De nya machomännen: så känner du igen dem!

De nya machomännen: så känner du igen dem!
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Trots den kontinuerliga utvecklingen som sker i samhället finns det vissa attityder som kvarstår. Machokulturen till exempel. Machokulturen är djupt rotad i många olika samhällen runt om i världen. Benämningen “macho” kommer ursprungligen från det spanska ordet Machismo, som bygger på ordet macho (spanska för man). Det finns fortfarande många trossystem som leder till förtryck av kvinnor, och dessa måste besegras. Faktum är att några av dessa trossystem döljer sig bakom vissa subtila uttryck och kommer idag från de nya machomännen. Så vad består den nya machokulturen av?

I samhällen i väst har traditionell machokultur sakta försvunnit. Men vissa människor försvarar fortfarande de värderingar som gör att kvinnor hamnar i sämre positioner än män. Dessutom försöker de dölja dem. Deras argument är mer subtila, men de bygger fortfarande på den felaktiga tanken att kvinnor är sämre. Låt oss ta en titt på detta.

Hurdana är de nya machomännen?

Som vi nämnde ovan tror de nya machomännen fortfarande på kvinnors underlägsenhet. Således tror de på de klassiska machoidéerna. Men deras idéer är raffinerade och mindre intensiva. Faktum är att även vissa kvinnor tror på dessa idéer.

Ändå bygger den nya machokulturen inte på ett blint hat mot kvinnor, som misogyni. Den bygger helt enkelt på förakt mot kvinnor och tron ​​att man är mindre värdefull om man är kvinna. I detta avseende anser de nya machomännen att kvinnor borde ha färre rättigheter samt färre personliga och professionella utvecklingsmöjligheter.

Vi kommer nu att gå igenom några av de egenskaper som människor med de nya machoattityderna har gemensamt.

En kvinna på ett kontor med en mans hand på axeln

1. Nedlåtande attityder

De nya machomännen tenderar att utnyttja kvinnor. De gör det för att de tror att kvinnor inte är lika intelligenta som män. Därför tilltalar de kvinnor på ett enklare och mer ytligt sätt. Dessutom tänker de nya machomännen också att kvinnor inte är ansvariga för sina beslut och sina liv i allmänhet.

2. De nya machomännen främjar traditionella värderingar

De nya machomännen uttrycker inte eller försvarar inte mäns överlägsenhet över kvinnor i klarspråk. Men de visar en viss längtan efter mer traditionella värderingar som förekom i machosamhällen och machokulturer. Till exempel rättfärdigande av kvinnor som bara lever för sina partners utan att njuta av någon form av frihet eller individualitet.

3. Kommenterar ofta kvinnors kroppar

Dessa typer av män tenderar att komma med upprepade kommentarer gällande kvinnors fysiska utseende. Detta beteende beror på att en kvinnas utseende är viktigt. Det är en fundamental faktor för att bedöma kvinnor, särskilt i sammanhang som är kopplade till kvinnors reproduktiva “värde”.

4. Hänvisar ständigt till kvinnors reproduktiva funktion

En annan vanlig vana bland de nya machomännen är att de ständigt refererar till kvinnans roll i reproduktion. Det är nästan som om de tänker att det är huvudmålet i en kvinnas liv. Vad detta tankesätt bygger på är att traditionella samhällen begränsade kvinnor till vårdande roller och arbete relaterat till hushållet. Män var å andra sidan ansvariga för de auktoritetsutövande aspekterna av livet.

Paradoxalt nog talar de nya machomännen om att vi inte kan begränsa män till ett enda attribut. Det paradoxala i detta är dock att de samtidigt bara värderar kvinnor baserat på deras kroppar och deras direkta förhållande till reproduktion. De uttrycker allt detta på subtila och maskerade sätt.

5. De nya machomännen kritiserar kvinnligt ledarskap

De nya machomännen anser att kvinnor inte bör besitta högt uppsatta positioner. Detta beror på att ledarskapsförmåga inte passar det mer traditionella kvinnliga idealet. Därför kommer människor med nya machoattityder vara mer känsliga för de misstag kvinnor över dem gör.

Kvinna och skyltdockor med tejp för munnen

Som vi kan se finns det, trots initiativen att främja jämställdhet bland män och kvinnor, fortfarande myter att utrota och gamla rigida tankesätt att bekämpa. Även om denna lista bara är en liten introduktion till den nya machokulturen och de nya machomännen, bör vi komma ihåg att det fortfarande finns många fler egenskaper som definierar dessa machomän.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mosher, D. L., & Sirkin, M. (1984). Measuring a macho personality constellation. Journal of Research in Personality. https://doi.org/10.1016/0092-6566(84)90026-6
  • Bartlett, J., Norrie, R., Patel, S., Rumpel, R., & Wibberley, S. (2014). Misoginy on Twitter. DEMOS.
  • Glick, P., & Fiske, S. T. (2001). An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality. American Psychologist. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.2.109

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.