Biografi om Jean Laplanche: filosofi och psykoanalys

Jean Laplanche skapade tillsammans med Jean-Bertrand Pontalis psykoanalysens mest kompletta ordbok.
Biografi om Jean Laplanche: filosofi och psykoanalys
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Idag vill vi ge dig en biografi om filosofen och psykoanalytikern Jean Laplanche. Jean Laplanche var en av de mest erkända psykoanalytikerna under 1900-talet. Hans namn är ofta associerat med International Dictionary of Psychoanalysis, som han utvecklade med hjälp av Jean-Bertrand Pontalis 1967. Denna ordbok blev ett viktigt verk inom hans fält. Detta är också en viktig referens för att förstå Freuds material.

Jean Laplanche är även känd för att ha utvecklat ett antal verk som följer de freudianska koncepten. Men detta hindrade honom inte från att utveckla aspekter av Freuds teori, speciellt förförelseteorin, samt sitt eget arbete rörande psykosexuell utveckling.

“Att säga att förförelse är viktigt hos barnet är inte en teori, det är bara ett antagande.”

-Jean Laplanche-

Han publicerade ett av sina främsta verk med titeln New foundations for psychoanalysis 1987. I det försökte han analysera psykoanalysen från andra vetenskaper som han var bekant med genom att analysera multipla tolkningar från flera upphovsmän. Han separerade psykoanalysen från biologi, lingvistik och antropologi.

I denna biografi om Jean Laplanche bekantar vi oss närmare med han intressanta arbete.

Man på karta.

Biografi om Jean Laplanche: barndom och tidig ungdom

Jean Laplanche föddes i Paris den 21 juni 1924. Hans far var från Burgund och hans mor från Champagne, så det var inte ovanligt att hans föräldrar arbetade på vingårdar och inom vinproduktion. Han spenderade sin barndom i staden Beaune.

Redan vid en tidig ålder gick han med i Catholic Action, som var en vänsterorganisation vars främsta mål var social rättvisa. 1943, under andra världskriget, var han också en del av den franska motståndsrörelsen och gick från plats till plats med hemliga meddelanden.

I slutet av kriget grundade Laplanche en grupp som kallades för Socialisme ou Barbarie, vilket betyder Socialism eller Barbarism, tillsammans med Cornelius Castoriadis och Claude Lefort. De började utveckla en hemlig journal med samma namn, där de skrev radikal kritik om Stalin och vänsterrörelsens totalitära ställningstaganden. Han slutade aldrig vara politiskt militant och många kommer ihåg honom på grund av hans aktiva deltagande i händelserna under maj 1968 i Frankrike.

En förstklassig utbildning

Under 40-talet studerade Jean Laplanche vid École Normale Supérieure i Paris. Det här var en av de mest prestigefyllda skolorna inom filosofin.

Han tog examen 1950. Efter det kontaktade han Rudolph Loewenstein, som lärde honom om psykoanalysens värld. Han lyckades sedan slutföra sina studier vid Harvard University. Under denna tid ökade bara hans intresse för psykoanalysen, till den grad att han till slut bad Jacques Lacan om psykoanalytisk behandling då han hade återvänt till Europa. Lacan rekommenderade också att han borde studera medicin, och Laplanche lyssnade till förslaget.

Han arbetade senare på några psykiatriska sjukhus i Paris som praktikant, en erfarenhet som hjälpte honom att skriva en uppsats för sin medicinexamen 1959 med titeln Hölderlin and the Question of the Father. Han gick också med i International Psychoanalytical Association. 1961 började han arbeta som professor vid Sorbonne.

Kugghjul hos människan.

Hans egen väg

Jean Laplanche arbetade med Jacques Lacan när han återvände till det freudianska tänkandet. 1964 lämnade han dock permanent den Lacanska modellen bakom sig. Han och Lacan började återvända till Freud, men det slutade med att de endast följde en Lacansk väg. Med hjälp av andra psykoanalytiker som följde honom grundade han sedan Association Psychanalytique de France.

Han blev senare chef för centret för psykoanalytisk och psykopatologisk forskning vid Paris 7.

Hans intresse för psykoanalysen höll sig intakt, vilket gjorde att han fortsatte med Freuds koncept. Laplanche slutade aldrig att vara kritisk rörande dessa koncept. Faktum är att han ansåg att Freud fokuserade alltför mycket på biologin.

En tid efter att han hade hållit sig borta från Lacan och Freud, föreslog Laplanche sin förförelseteori och ett annat tillvägagångssätt till den psykoanalytiska processen. Mellan 1970 och 1994 höll han också seminarier som blev publicerade i ett antal verk som kallades Problématiques och som översattes till flera språk. Jean Laplanche besökte också Latinamerika vid tre tillfällen för att sprida sitt budskap rörande psykoanalysen.

Denna disciplinerade man som hade ett stort sinne för humor gick bort 2012 i samma stad där han hade spenderat sin barndom. Intressant nog dog han den 6 maj, samma datum som Freud föddes.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • San Miguel, M. (2004). El psicoanálisis: una teoría sin género. Masculinidad/feminidad en la obra de Sigmund Freud. La revisión de Jean Laplanche. Universidad Pontificia comillas de Madrid. Revista de Psicoanálisis, (6).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.