6 former av könsdiskriminering i samhället

6 former av könsdiskriminering i samhället
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi omges av det. Sexism och könsdiskriminering är fördomar eller illa behandling av någon på grund av dennes kön. Bara det faktum att man är man eller kvinna blir en anledning att se ned på, göra fördomar eller segregera personen.

Det största problemet är att dessa former av diskriminering är så ingjutna i våra dagliga liv att vi ofta inte ens är medvetna om att de existerar. Även om samhället ibland tar små steg mot att utrota dessa problem, har vi fortfarande en lång väg att vandra.

Låt oss ta en titt på några av de vanligaste formerna av könsdiskriminering.

Könsdiskriminering och varifrån den kommer

Kön är ur denna synvinkel en social konstruktion. Av denna anledning främjar sexistiska attityder stereotyper baserade på övertygelser, antaganden och dogmer om könsroller. Viktigast av allt är att de har utvecklats socialt och traditionellt under lång tid.

Kvinna serverar

Till exempel tänker vi på den stereotypiske mannen som “hushållets ledare”. Han tar hand om familjen ekonomiskt medan kvinna väntas stanna hemma och ta hand om barnen. Denna attityd är inte bara gammaldags, utan kan allvarligt skada offrets mentala hälsa.

Men var på din vakt: även om den första formen av sexism att identifieras var mot kvinnor, ska detta ord inte användas som en synonym för manschauvinismSexism handlar inte exklusivt om kvinnor, utan är en form av diskriminering som både könen utsätts för.

Det är heller inte bara på individnivå, utan är helt ingjutet i våra sociala inrättningar. Det finns otaliga studier som drar slutsatsen att sexism är normaliserat och något som ofta går obemärkt förbi.

Vi är vanligtvis inte medvetna om att vi indirekt stödjer sexistiska fördomar eftersom vi inte känner igen dem trots att de är framför ögonen på oss. Vilka är dessa former av könsdiskriminering?

Språk och nyanser

Det handlar inte om att byta vokabulär eller använda fina ord som förvirrar snarare än hjälper. Men ofta visar sig sexism i saker så pass banala som språket vi använder mot andra. Medan en kvinna kan vara “flickig” så är en pojke redan en “liten man”. Varför öppnar vi inte ögonen för detta?

Godartad sexism

Om du går på dejt med någon och ni närmar er dörren till restaurangen, var medveten om överdriven ridderlighet! Låt oss till exempel säga att mannen öppnar dörren för kvinnan “damerna först” och hon sedan försöker låta honom gå först, men han vägrar. Detta är ett problem. Det kallas för godartad sexism och är dessvärre en vana för många.

Men detta beteende med att låta damer gå först kan också drabba män negativt. Ofta stämplas detta beteende som macho eller paternalistiskt. I vissa fall kanske så är fallet, men om syftet är att vara artig så innebär inte det att mannen ser ned på kvinnor.

Notan till mannen - könsdiskriminering

Busvisslingar och liknande könsdiskriminering

Ska man bli smickrad för at en främling utvärderar ens utseende bland folk? Måste man gilla att höra en åsikt som skriks ut på öppen gata?

Kvinnor drabbas främst av denna typ av könsdiskriminering. Det är vanligt för dem att höra komplimanger eller nedsättande kommentarer på allmän plats.

Det kanske verkar smickrande att få höra dessa ord, men många kvinnor är rädda för att gå på vissa gator eller vara ensamma på dem. Det är obekvämt och kan till och med uppfattas som våldsamt.

Könsdiskriminering på jobbet

Lönegapet är fortfarande en verklighet på många håll i världen, även om det i vissa fall kan förklaras med kortare arbetstid, mindre övertid samt kvinnors generella lutning mot att inte löneförhandla lika aggressivt eller att byta jobb, såväl som andra faktorer.

I fall där sådana faktorer dock inte spelar någon roll och när kvinnodominerade yrken får mindre betalt än de förtjänar, måste dock förändring ske.

Det finns även andra typer av diskriminering på jobbet, inte minst av den typ som Harvey Weinstein blev ökänd för. Otaliga kvinnor har kommit fram för att anklaga producenten av filmer som Pulp Fiction och Den engelske patienten för sexuella trakasserier.

Förhoppningsvis kan detta leda till en sann kulturell förändring.

Tystad kvinna

Forskare som saknas

Antalet kvinnliga studenter inom vetenskapliga fält är fortfarande mycket lägre än hos män. Tror du att det är genetiskt eller kulturellt? Måste flickor leka med dockor och pojkar med Lego? Rosa eller blått? Djupt rotade övertygelser som vi talat om tidigare är orsaken till denna polaritet.

Låt oss tala om ett väldigt slående exempel som kallas för Matilda-effekten. Det är frånvaron av erkännande för kvinnors vetenskapliga arbete. Sedan 1901 har män mottagit 97% av alla NobelprisOch orsaken är inte att det varit brist på kvinnliga kandidater.

Bagatellisering inom sport

I sportsektionen av nyheterna får kvinnor knappt en tredjedel av täckningen. Vissa tillskriver detta brist på budget, men könsdiskriminering slutar och börjar inte där.

Kvinnor agerar “dekorationer” vid till exempel motorsport. Utöver denna objektifiering tvivlar många på sin förmåga att leda män enbart på grund av att de är kvinnor (till exempel Gala León, kapten för den spanska tennisfederationen).

Fler kommentarer ställs om deras kropp, ålder eller civilstatus än om deras meriter. Utan tvivel har vi ännu inte uppnått jämställdhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.