Manschauvinism: ett problem vi måste lösa tillsammans

Manschauvinism: ett problem vi måste lösa tillsammans
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sexistiska män och kvinnor bildar och förevigar ett bakåtgående och orättvist samhälle. Denna attityd kan vara uppenbar eller uttryckas på ett mer subtilt sätt. Den baseras på en auktoritarism som är lika rostig och gammal som den är skadlig. Att lösa denna manschauvinism och rensa ut den från våra institutioner och mentaliteter är allas ansvar.

Victor Hugo sade att den första jämställdheten är rättvisa. Det var två sekel sedan. Andra författare och tänkare som Mary Wolstonecraft, Virginia Woolf, Simone de Beuavoir och Emilia Pardo Bazan har också delat med sig av vittnesmål för att väcka oss.

Deras idéer och tankar har potentialen att hjälpa oss göra framsteg när det kommer till jämställdhet och frihet. Men ofta verkar det som om vi knappt kommit förbi startlinjen när det kommer till jämställdhet mellan könen.

USA:s president säger till exempel att “kvinnor i princip är estetiskt tillfredsställande objekt.”  Vi lever i en värld där kvinnor sexualiseras och görs underlägsna i praktiskt taget alla sammanhang. Och inte bara det, utan en värld där alla lagar stinker av manschauvinism, auktoritarism och patriarki. Dessa lagar och system finns kvar från en generation till nästa, från en lagstiftare till en annan.

Vårt system är fullt av hål och bias. Alla känner vi till detta. Att fixa den psykologiska, sociala och politiska grunden är inte något vi gör över en natt. Att förändra systemet innebär att man förändrar folks sinnesstånd. Det enda sättet att göra det är med beslutsamhet och samarbete. Om vi inte kan få alla att hjälpa till behöver vi åtminstone en majoritet.

“Den första mannen att jämföra en kvinna med en blomma var en poet. Den andra en idiot.”

-Voltaire-

Ojämställdhet bland könen

Chauvinistiska män och kvinnor är allas problem

Chauvinistiska män och kvinnor finns överallt. De finns i våra familjer, på jobbet och bland våra vänner. Vidare så kanske du själv är chauvinist. Kanske är du en av de människor som utövar och förevigar manschauvinism utan att ens inse det.

Dina handlingar, kommentarer eller reaktioner kan vara chauvinistiska i sin kärna. Det innebär inte att du är en dålig person. Istället är det en reflektion av din utbildning. Det reflekterar även hur kulturen influerar oss alla på ett tyst, ihållande och utstuderat sätt.

Du kanske till och med är en person som öppet fördömer ojämställdhet och våld mot kvinnor. Men trots det kan vi alla falla i chauvinismens fälla när vi minst anar det.

Det är därför det är så viktigt att förstå denna viktiga poäng: chauvinistiska män och kvinnor föds inte så. Det är inte ett medfött karaktärsdrag. Det är ej heller resultatet av en hjärnkoppling som får oss att agera på ett visst sätt. Precis som att man lär sig att läsa, cykla eller memorera oregelbundna verb på ett annat språk, “lär” sig även folk att bli sexistiska. Vi följer andras exempel och internaliserar dem.

Bråkande föräldrar

Manschauvinism du inte kan se

Sexistiska och chauvinistiska män och kvinnor är produkten av en omgivning som behandlar män som överlägsna. De absorberar och internaliserar denna idé under barndomen och ungdomen. Vi vet till exempel att könsstereotyper anskaffas vid tidig ålder.

För inte så länge sedan publicerade tidskriften Science Magazine en artikel som visade att flickor börjar känna sig “mindre smarta” än pojkar vid sex års ålder.

Flickor börjar känna sig mindre smarta på grund av hur vi uppfostrar våra barn. Det är ett resultat av vad de ser i sina dagliga liv och idéerna vi kommunicerar till dem. När vi uppfostrar pojkar bekräftar vi till exempel konstant deras individualitet.

Detta är det övergripande draget hos chauvinism, där styrka och överlägsenhet regerar. Det är en front som vissa män måste upprätthålla till varje pris. I denna machoklubb är de enda tillåtna känslor auktoritet och sexlust.

Kasta av chauvinismens ok

Att kasta av sig chauvinismens ok är inte lätt. Men rörelser som #MeToo har fört fram många av dessa problem i ljuset. Detta virala fenomen uppfyllde verkligen ett behov. Det ger socialt stöd till kvinnor och uppmuntrar dem att tala. Den ger kvinnor kraft och låter dem veta att de inte är ensamma.

Det andra som dessa kampanjer kan uppnå är ganska intressant. De höjer medvetenheten och pekar ut orättvisor som alltid har existerat. De belyser diskriminering, våld mot kvinnor, sexualisering av kvinnor och de sexistiska lagar som alltid existerat.

Chauvinistiska män och kvinnor finns fortfarande där, det råder det inga tvivel om. Men ju fler personer som berättar om deras beteende och attityder, desto bättre.

Om vi lyckas frigöra oss själva från chauvinismens ok så kommer vi alla vinna. Alla kommer vi kunna andas lättare och vara friare. Det finns personer som tror att vi har “tillräckligt” med jämlikhet. Men allt man behöver göra är att se sig omkring och ha lite empati för att inse att så inte är fallet.

Manschauvinism finns överallt. I sättet en man talar med sin partner, i sättet en mamma uppfostrar sin son. Vi ser det i marknadsföring och i sångerna vi dansar till men inte riktigt uppmärksammar…

Sexismens ok

Kom ihåg att förändring endast är möjlig om vi alla är medvetna om denna uråldriga patriarkala grund. Vidare så räcker det inte med att se och känna den; medvetenhet är värdelöst om man inte skrider till handling. Det är ingen poäng att känna till det om vi inte är kapabla att skapa ett samhälle baserat på jämställdhet, respekt, frihet och sann rättvisa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.