Alfakvinnor: deras talang och motivation öppnar dörrar

Alfakvinnor: deras talang och motivation öppnar dörrar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2023

Alfakvinnor finns överallt i dessa tider. De är talangfulla, självsäkra och bestämda och vet vad de vill uppnå. Och inte bara det, för deras empatiska ledarskap och sociala sammanhållning är mer intuitiva än de klassiska alfamännens. Kvinnor kräver i allt högre utsträckning plats på huvudscenen i den allmänna sfären.

Många av våra läsare kanske undrar om dessa “alfakvinnor” verkligen existerar. Vi är medvetna om att dessa typer av etiketter är vanliga i dagens samhälle. Vi förstår din skepsis och det är värt att nämna att “alfa” och “beta” vanligtvis används inom etiologi för att beskriva de sociala systemen hos grupper av djur.

“Man föds inte till utan blir snarare en kvinna.”

-Simone de Beauvoir-

Under 2006, när boken The Alpha Girls publicerades, såg vi denna idé för första gången. Denna etikett har sedan förts vidare från etiologivärlden till psykologiska sammanhang. Det var Dr. Dan Kindlon – klinisk psykolog, professor och forskare vid psykiatriavdelningen på Harvard University – som först publicerade idén. Han beslutade sig för att det var viktigt att skriva om denna intressanta sociala förändring som kvinnor i samhället upplever.

Vi är vittnen till den ostoppbara kraft som kom med detta nya millennium. Kvinnor är nu fler än män i många huvudämnen på högskolan, såsom juridik. Samma sak börjar ske inom medicin och andra fält. Kvinnor börjar dominera platser som fram tills nyligen dominerades av män.

Förändring är här, och det är otvivelaktigt intressant.

Alfakvinnor leder vägen

Alfakvinnor och falska stereotyper

När människor talar om alfakvinnor sker något otroligt intressant. Socialt är dragen som människor tillskriver denna personlighetstyp nästan alltid desamma. Vi beskriver dem som kvinnor med en hög känsla av överlägsenhet, ibland egoistiska, bossiga, manipulativa, intelligenta, kyliga, attraktiva och dominanta.

Denna starkt sexualiserade och nedsättande syn på alfakvinnor är väldigt vanlig i samhället. På vissa sätt får det oss att tänka på Glen Closes karaktär i filmen Farlig förbindelse. Men Dr. Dan Kindlon, som vi nämnde tidigare, bjuder in oss att förändra våra uppfattningar. Han föreslår att vi har en mer realistisk syn.

Tänk istället på Sigourney Weaver och hennes karaktär i kultklassikern Alien. Hennes karaktär kombinerar intelligens, mod och känslighet. Det är viktigt att komma ihåg att alfakvinnor även har “klassiska” feminina drag. Bland dessa finner vi empati, värme, förståelse…

När de flesta av oss tänker på alfakvinnor jämför vi dem nästan alltid med alfamän. Denna idé om obestridda ledare kombinerar dominans, kyla och makt. Men för kvinnor är den sociala modellen annorlunda.

Alfakvinnan imiterar inte män. Istället symboliserar hon något som står närmare elefanternas matriarkala samhälle, till exempel. Dessa är kvinnor som leder gruppen med styrka, vishet och förmågan att bibehålla enighet.

Tåg av elefanter

Drag hos alfakvinnor

När du ber människor att ge ett exempel på en alfakvinna nämner de ofta Margaret Thatcher. Att använda henne som ett exempel är dock ett misstag. “Järnladyn” och premiärministern under den svåraste perioden i Storbritannien är en extrem version av alfakvinnan. Thatcher satte samman ett helt manligt kabinett eftersom hon inte ville ha någon annan kvinnlig närvaro. Hon var en extremt hård ledare och hennes politik var helt oflexibel.

Idag har den autentiska alfakvinnan gått från den privata sfären för att dominera i det allmänna spelrummet. Den moderna alfakvinnan har drag som skiljer sig från någon som Margaret Thatcher. Låt oss ta en titt på dem.

Självsäkra, självförverkligande kvinnor som är bekväma i sitt skinn

Alfakvinnan är självförverkligad. Hon behöver aldrig uppfylla någon annans förväntningar på henne. De enda som spelar roll är de hon har för sig själv.

Hennes personliga resa, hennes studier, hennes upplevelser och hennes ansträngning är det inre kapital som motiverar henne att prestera bättre varje dag. Hon känner sig stolt över vad hon presterat, men vet att hon kan göra mer. Hennes självsäkerhet, höga självkänsla och bestämdhet är hennes bästa resurser för att nå sina mål.

Ledarskapsförmåga och social sammanhållning

Alfakvinnor är naturliga ledare. De är beslutsamma personer som har en serie mål de vill uppnå. För att förverkliga dem tvekar de inte att använda sina ledarskapsförmågor för att motivera och vägleda andra.

  • De har tillräcklig karisma för att motivera andra.
  • De vet hur man delegerar ansvar till andra och vet hur man skapar ett team. Alfakvinnor litar på andra personers förmågor eftersom de vet att man kan uppnå mer som ett lag.
  • Alfakvinnor inspirerar tillit. De hjälper andra att lita på sina egna resurser. De gillar inte skvaller eller att ödsla tid på saker som distraherar dem från målet. De vet hur man är bestämd och när omständigheterna kräver det.
Kvinnlig gruppledare

Alfakvinnor skiljer sig från alfamän

Alfakvinnor är bra på ett medla, möjliggöra, föra människor samman och förbättra mänskligt kapital. Deras ledarskap är inte aggressiv eller dominerande. Det är empatiskt. De vet hur man sammankopplar med andra människor. Alfakvinnor ser varje persons värde och förstår emotionell intelligens. De är bra på att uppmuntra lag på ett sätt som främjar innovation.

Denna typ av feminina personlighet blir allt vanligare i den sociala sfären. Som en konsekvens är det viktigt att inte falla för den traditionella och nedsättande uppfattning av vad vi vanligtvis associerar med alfamän och alfakvinnor. Vi bör helt enkelt värdera dem som är bra ledare och uppmärksamma dem som uppmuntrar oss med sina värderingar, förmågor och resurser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.