Jag är kvinna; slut med genusfördomar

Jag är kvinna; slut med genusfördomar

Senaste uppdateringen: 04 april, 2024

Denna artikel är inte ett försök att försvara kvinnor till världens ände, som gör att varje man kommer att känna sig förnärmad, för i så fall hade det handlat om fördomar. Faktum är att vi säkerligen hade kunnat ägna en hel artikel till att skriva om de genusfördomar som finns när det kommer till män. Därför vill vi i denna artikel endast ha en öppen reflektering som inte blir komplett på något annat sätt än med våra fördomar.

Precis som det finns fördomar om kvinnor så finns det förstås även fördomar om män; det är därför inte vår önskan att dessa ord skall bli en början på en genusdebatt där någon kan känna sig oskyddad, eller alltför skyddad.

Reflektioner kring genusfördomar och kvinnan

Det finns kanske vissa genusfördomar som stämmer bättre än andra; detta är också något vi lämnar åt dig att avgöra. Vi kommer här att ta upp de vanligast förekommande genusfördomarna.

Kvinnan lider efter 40 års ålder och känner sig då annorlunda jämfört med när hon var yngre

Är det verkligen så? Det kan vara så i en del fall. Det stämmer att kvinnan har fått höra genom århundradena att hon alltid måste vara ung och vacker. Men varför säger vi inte att det är nog nu? En mogen kvinna har tusen saker att bidra med då hon har en stor livserfarenhet.

Par

“För att ha vackra ögon, se det vackra i andra.
För att ha vackra läppar, säg vackra ord.
För att ha en bra hållning, gå samtidigt som du vet att du aldrig är ensam.”

-Audrey Hepburn-

Kvinnan måste göra mer för att känna sig likvärdig i jobbet jämfört med en man

Detta beror mycket på vilket land man bor i och som tur är så är det ett fenomen som till stor del har försvunnit. Det finns länder där personens förmåga uppskattas oavsett om du är man eller kvinna. Det finns en lång väg kvar att gå men vi har ändå kommit långt.

Kvinnan gör alltid mer i hemmet än mannen

Kanske är det så att den yngre generationen har anammat en ny syn angående detta. Förr så var detta det enda jobb som kvinnan egentligen kunde hitta; att ta hand om hemmet och familjen. Genom att kvinnan har införlivats i arbetslivet verkar det som att detta sakta men säkert har förändrats.

Även om det fortfarande finns mer att göra gällande detta så hör man allt oftare om män som tar hand om hemmet. Männen är mer medvetna om att båda bör ta hand om dessa uppgifter.

Jämställdhet i hushållet

Om en kvinna lever ut sin sexualitet med frihet så ses detta inte på samma sätt som när en man gör det

Detta är något som ofta är på tapeten än idag, men det beror även här på vilket land man bor i. Kvinnor i nordiska länder njuter exempelvis av sin sexualitet sedan lång tid tillbaka, medan det fortfarande finns en väg att gå i länder som exempelvis Spanien. Och vilken roll har den yngre generationen när det kommer till detta?

Som titeln “Jag är kvinna; slut med genusfördomar” implicerar så förekommer detta fortfarande, men man bör aldrig generalisera, för det beror främst på vilken del av planeten man bor på. En nordisk kvinna har antagligen en annan uppfattning om sin sexualitet än en kvinna från Latinamerika.

Jag är kvinna… Så slut med genusfördomar?

Finns det då genusskillnader? Finns de fortfarande? Så kan vara fallet men man bör inte generalisera eller överdriva. Med vår attityd till arbetslivet, sättet vi uppfostrar våra barn, de kommentarer som vi fäller… kan vi förändra vår omgivning och den lilla bit av världen som omger oss.

“Jämställdhet är en nödvändighet hos den mänskliga själen. Alla människor bör behandlas lika, för respekt har inte grader.”

-Simone Weil-

Och vad tycker du? Vad finns det bakom genusfördomar? Finns de fortfarande eller inte? Vilka faktorer beror de på? Finns det fortfarande skillnader mellan män och kvinnor?

Bilder av Yang Liu.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.