Konstterapi: definition och fördelar

Konstterapi: definition och fördelar
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Konst uppmuntrar utforskning, uttryck och kommunikation av saker vi inte är medvetna om, precis som alla icke-verbala uttryck. Så att jobba med känslor med hjälp av konstterapi kan förbättra folks relationer, eftersom det fokuserar på den emotionella sidan, som är nyckeln till varje människa.

Och det är så den hjälper folk att bli mer medvetna om dolda delar av sig själva, vilket kommer hjälpa dem att utvecklas.

Konstterapi handlar om människor. Det är inte ett projekt om personen, utan ett projekt denne gör baserat på sitt obehag och sin önskan för förändring. Genom personliga och kulturella skillnader försöker konstterapi förnya villkoren för kreativt uttryck, erkänna de specifika detaljerna hos alla olika konstformer samt förstå all dess påverkan.

Vi kan definiera konstterapi som en disciplin med specifika aspekter och konkreta gränser. Det är som en form av stöd (eller ibland terapi) som använder visuella delar som ett sätt att hjälpa folk komma tillbaka eller förbättra sin emotionella hälsasåväl som sitt emotionella och sociala välmående.

Konstterapins mål är exakt samma som psykoterapins. Detta stöd fokuserar på konst som ett sätt att kommunicera. Och det är så den hjälper folk att uttrycka och kommunicera känslor. Det gör det enklare för dem att reflektera och uppnå förändringarna i beteendet som de behöver.

Att använda konstnärlig skapelse som en handling startar upp en specifik process: den tar över det terapeutiska utrymmet, varpå den stör verkligheten och omvärderar den.

“Världen är full av små inslag av glädje: konst handlar om att veta hur man upptäcker dem.”

-Li Bai-

De konstformer som konstterapi använder

Konstformerna som används i denna terapi är visuella sådana. Det innebär måleri, skulptering, kollage och sceniska verk (såsom skådespeleri, berättelser, rollspel och dockframträdande). När det kommer till musik använder de rytm, ljud, röst och instrument, och inom författeri använder de olika genrer.

Konstterapi är ett sätt att tala sanning genom symbolism. Sakerna folk uttrycker genom skapande kan representera handlingar av aggression, övergivning, förlust och känslor. De gör det även indirekt, utan att mena det.

Konstterapi i grupp

Teater

Inom pjäser, dramatiska verk eller dockshower, talar patienten genom karaktären. Det är konsten att agera genom en påhittad karaktär, och en process av individuellt och/eller kollektivt skapande som sitter mellan två världar: fiktion och verklighet.

Och när det kommer till lerskulpturer börjar dialogen med materialet. Det handlar om att uppmuntra personen att finna sig själv genom materialet. Men det handlar också om att vara med dem på resan från lera till sig själva.

Måleri

Med målning tar de det första steget mot att avblockera sig själva. På så sätt sveps de iväg av alla bilder, spår, former och färger som kommer till dem. Poängen är att få händerna att sluta censurera ögonen, som en typ av “avhämning”.

Sedan kan de organisera saker och ting och få en närmare titt på sitt djupaste jag.

Dans och röst

När det kommer till dans finns det en första rörelse, ett ögonblick när de blir medvetna om sin egen rörelse. Vad vi menar är att de kan höra den och höra sig själva genom denna rörelse. Och det kommer hjälpa dem komma närmre sig själva och kommunicera med andra senare.

När det kommer till rösten så vill man att de ska hitta och använda sin naturliga röst, och frigöra sin andning. Du kan göra detta genom att låta dem improvisera och kombinera många olika typer av ljud.

Författeri

Och sedan har vi författeri, som kan ge dem nya sätt att leka med sina egna erfarenheter genom sin fantasiDet kommer finnas påhittade situationer och vänner och olika tidslinjer. I slutänden kommer de återskapa sina berättelser med fiktion.

“Målet med konst är inte att representera sakers externa utseende, utan deras interna betydelse.”

-Aristoteles-

Att jobba med känslor i konstterapi

Känslor är extremt viktiga när det kommer till mänskliga upplevelser och utveckling. Att jobba med sina känslor via konstterapi hjälper folk att utvecklas emotionellt och personligt. De finns fyra skeden för att jobba med känslor i konstterapi: benämning, utforskning, experimentering och integrering.

Känslor är vårt huvudsakliga sätt att kommunicera, och kan vara ännu viktigare än ord. Så om dina ord inte stämmer överens med rätt känslor, kommer folk förmodligen inte tro på dem.

När vi uttrycker något använder vi normalt sett ansiktsuttryck, bilder, verbala metaforer och röstlägen för att kommunicera bättre med folk. De hjälper dig förstå och uttrycka mycket mer än orden för sig själva, så länge känslorna är i linje med orden.

Konst uppmuntrar utforskning, uttryck och kommunikation av saker vi inte är medvetna om, precis som alla icke-verbala uttryck.

Att jobba med känslor genom konstterapi kan förbättra kvaliteten hos dina relationer. Det fokuserar även på den emotionella faktorn och hjälper dig att bli medveten om dolda aspekter, som kommer hjälpa dig att utveckla. Grundläggande känslor som ilska, vrede, lycka, kärlek, sorg och obehagliga känslor är vitala och nödvändiga för emotionell balans.

Skrivande kvinna

Varför känslor är så viktiga

Alla dina känslor spelar en roll i dina kognitiva förmågor, din fysiska hälsa och din arbetsmässiga prestationsförmåga. Att ha god emotionell intelligens är att kunna uttrycka precis rätt mängd känslor i en given situation. De tär även att kunna se andra personers emotionella tillstånd och känna empati.

Att jobba med konst kan hjälpa folks personliga och emotionella utveckling. Det undermedvetna sinnet handskas mer med symboler än logiska ord. Och det är därför konst kan göra det enklare att utveckla en reflektionsprocess.

Du kan kommunicera mycket mer genom konst, speciellt undermedvetet. Och detta eftersom bilder förmedlar mycket mer än ord och är ett säkert sätt att utforska svåra ämnen.

“Du använder en spegel för att se ditt ansikte; du använder konstverk för att se din själ.”

-George Bernard Shaw-

Fördelar med att ägna sig åt psykoterapi via konst

Konstterapi har fördelar när det kommer till att hjälpa folk utveckla mellanpersonliga färdigheter. Det sätter patienten i kontakt med andra människor på ett enklare sätt, eftersom denna terapi gör det enkelt att uttrycka sig. Den är även väldigt användbar för att hantera beteenden, förbättra självkänslan och undvika negativa effekter från ångest.

Nu ska vi ge dig detaljer angående fördelarna som konstterapi har för sina utövare:

1. Konstterapi hjälper dig att uttrycka känslor som är svåra att uttrycka med ord

Det kan vara svårt för oss att uttrycka sakerna vi känner eller tänker på ett traditionellt sätt. Men eftersom konstterapi är ett verktyg som uppmuntrar och jobbar med uttryck, kan den låta dig ge form åt de tankar och känslor som är så svåra att släppa ut.

2. Utveckla hälsosamma färdigheter för konfrontation

Att konfrontera känslor på ett kreativt sätt kan vara väldigt hjälpsamt när det kommer till att förändra djupt ingrodda beteenden eller vanor som någon börjat ägna sig åt när denne känner behovet att uttrycka dessa känslor.

Konstterapi hjälper dig när du genomgår en sorgsen tid och du försöker använda känslor för att skapa något. Det är framförallt viktigt när det kommer till att konfrontera situationen på bästa möjliga sätt.

3. Utforska fantasin och kreativiteten

Att använda denna terapi kommer hjälpa personen att höja sin förmåga att skapa och fantisera om saker. Hon kan även förbättra sina färdigheter genom att jobba med dem på ett mer fokuserat sätt och med terapeutens hjälp.

4. Konstterapi förbättrar självsäkerheten och självkänslan

Att bevisa att du kan göra något på egen hand kommer hjälpa dig att komma till en mer balanserad plats. Och i linje med detta kommer du förbättra din självkänsla när du når dina mål.

5. Identifiera och klargöra orosmoln

Att fånga något i den externa värden som oroar dig på insidan kommer hjälpa dig att se alla koncept du har problem att förstå på ett mer praktiskt, åtkomligt sätt. Dessa är vanligtvis abstrakta idéer som du bara kan absorbera i hjärnan om du ser dem utifrån.

Konst och humöret

6. Konstterapi förbättrar dina kommunikationsfärdigheter

Att använda artistiska utlopp för att uttrycka sig kommer hjälpa folk att använda nya verktyg för bra kommunikation. Och det är sant både om deras kommunikation med andra människor, och med dem själva. Att kunna uttrycka vad de har svårt att sätta i ord tränar dem att uttrycka saker tydligare och på ett sätt som är mer i linje med vad de vill kommunicera.

7. Det förbättrar fysiska förmågor

Konstterapi innebär vanligtvis att använda kroppen för att uttrycka något du inte kan säga. Det är därför denna typ av terapi även är bra för personer som har svårt att utföra specifika rörelser eller som har dålig koordination.

8. Konst minskar stress- och ångestnivåer

Att utföra aktiviteter kopplade till konst och kreativitet kommer minska stress- och ångestnivåer. Personer som ägnar sig åt denna terapi finner aktiviteterna avslappnande.

9. Konstterapi uppmuntrar människor att jobba på hur de tänker och hjälper dem reflektera

Vetenskapens syn på dessa aktiviteter går ännu längre, och har att göra med att kunna vara självständig eller lösa problem i det dagliga livet.

10. Förbättrar koncentration, uppmärksamhet och minne

Att lära sig att koncentrera sig är viktigt för det dagliga livet. Att ha förmågan att koncentrera dig kommer hjälpa dig mycket när det kommer till att vara effektiv inom alla olika sysslor.

Det finns massor av fördelar med att ha god koncentration: det förbättrar minnet, ditt beslutstagande, pricksäkerhet samt flexibilitet med målet du har till handa.

Målande hand

Sakerna folk använder konstterapi för inkluderar allt från fysisk och mental hälsa till emotionellt och socialt välmående. När det kommer till personer som behöver hjälp med sitt kroppsliga uttryck, kan de använda en typ av konstterapi baserad på tekniker från psykoterapi.

Det är även möjligt att använda konstterapi med barn, tonåringar såväl som vuxna. Man kan justera den eftersom deras vårdmässiga och utbildningsmässiga behov. I det sista fallet kan kognitiva beteendetekniker vara en bra partner för konstterapi (eller vice versa), när det kommer till att lära ut saker som är en direkt del av den utbildningsmässiga utvecklingen.

“Om alla människor, även den enkla människan, lärde sig att skildra sitt eget liv, skulle han skriva en av de bästa romaner som någonsin skrivits.”

-Giovanni Papini-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.