Biografi över antropologen Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss levde ett relativt lugnt liv. Samtidigt representerade han en revolution i antropologivärlden. Han definierade sitt arbete som ett försök att besvara följande fråga: ”Vad är mänskligheten?”
Biografi över antropologen Claude Lévi-Strauss
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 april, 2020

Antropologen Claude Lévi-Strauss är fadern till modern antropologi och en av de mest framstående tänkarna under 1900-talet. Han grundade antropologisk strukturalism, vilket ändrade disciplinens historia för alltid. Detta gjorde honom berömd bland akademiker världen över.

Även om det kan verka underligt var Claude Lévi-Strauss dröm faktiskt interplanetär. Han nämnde vid flera tillfällen att hans högsta önskan var för människor att kolonisera rymden och bosätta månen, eller kanske Mars.

Denna man föreställde sig att människor skulle bygga upp nya civilisationer där, och att de så småningom skulle glömma bort dem som hade stannat kvar på jorden. Han trodde att de som stannade skulle återgå till ett vilt tillstånd och att han då skulle kunna studera dem.

”Världen började utan människan, och den kommer att fullbordas utan henne.”

-Claude Lévi-Strauss-

Françoise Héritier, hans efterträdare vid Collège de France, sammanfattade hans arbete genom att säga att han lärde oss något grundläggande angående mänskligheten. Kulturer kan ibland skilja sig mycket från varandra.

Med detta sagt bevisade Lévi-Strauss att alla människors kognitiva apparatur är desamma. Som ett resultat av detta är skillnader och universalitet båda grundläggande delar av mänskligheten.

Block som bildar formen på ett mänskligt huvud

Antropologen Claude Lévi-Strauss, den första tiden

Claude Lévi-Strauss födelse i Bryssel, Belgien, den 28 november 1908, var inte planerad. Detta berodde på att hans föräldrar var franska judar som vid tidpunkten befann sig på resande fot.

Hans far var en porträttmålare och hans mamma var hemmafru. Han var omgiven av en kärlek till konsten, särskilt målning, musik och poesi.

När första världskriget började flyttade han till Versailles med sin farfar som var en välkänd rabbin. Claude Lévi-Strauss första kontakter med synagogan var kalla och stränga. Som ett resultat blev han från ung ålder likgiltig mot religion.

Istället utvecklade han en passion för naturen och visade ett stort intresse för att samla sällsynta och underliga kulturella artefakter. Han var också intellektuellt skärpt, även om han inte direkt stack ut under sina skolår.

Som tonåring återvände han till Paris, där hans familj bodde, och gick med i en socialistisk organisation.

Från filosof till etnolog

Claude Lévi-Strauss beslutade sig inledningsvis för att studera juridik. 1927 ändrade han sig emellertid och bytte ämne till filosofi vid Sorbonne Université.

Där träffade han Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir. Senare erkände han att filosofin både lockade och retade upp honom, eftersom han ansåg att det fanns för mycket fåfänga och spekulation inom ämnesområdet.

När han avslutat sina studier började han arbeta som högstadielärare. Men han kände sig inte bekväm i detta yrke: han kunde inte föreställa sig att hålla lektioner i resten av sitt arbetsliv.

Allt förändrades när han fick ett samtal från Célestin Bouglé, chef för École normale supérieure (ett prestigefyllt universitet) i Paris.

Det ögonblicket markerade en radikal vändning i hans liv. Bouglé bad honom att resa till São Paulo, Brasilien, på universitetsuppdrag för att bli professor i sociologi.

Han anlände dit 1935. 1939 började han genomföra etnografiska expeditioner i Mato Grosso och Amazonas. Denna erfarenhet markerade början på hans viktigaste arbete: strukturalismen.

Ett fotografi av Amazonasfloden

En man som levde ett sekel

Efter sina erfarenheter i Brasilien började antropologen Claude Lévi-Strauss förespråka nya idéer, metoder och insikter. Senare tillbringade han en tid i USA för att undkomma nazisternas förföljelse under andra världskriget. Där etablerade han värdefulla intellektuella kontakter, och fortsatte att forma sina teorier.

En av de kulminerande punkterna i hans karriär var publiceringen av Spillror av paradiset (Tristes Tropiques), som allmänt ses som en av 1900-talets viktigaste böcker. Denna bok markerade hans övergång till akademisk stjärnstatus. Något som endast förstärktes med publiceringen av Ras och historia (Race et histoire), samt serien Mythologiques I–IV.

Många menar att han var en distanserad man som inte accepterade smicker. Enligt legenden kunde han inte skriva utan att samtidigt lyssna på lyrisk musik.

Antropologen Claude Lévi-Strauss avled år 2009 vid en ålder av 100 år. Han hade då belönats med en myriad utmärkelser och erkännanden under sin livstid. Hans arbete distanserade antropologistudier från historiestudier. Tack vare honom har forskningen inom antropologin utvecklats till vad den är idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lévi-Strauss, C., & Florián, V. (1971). Conversación con Claude Lévi-Strauss. Ideas y Valores, 20(38-39), 57-68.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.