bevis som kan tala emot att det var ett “totalt misslyckande”.
Frågetecken

“Målet är att hjälpa patienterna att lära sig hur man använder samma typ av frågor för sig själva”, sade Strunk.

“Vi tror att en av anledningarna till att kognitiv terapi har sådana varaktiga, positiva effekter är att patienterna lär sig att utmana sina negativa tankar och fortsätta även efter att behandlingen avslutats.”

Strunk säger även att de deprimerade patienterna “lär sig att de kanske saknar information som motsäger deras negativa tankar”.

Forskarna fortsätter sin forskning med nya patienter för att behandla klinisk depression. Ett av målen för de nya studierna är att karaktärisera patienterna så att bruket av sokratisk utfrågning kan bli effektivare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.