Min son är också känslig och omtänksam

Min son är också känslig och omtänksam
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Min son är också känslig och omtänksam. Han säger “Jag älskar dig”, springer in i mina kramar och tvekar inte att vara snäll mot mig. För pojkar är, precis som flickar, också känsliga och har en emotionell intelligens vi bör respektera, utan att få dem att må dåligt för sina känslor eller deras behov.

Att utveckla, eller snarare främja, denna känsligare sida hos våra pojkar är något som definitivt är värt det. Det är värt vår tid och framförallt vår intuition. Men av någon anledning, trots att samhället och många familjer är inriktade mot jämställdhet, finns det många små saker som har glömts bort längsmed vägen.

“Det är inte vårt kött och blod som gör oss till föräldrar och barn, utan vårt hjärta.”
-Friedrich Von Schiller-

För inte så länge sedan gjordes det en undersökning i olika skolor i Spanien där flickor för första gången sade att de ville vara som en specifik manlig förebild: företagsmannen Amancio Ortega.

De hade förstått att man för att nå social framgång måste ha vissa positiva färdigheter. Dessa inkluderar att kunna ta risker, mod samt handling. Alla av dem är dimensioner som vi för inte så länge sedan exklusivt associerade med det manliga könet.

Flickor kan anta vissa av dessa “maskulina” drag, men pojkar blir fortfarande stigmatiserade eftersom det anses att “feminina” drag inte bör finnas hos dem. Detta kan exempelvis röra sig om känslighet och ömhet.

Vi kan därför säga att trots de sociala framgångarna i samhället så är sexism fortfarande en begränsande faktor. Det har att göra med hur vi uppfostrar våra söner. Vi måste även komma ihåg att samhället inte bara diskriminerar mot kvinnor, utan även mot män. Det “dikterar” hur saker bör vara, hur man bör agera och hur man bör reagera.

Ledsen pojke

Det symboliska ramverket “borde vara” och manliga kretsar

Roberts relation med sin flickvän hade precis tagit slut. Efter åtta år sade hon till honom att hon inte älskar honom längre. Robert var bedrövad i både hjärta och själ. Det gjorde så ont att han inte kunde andas. Han visste inte vad han skulle göra eller hur han skulle reagera.

Han kände att han behövde stöd från sina vänner. Men han insåg då att hans vänskaper var baserade på “aktiviteter”. Han spelar basket med vissa och tränar karate eller spelar datorspel med andra.

Han har dock sin gamle vän Kalle. Han hade definitivt kunnat prata med honom. Det finns ett ömsesidigt band och Kalle hade kunnat lyssna på honom, vara en axel att luta sig mot…

Men Robert har ett ännu mer komplicerat och frustrerande problem. Han har inget mod till att leta efter en sådan intimitet. Han vet inte hur, han saknar färdigheterna.

Efter några månader av mörker och några självmordstankar bestämmer han sig för att få professionell hjälp. Efter några månaders terapi rekommenderar psykologen något som Robert aldrig har hört talas om. Något som konstigt nog kommer vara lika positivt som terapeutiskt: manliga cirklar.

Gubbar i ring

Vad manliga kretsar är

Samhället uppmanar till homogenitet. Våra föräldrar hamrar ibland in i oss, som de gjorde med Robert, ett helt ramverk av “hur man bör vara, hur man bör agera och hur man bör tänka” baserat på ens kön. Det kommer förr eller senare att leda till motsägelser, smärta och mycket frustration.

Målet med manliga kretsar är att skapa ett säkert, tryggt utrymme där män kan prata om sina tankar och behov. Och framförallt där de kan ventilera sina känslor.

Något som män och pojkar behöver veta är att de kan ta av den där rustningen för att se de kulhål som har gått igenom den. De kan gråta. En man eller pojke kan visa sig känslig och omtänksam och prata om vad han vill utan att bli dömd av det samhällsmässiga systemet.

Min son är känslig och omtänksam, han kommer alltid att ha denna känsliga sida

“Gråt inte”, “var inte obeslutsam”, “reagera”, “visa inte någon svaghet”, “prata inte sådär, är du en tjej? Prata högre…” Allt detta är sexistiskt och diskriminerande. Det förhindrar att din son mognar emotionellt.

Det är inte rätt tillvägagångssätt. I slutändan kommer dessa koder och roller att definiera maskulinitetens kulturella idé. Om vi börjar integrera detta vid en tidig ålder kommer vi ge världen en emotionellt begränsad och osäker person.

“En bra förälder är värd hundra lärare.”
Jean Jacques Rousseau

Pojkar kommer säkerligen vara förberedda och ha spatiala färdigheter och kunna arbeta med händerna, men de kommer sakna emotionella färdigheter. De kommer inte att kunna tolerera frustration. Och de kommer inte att ha tillräckligt med mekanismer för att utveckla och hantera känslor som ledsamhet och rädsla.

Låt oss prata mer om detta… Vill vi verkligen uppfostra pojkar som en dag kommer vara olyckliga och skapa olyckliga miljöer? Såklart inte.

Far och son

De flesta av våra små, oavsett om det handlar om pojkar eller flickor, är faktiskt naturligt omtänksamma. Vi är programmerade att knyta band med andra personer. Att förstå att man genom att vara känslig och omtänksam kommer kunna bygga bättre band med andra.

Låt oss respektera och uppmuntra denna sida. Låt våra söner lära sig att man kan vara känslig och omtänksam, att kunna be om en kram och att kunna gråta när de känner att de behöver det. Att lära sig vad som finns inom en har inte något att göra med kön.

Detta kanske intresserar dig
Hur du gör din känslighet till din största styrka
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur du gör din känslighet till din största styrka

För att göra din känslighet till en styrka måste du acceptera dig själv och veta hur du tyglar dina känslor. Så här går du tillväga.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.