Machokulturen gynnar inte män heller

Machokulturen gynnar inte män heller
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Machokulturen är en ideologi som vidhåller att män och kvinnor är olika och att den här olikheten gör män överlägsna kvinnor. Det kanske ser ut som ett överdrivet eller förlegat tankesätt, men faktum är att det är det fortfarande ett av de vanligaste i dagsläget.

Det är så vanligt att det utgör del av många institutioner och traditioner. Men det är faktiskt så att machokulturen kan få bakslag – machokulturen kan vara skadlig för män. Det här tankesättet slutar inte vid tanken. Det är roten till många macho eller sexistiska beteenden.

Människor som har internaliserat den här tron beter sig annorlunda inför män och kvinnor, även om de inte inser det själva. De har en tendens att vara mer beskyddande eller faderliga gentemot kvinnor, men utelämnar dem från uppgifter som de anser “maskulina”. De kan till exempel utelämna dem fullständigt från uppgifter som kräver styrka eller som inte tillhör de typiska eller traditionella kvinnliga rollerna.

Manual för kvinnor

Machokulturen skapar oräkneliga nackdelar på alla livets plan för kvinnor. I arbetslivet är det svårt för kvinnor att få jobb som inte passar in i vad som “det kollektiva medvetandet eller undermedvetandet” förväntar sig av dem. De har ibland färre möjligheter att nå en position med större ansvar. Detta frånräknat allt som har med trakasserier på arbetsplatsen att göra.

Machokulturen gynnar inte någon

På ett mer personligt plan måste kvinnor möta fler krav när det gäller deras fysiska utseende. De bör vara smala, men inte platta och utan kurvor. De måste ha smink, men inte för mycket. Kvinnor bör klä sig i snygga och väl matchande kläder; vågat men inte överdrivet. De bör också ha len hud.

På det sexuella planet begärs det av kvinnor att de är undergivna. Den klassiska bilden av prinsessan som väntar på prinsen eller den underkastade och duktiga studenten som blir kär i den rebelliske pojken som hon försöker förändra. Detta är de romantiska bilderna som målas upp i den kollektiva fantasin. Kvinnor måste vänta på att bli uppvaktade av män som de inte kan ge efter för vid första försöket, även om de inte vill något hellre. Om de gör det kan de verka lätta på foten eller “billiga”.

Manual för män

Även om det kan verka motstridigt så gör machokulturen även illa män. Det här tankesättet och dess associerade handlingar tenderar att ha negativa konsekvenser för män. Dessa konsekvenser kan lätt passera obemärkt förbi på grund av deras motsägande och kamouflerade framträdande. Vi kommer att diskutera dessa nedtill:

På arbetsplatsen klättrar män ofta snabbare på karriärstegen, men det finns även jobb för vilka de inte hålls i åtanke. Jobb som normalt sätt tillskrivs kvinnor (vård, flygvärdinna, sekreterare). De kan vara svåra för en man att få, för att inte tala om att de riskerar att bli förlöjligade av sina kamrater eftersom han anses ha “ett kvinnojobb”.

Män får också göra de jobben som kräver mest fysisk styrka, såsom gruvarbetare, vilket kan påverka deras hälsa negativt. På det här sättet slår machokulturen tillbaka på männen.

Machokulturen skadar män

På det personliga planet möter även män flera krav. Även om standarden inte är lika höga som den som krävs av kvinnor, måste även män bry sig om sin sociala och offentliga imageMän måste utstråla säkerhet – ofta genom att ha en stark kropp och det efter många timmar i gymmet. De bör undvika att ha otränade kroppar.

När det gäller sex är mannens roll traditionellt att dominera och ta initiativet. De är den charmige prinsen eller rebellen. Männen är de som måste ta initiativet och följa kvinnan de älskar. Självfallet måste de försvara damens ära i ur och skur. Dessutom bör män stå ut bland sina kamrater och vara ledare. Ytterligare ett sätt på vilket machokulturen skadar män.

Machokulturen: verkligheten för män

Som sagt bör män vara ledare. Genom att ta en ledarroll kanske de måste slåss eller göra saker som sätter deras välmående på spel för att visa att de är värdiga eller har kontroll baserat på machokulturens egen standard. Andra typer av risker inkluderar användning av droger eller spel. Män upplever mer press vad gäller droger än kvinnor, och dessutom ska de “tåla mer”. De som inte möter dessa krav kallas för “mesar”.

Man och kvinna bryter arm

En av de mest beskrivande sammanhangen där vi till fullo kan observera faran med det här riskbeteendet är krig. När ett land förklarar krig är de flesta soldater som kommer till frontlinjen män. Militären är en av de mest ogynnsamma institutionerna för män, då de ombeds göra de mest farliga och krävande uppgifterna.

Alla dessa situationer ger upphov till den slutgiltiga och tragiska konsekvensen av machokulturen, vilket är döden. Män dör, i allmänhet, sex år före kvinnor. Machokulturen skadar män. Det som i teorin sätter män i en privilegierad situation, dödar både män och kvinnor. Många riskbeteenden som sexismen uppmuntrar sliter på mäns hälsa. De kommer att lida av konsekvenserna med tiden, även om de inte förstår varför.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.