Biografi över Oscar Wilde: författarskap och en ökänd fängelsevistelse

Läs mer om Oscar Wildes lysande karriär och tragiska liv i den här artikeln.
Biografi över Oscar Wilde: författarskap och en ökänd fängelsevistelse
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Oscar Wilde levde ett mycket unikt och tragiskt liv. Idag ska vi fördjupa oss i livet och arbetet hos en av de mest hyllade dramatikerna genom tiderna genom en kort biografi över Oscar Wilde. Denne poet och dramatiker var både en lysande och framgångsrik författare. Tyvärr, på grund av den rådande moralpaniken i Storbritannien under den viktorianska eran, fängslades han för homosexuell aktivitet. Som ett resultat av hans fängelsevistelse drabbades han av ett fullständigt sammanbrott.

Läs vidare för att lära dig mer om den här stora mannen vars verk än idag är internationellt kända.

Dorian Grays porträtt och Mister Ernest är två av hans mest framstående verk. Men när de publicerades, blev de kritiserade av de mest moralistiskt panikslagna kritikerna under den viktorianska tiden. Fast även om de hade publicerats idag, är det dock inte säkert att Wildes stil och synvinkel hade blivit godtaget av dagens moralhysteriker, om än av andra anledningar.

I dag är Wilde otroligt välkänd och hans arbete har studerats och översatts till mängder av språk. Han anses vara en av de bästa författarna på engelska. Han är också känd för sitt mod, sin kvicka personlighet och sin ökända fängelsevistelse för sin homosexuella läggning. Oscar Wilde dog i alltför unga år.

Biografi över Oscar Wilde – de tidiga åren

Oscar Wilde föddes i Dublin i oktober 1854. Han var den privilegierade avkomman till en berömd läkare. Oscars mor var poet, vilket skulle komma att påverka honom djupt.

Som barn var Oscar Wilde en lysande student som älskade klassikerna. Under sina studier i Oxford började han utmärka sig i kreativt skrivande. Som ett resultat av hans talang att hantera ord vann han flera priser.

Efter sina studier i Oxford åkte han till London med en vän som var en porträttmålare med hög samhällsstatus. Det var då han skrev sin första diktbok. Året därpå reste han till New York och höll tal på resande fot där i nästan ett helt år.

Foto av Oscar Wilde i kostym

Därefter återvände han till sitt land, fortsatte sina föreläsningar och började etablera sig som en av de viktigaste företrädarna för den estetiska rörelsen. Detta var en rörelse som betonade sökandet efter skönhet framför samhällets politiska och sociala ideal.

Efter en tidig kärleksaffär med en ung irländsk kvinna som dumpade honom för att gifta sig med en annan man, träffade Oscar en välmående engelsk kvinna. Hennes namn var Constance Lloyd, och de gifte sig och fick två barn tillsammans. Ett år senare blev han redaktör för damtidningen vid namn The Lady’s World, som han döpte om till The Woman’s World.

Hans fru övergav honom under hans skandalösa fängelsevistelse. Hon ändrade också sitt och barnens efternamn för att distansera sig från sin man. Trots att hon aldrig skilde sig från Oscar kände han en skyldighet att avsäga sig den föräldramyndighet han tidigare hade över sina barn.

Biografi över Oscar Wilde – hans bästa verk

Under de sju år som han arbetade som redaktör för tidningen The Woman’s World upplevde han en period av frenetisk kreativitet. Under denna period skapade han nästan alla sina litterära verk.

Han publicerade en samling barnberättelser, bland annat Den lyckliga Prinsen och andra berättelser. Senare gick han in i uppsatsgenren med Avsikter: essäer, en serie verk som hyllade estetikens principer.

En kort tid efter publiceringen av ovanstående verk skrev han sin första och enda roman: Dorian Grays porträtt. Trots att vi idag betraktar detta verk som en klassiker, ansåg tidens kritiker att romanen helt saknade moral.

Historien berättar om livet hos den odödlige Dorian Gray. Han skapar ett porträtt där avbildningen av honom själv mirakulöst åldras samtidigt som han själv förblir ungdomlig i kroppen och kan leva ett liv i synd och excess.

Därefter gav Oscar Wilde sig in i dramatiken med sitt verk Lady Windermeres solfjäder. Detta arbete var så framgångsrikt att han bestämde sig för att ägna sig åt denna genre som sin huvudsakliga litterära form.

Hans efterföljande teaterverk var satiriska och konstfulla, fulla av djupa och mörka toner. Bland dem finns ett annat av hans mest framstående verk: Mister Ernest.

Biografi över Oscar Wilde – skandalen

Under tiden som Oscar Wilde upplevde kontinuerlig litterär framgång påbörjade han ett intimt förhållande med en ung man, som var son till markisen i Queensbury. Tydligen var det faktum att Oscar hade homosexuella tendenser vid den tiden ingen hemlighet för någon. Inom de mer privilegierade sociala kretsarna har man under världshistoriens gång ofta sett mellan fingrarna på förekomsten av sexuellt avvikande beteenden, i kontrast mot den samtida moraliska uppfattningen i samhället.

Hans älskares far skickade dock ett meddelande hem till Oscar. Inte överraskande var meddelandet ganska otäckt och förolämpade djupt den berömda författaren. Oscar bestämde sig därmed för att anmäla honom för karaktärsförtal, vilket var ett beslut som skulle komma att förstöra hans liv.

Markisen hade mängder av advokater som använde sina resurser för att presentera bevis för Oscars homosexualitet. Som en konsekvens tillbringade författaren två år i fängelse.

Som du kanske misstänker blev Oscar både fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt fängslad. Han landsförvisade sig själv därefter frivilligt till Frankrike under en tid. I november 1900 dog han av hjärnhinneinflammation vid 46 års ålder.

Oscar Wildes foto där han kopplar av i en fotölj

Vikten av att vara ärlig

Det är intressant att ett av Oscar Wildes viktigaste verk är Mister Ernest. På engelska lyder titeln The Importance of Being Earnest, dvs ”vikten av att vara ärlig”. Titeln är ironisk då den kretsar kring en man vid namn Ernest. Miljön är den tidens falskspel, och den lismande och överdrivna dramatiken inom den sofistikerade, och något pimpinetta, överklassen.

Detta är ännu en av de motstridiga notiserna inom biografin över en lysande dramatiker. Mannen som såg sitt liv falla samman på grund av sina sexuella utsvävningar kombinerat med naiviteten från en privilegierad uppväxt. Som du kanske gissar var detta i en tid då homosexualitet av vissa betraktades som en psykisk sjukdom. Det du kanske inte är medveten om är att förklarandet av homosexualitet som en psykisk sjukdom har rötterna i progressiva krafters idé om att homosexuella aktiviteter var syndfulla perversioner grundade i människans fria vilja.

Fallet

Det var i Oscar Wildes anmälan av markisen, där han förnekade att han hade homosexuella böjelser, som problemet låg. Markisens advokater kunde utom rimligt tvivel bevisa Oscars många sexuella kontakter med unga prostituerade män och pojkar. Han blev dömd under en då nyantagen lag från 1885 som främst verkade till skydd för unga utsatta kvinnor. När viktoriansk moralism blir kritiserad är det väl värt att ta helheten i beaktande innan ett eventuellt fördömande sker. Lagen var formulerad på följande vis:

  • Åldern för sexuellt samtycke höjdes från 13 till 16 år.
  • Det blev ett brott att anskaffa flickor för prostitution genom att administrera droger, hot eller bedrägeri.
  • Hushåll som tillät sex med minderåriga i sina lokaler blev straffbara.
  • Att föra bort en flicka under 18 år för köttsligt umgänge blev ett brott.
  • Magistrater fick makten att utfärda sökoptioner för att hitta försvunna kvinnor.
  • Domstolarna fick befogenhet att avlägsna en flicka från hennes vårdnadshavare om de stödde hennes förförelse till sexuella aktiviteter.
  • Samfällda aktioner mot bordeller förespråkades.
  • Allvarligheten för misshandel mot flickor under tretton år samt mot utvecklingsstörda flickor ökades.
  • Grov oanständighet mellan män kriminaliserades; tidigare var det enda homosexuella brottet det som gällde analsex.

Resultatet

Under hans rättegång och dom hade media ett brett spektrum av täckning som sträckte sig till USA. Vad han aldrig fick reda på är att hans fängslande initierade en långsam process som skulle sluta i avkriminaliseringen av homosexualitet i sin helhet.

Oscar Wilde var en lysande författare, en privilegierad individ som tyvärr inte verkade ha ett så underbart liv.

Hans arv lever vidare och några av hans verk har blivit till filmer. Hans liv är en tragisk berättelse under en tid i Europa då homosexualitet kunde bli rättsligt straffat. Det är en historia som får oss att reflektera och bli medvetna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.