Beteendet hos personer med martyrkomplex

Dagens artikel gäller de människor som utnyttjar att placera sig i offerposition genom att skapa en livsstil med sitt uppoffrande. Termen för detta är martyrkomplex.
Beteendet hos personer med martyrkomplex
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Martyrkomplex handlar om människor som till synes sätter andra framför sig själva. De kan till och med ange att andra människors känslor är viktigare än deras egna. Således antar de rollen som ett offer. Med andra ord, det är de som till synes lider mest och detta gör de mycket intensivt. Det här sättet att uppleva livet är det som inom psykologin kallas martyrkomplex.

Från psykologin kan man förstå att det i praktiken är frivilligt att anta denna attityd. Detta beror på att smärta och förföljelse skapar vissa psykologiska behov. Det är vanligt att människor rättfärdigar martyrdomen som baserad på kärlek, plikt och uppoffring.

Märkligt nog leder sökandet efter lidande också den presumtiva martyren att på något sätt må bättre. Enligt deras syn på världen är handlingen att straffa sig själv ett tecken på vänlighet. Det beror på att detta inte påverkar någon annan, vilket därmed får dem att känna sig mer värdefulla. Detta är emellertid ett självdestruktivt mönster eftersom de har beslutat sig för att ignorera sina egna behov. Således finner de och upprätthåller situationer som skadar dem.

En till synes upprörd kvinna

Beteendet hos personer med martyrkomplex

För att identifiera en person som har detta komplex måste man titta på olika beteenden, tankar och värderingar. Bland dem finns de faktum att dessa personer:

 • anser sig själv from, som en hjältinna eller ett helgon. I sin tur anser de att andra är själviska eller okänsliga, människor som inte värderar andras ansträngningar.
 • tenderar att överdriva nivån på sitt lidande, för att främja sin image. Dessutom söker de uppmärksamhet och erkännande av alla som lyssnar på dem.
 • tenderar att ha låg självkänsla. Detta återspeglas i hur de ofta säger att de inte anser sig värda något och underskattar sin egen personlighet.
 • har svårt att säga nej och sätta gränser. Det leder till att de belastar sig själva med fler uppgifter, sysslor och skadliga relationer. På liknande sätt finns det vissa personer med martyrkomplex som märkligt nog befinner sig i rollen som manipulatorer. Dessa individer drar nytta av sitt självuppoffrande för att känslomässigt utpressa andra och få vad de vill ha av dem.
 • inte har strategier för att lösa sina problem och även om de löser dem någon gång kommer det alltid att finnas nya att klaga över.
 • tenderar att leta efter sätt att visa sin godhet och goda avsikter samtidigt som de skapar situationer där någon annan är ”skurken”.
 • kan bli besvikna över att se reaktionen hos andra efter att de hjälpt dem. Även om personer med martyrkomplex inte förväntar sig någon återbetalning är de ofta inte nöjda med hur andra reagerar. Det beror på att de inombords förväntar sig beundran för sitt å, så goda beteende.

Hur man bör agera runt personer med martyrkomplex

Att relatera till en person som har ett martyrkomplex är inte en lätt uppgift. Detta beror på att de ständigt pratar om hur illa de har det och det kan allvarligt påverka dig.

De försöker ofta få dig att känna skuld när de hjälper dig, så för att hantera den här personen kan det underlätta för dig om du därför implementerar tre enkla strategier:

 • Acceptera inte tjänster eller något annat självuppoffrande beteende som kommer till din fördel. Ju mer du får från en person med martyrkomplex, desto mer troligt är det att de blir besvikna över din reaktion, vilket kan leda till framtida konflikter. Det handlar dock inte om att avvisa allt, bara att utvärdera när det verkligen är nödvändigt och samtidigt försöka hjälpa denna person att bli självtillräcklig.
 • Bidra inte till konversationen när de pratar om sina känslor av sorg och offerdom. Försök att inte erbjuda medkänsla eller att förstärka deras ångest. Försök istället ge kommentarer som endast belyser de positiva resultaten.
 • Om den här personen är viktig för dig, ha en konversation där du försöker förklara att deras beteende gör dig obekväm och inte är bra för dem. De kommer att vara defensiva till en början, men du kan bara hjälpa dem om du talar lugnt, uppskattar deras ansträngningar och erbjuder lösningar.
Två kvinnor pratar om personer med martyrkomplex

Om du själv har ett martyrkomplex

Svårare än att behandla någon med ett martyrkomplex är att inse och erkänna att du själv har ett. Därför, om du tror att du tenderar att agera enligt mönstret, utvärdera ditt beteende på följande vis:

 • Hur människor reagerar på din vänlighet stör dig, kanske känner du att de inte reagerar som ”de borde”.
 • Du säger ofta ja när du verkligen vill säga nej.
 • Du skapar ursäkter efter att du erbjudit dig göra något du inte kan göra.
 • När du säger nej blir du snabbt bekymrad över att andra kan ersätta dig eller att andra blir mer värdesatta än dig.
 • Du erbjuder snabbt hjälp utan att noggrant utvärdera dina alternativ.
 • Slutligen, du känner att du ofta sätter andra människors behov framför dina egna.

Martyren offrar sig helt förgäves. Eller snarare, inte förgäves, för den gör de själviska mer själviska, de lata mer lata, de trångsynta mer trångsynta.

-Florence Nightingale-

Ändra martyrkomplexmentaliteten

För det första måste du inse och erkänna att det finns ett problem, eftersom detta är det viktigaste steget mot förändring. Därefter måste du leta efter andra sätt att agera och förstå att detta inte gör dig till en dålig person. För att bli accepterad eller älskad avgörs inte av vad du gör, utan av vem du är. Därför är strävan efter att behaga och tillgodose allas behov en mental börda som inte leder någonstans.

Hitta olika sätt att interagera i dina relationer. Ta på dig en annan roll. Kanske är det dags att ta initiativ, fatta egna beslut och börja kämpa för dig själv om du har levt ditt liv runt andra tills nu.

Det är grundläggande att du i denna förändringsprocess överväger om detta är ett balanserat sätt att förhålla sig till andra. Du behöver också tänka på ifall du placerar dig ovanför, nedan eller bredvid andra människor.

Ta framför allt ditt ansvar och respektera andras frihet. Det är dags att anamma dina misstag och förstå att varje person reagerar och förstår livet på sitt eget speciella sätt. Därför borde inte ditt liv vara beroende av deras.

Slutligen, prata med andra om din förändringsprocess. De kommer att förstå och uppskatta det och kan antagligen till och med hjälpa till att göra det lättare och mer uthärdligt. Men visa dock tålamod. Det kan finnas människor som kan ha utnyttjat denna situation eller som helt enkelt behöver mer tid för att anpassa sig till ditt nya jag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.