Biografi om Jean Laplanche: filosofi och psykoanalys

Jean Laplance skapade tillsammans med Jean-Bertrand Pontains psykoanalysens mest kompletta ordbok.
Biografi om Jean Laplanche: filosofi och psykoanalys
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2019

Idag vill vi ge dig en biografi om filosofen och psykoanalytikern Jean Laplanche.

Jean Laplanche var en av de mest erkända psykoanalytikerna under 1900-talet. Hans namn är ofta associerat med psykoanalysens internationella ordbok, som han utvecklade med hjälp av Jean-Bertrand Pontails 1967.

Denna ordbok blev ett viktigt verk inom hans fält. Jean Laplanche verk är en viktig referens för att förstå Freuds material.

Jean Laplance är även känd för att ha utvecklat ett antal arbeten som följer de freudianska koncepten.

Men detta hindrade inte honom från att utveckla aspekter av Freuds teori, speciellt förförelseteorin, samt sitt eget arbete rörande psykosexuell utveckling.

“Att säga att förförelse är viktigt hos barnet är inte en teori, det är bara ett antagande.”
-Jean Laplanche-

Han publicerade ett av sina främsta verk vid namn Nya grunder för Psykoanalysen 1987.

I den försökte han analysera psykoanalysen från andra vetenskaper som han var bekant med genom att analysera multipla tolkningar från flera upphovsmän. Han separerade psykoanalysen från biologin, lingvistik och antropologi.

Man på karta.

Biografi om Jean Laplanche: barndom och tidig ungdom

Jean Laplanche föddes i Paris den 21 juni 1924. Hans far var från Burgund och hans mor från Champagne, så det var inte ovanligt att hans föräldrar arbetade på vingårdar och inom vinproduktion.

Han spenderade sin barndom i staden Beaune. Redan vid en tidig ålder så gick han med i Den katolska handlingsgruppen, som var en vänsterorganisation vars främsta mål var social rättvisa.

1943, under andra världskriget, var han en del av den franska motståndsrörelsen och gick från plats till plats med hemliga meddelanden.

I slutet av kriget grundade Laplanche en grupp som kallades för Socialisme ou Barbarie, vilket betyder Socialism eller Barbarism, tillsammans med Cornelius Castoriadis och Claude Lefort.

De började utveckla en hemlig journal med samma namn, där de skrev radikal kritik om Stalin och vänsterrörelsens totalitära ställningstaganden.

Han slutade aldrig vara politiskt militant och många kommer ihåg honom p.g.a. hans aktiva deltagande i händelserna under maj 1968 i Frankrike.

En förstaklassens utbildning

Under 40-talet studerade Jean Laplanche vid École Normale Supérieure i Paris. Det här var en av de mest prestigefyllda skolorna inom filosofin.

Han tog examen 1950. Efter det kontaktade han Rudolph Lowenstein, som lärde honom om psykoanalysens värld. Han lyckades sedan slutföra sina studier vid Harvards Universitet.

Under denna tid ökade bara hans intresse för psykoanalysen, till den grad att han till slut bad Jacques Lacan om psykoanalytisk behandling då han hade återvänt till Europa.

Lacan rekommenderade också att han borde studera medicin, och Laplanche lyssnade till förslaget.

Han arbetade senare på några psykiatriska sjukhus i Paris som praktikant, en erfarenhet som hjälpte honom att skriva en uppsats för sin medicinexamen 1959 vid namn “Holderlin och frågan om fadern”.

Han analyserade också den internationella psykoanalytiska stiftelsen. 1961 började han arbeta som professor vid Sorbonne.

Kugghjul hos människan.

Biografi om Jean Laplanche: hans egen väg

Jean Laplanche arbetade med Jacques Lacan då han återvände till det freudianska tänkandet. 1964 lämnade han dock permanent den Lacanska modellen bakom sig.

Han och Lacan började återvända till Freud, men det slutade med att de endast följde Lacan. Med hjälp av andra psykoanalytiker som följde honom grundade han sedan Association Psychanalytique de France.

Han blev senare chef för centret för psykoanalytisk och psykopatologisk forskning vid Paris universitet.

Hans intresse för psykoanalysen höll sig intakt, vilket gjorde att han fortsatte med Freuds koncept. Laplanche slutade aldrig att vara kritisk rörande dessa koncept.

Faktum är att han ansåg att Freud fokuserade alltför mycket på biologin.

En tid efter att han hade hållit sig borta från Lacan och Freud så föreslog Laplanche sin förförelseteori och ett annat tillvägagångssätt till den psykoanalytiska processen.

Mellan 1970 och 1994 höll han också seminarier som blev publicerade i ett antal verk som kallades Problématiques och som översattes till flera språk.

Jean Laplanche besökte också Latinamerika vid tre tillfällen för att sprida sitt budskap rörande psykoanalysen.

Denna disciplinerade man som hade ett stort sinne för humör gick bort 2012 i samma stad där han hade spenderat sin barndom. Intressant nog så dog han den 6 maj, samma datum som Freud föddes.

Detta kanske intresserar dig
Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell

Sigmund Freud, psykoanalysens fader närmade sig detta från ett annat perspektiv. I den här artikeln kommer vi prata om psykoanalysens ekonomiska mo...  • San Miguel, M. (2004). El psicoanálisis: una teoría sin género. Masculinidad/feminidad en la obra de Sigmund Freud. La revisión de Jean Laplanche. Universidad Pontificia comillas de Madrid. Revista de Psicoanálisis, (6).

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.