Beskrivning av och egenskaper hos sociala känslor

Kärleken är kanske den mest kraftfulla och tydligaste sociala känslan. Den är en del av det sociala limmet som håller samman mänskliga relationer.
Beskrivning av och egenskaper hos sociala känslor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sociala känslor är de tillstånd som uppstår när du är i sällskap med andra människor. Skam är ett exempel på det och uppstår i grund och botten när en person bygger sitt eget värde baserat på andras bedömningar. Denna typ av känslor kan både positivt och negativt påverka interpersonella relationer och även hur du ser på dig själv.

Varje språk har sin egen definition av specifika emotionella tillstånd som endast uppstår mellan sociala grupper. Ett exempel på detta är den välkända tyska termen Schadenfreude. Detta ord – skadeglädje på svenska – innebär att finna glädje i andras olycka, att glädja sig över att något ont skett någon annan.

Liknande så har det franska språket ett väldigt berikande uttryck: retrouvailles. Det beskriver glädjen du kan uppleva när du stöter på någon du tycker om som du inte har sett på länge. Som du kan se kan människor inom ett samhälle beskriva många olika typer av väldigt specifika känslor och reaktioner.

Det är därför forskare vanligtvis skiljer individuella känslor från sociala känslor. De senare är kanske än mer intressana eftersom de överförs, är smittsamma och möjliggör skapandet av personliga band mellan människor. Ibland kan de emellertid också leda till problem och oenigheter.

Du vet att du är kär när du inte kan somna, eftersom verkligheten äntligen är bättre än dina drömmar.

-Dr. Seuss-

Två personer sitter vid havet och pratar med solnedgången som bakgrund

Vilka är det som åsyftas med termen sociala känslor

Känslornas roll i vart och ett av dessa scenarier är avgörande. Men människor är inte alltid medvetna om detta. I allmänhet uppfattar de flesta dessa psykofysiologiska tillstånd som interna tillstånd som förbereder dig för att utveckla en serie beteenden att reagera på krav som uppstår i din närmiljö.

Men tänk efter. Många av dessa utmaningar är relaterade till de grupper av människor som omger dig. Arbetsstress, komplexiteten i romantiska relationer och familjeförhållanden, bandet med dina vänner och så vidare. Människor är sociala varelser och därför är det vanligt att sociala känslor sticker ut lite extra.

Vissa studier, som den här från universitetet i Amsterdam, visar att människor definieras av en serie grundläggande känslor som glädje, rädsla, sorg, avsky och överraskning. Om människor inte levde i sociala grupper skulle vi kanske aldrig uppleva de tillstånd som följer av att vara runt andra människor.

Säkerligen skulle ett barn som växer upp på en öde ö aldrig utveckla många av dessa känslor. Detta eftersom att människor förvärvar dem uteslutande i sociala sammanhang, på gott och ont.

Avund och svartsjuka

Dessa känslor har inte samma betydelse, men man kan placera dem inom samma sfär. Både svartsjuka och avund är två av de mest klassiska sociala känslorna som endast uppstår i förhållande till andra människor.

Lusten att ha vad en annan person har, och rädslan för att förlora någons tillgivenhet till någon annan, beskriver något man aldrig skulle uppleva om man var ensam.

Beundran

Denna dimension är som en rysk docka; det finns många fler inuti. Beundran är baserat på tillgivenhet, med penseldrag av överraskning, attraktion och glädje. Dessa är tillstånd som man projicerar mot andra eftersom något i dem är attraktivt och inspirerande. Det är något du vanligtvis värdesätter.

Medkänsla och solidaritet

Det är sant att medkänsla också kan betraktas som en individuell känsla. När allt kommer omkring är det möjligt och till och med vanligt att känna medkänsla för sig själv. Men det får verklig mening när du upplever det i förhållande till andra.

Medkänsla och en känsla av solidaritet är två värdefulla sociala känslor. Tack vare dem kan man hjälpa och ge mening till den mänskliga sociala aspekten.

Kärlek är en av de sociala känslorna

Att bli kär är en av de saker som vårdar och ger liv till sociala känslor. Att älska i alla dess former, vare sig det är en partner, barn, familj eller vänner, är en psykologisk sena som ger dig styrka, mening och syfte. Få sociala känslor är lika transcendenta som den här.

Ett lyckligt par

Skam

Denna sociala känsla blandas med rädsla eftersom den hindrar dig från att visa dig själv som du är. Faktum är att denna rädsla blir livnärd av utsikterna att inte bli uppskattad eller att bli dömd av andra. Denna brist på acceptans, uppskattning och tolerans gentemot sig själv uppträder endast inom sociala scenarier och bildar ett tillstånd som tydligt urholkar en persons identitet och självkänsla.

Skuld och ånger är sociala känslor

Slutligen är dessa två av de vanligaste sociala känslorna. Att må dåligt av att ha skadat någon med ditt beteende, dina ord eller din attityd är ett återkommande tema sedan tidens början.

Att uppleva att du inte varit rättvis mot någon och att detta stör dig hjälper dig att lära av ditt beteende och får dig att vilja bli en bättre person.

Syftet med alla dessa tillstånd, interna upplevelser och förnimmelser bildar en unik transcendent psykologisk struktur som bara växer i gruppsituationer. Att förstå detta, veta vilket syfte de har och reglera dem underlättar din samexistens och ditt välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aronson, E. (2000). El animal social. Madrid: Alianza Editorial.
  • Bericat, E. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology64(3), 491–513. https://doi.org/10.1177/0011392115588355
  • Van Kleef, G. A., Cheshin, A., Fischer, A. H., & Schneider, I. K. (2016, June 14). Editorial: The social nature of emotions. Frontiers in Psychology. Frontiers Research Foundation. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00896

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.