Utländska böcker för att komma över depression

Utländska böcker för att komma över depression

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2019

Böcker kan vara ett fantastiskt redskap för att komma över depression. De hjälper oss att förstå våra värsta fiender lite bättre. De kan ge oss mer information om anledningen till att vi ständigt lider och hjälpa oss att applicera lämpliga strategier för att komma ut ur det mörker som separerar oss från världen.

Det finns få sjukdomar som är så missförstådda som depression. Vi bemöts av ett försvagande mentalt tillstånd där våra negativa tankar förstör våra värderingar; vår emotionella integritet. Detta resulterar i en väldigt komplex och ibland även motsägelsefull fysisk symptomatologi.

“Dina känslor bör inte vara paralyserande. Du bör inte känna ett behov av att försvara dig mot dem. De bör inte förhindra dig från att bli det du vill bli.”
-Wayne Dyer-

Folk associerar generellt depression med att sitta still, extrem trötthet, sänkta förväntningar, tårar och aptitbrist. Det kan låta underligt, men det finns vissa som uppvisar totalt annorlunda symptom. De kan bli hyperaktiva och behöva hålla sig upptagna med tusentals projekt för att inte behöva tänka på det som gör dem deprimerade.

Vi bör dock vara på det klara med att depression kan botas, och för att göra detta måste vi bemöta problemet på olika fronter: den farmakologiska nivån måste blandas med den psykologiska och den psykosociala. Man bör också tänka på individen och de strategier som varje individuell person anser sig kunna bli hjälpt av.

Det finns exempelvis mindfulness, sport, en lämplig kost, konstnärliga terapier, djurterapi, etc. Vi kan använda oss av detta, men det finns även böcker som hjälper oss att övervinna depression, och som förklarar vad som händer med oss.

Man som är uppdelad i fragment.

De bästa böckerna för att komma över depression

Världshälsoorganisationen WHO räknar med att depression drabbar fler än 300 miljoner människor. Den varnar även för att detta nummer kommer öka i framtiden om vi inte byter riktning när det kommer till hur vi hanterar mental ohälsa. Vi vet exempelvis att allt fler unga personer drabbas av denna diagnos, vilket ibland leder till självmordsförsök.

Det behövs därför en medicinsk och social förändring. Läkarna och olika politiska och sociala organ har ansvaret för att påbörja de förändringar som behövs för att motverka den ökade nivån av psykologiska sjukdomar. Resten av befolkningen måste också ta ansvar och skaffa sig en djupare förståelse för dessa sjukdomar för att upptäcka dem, vare sig det handlar om dem själva eller andra personer i deras sociala cirkel.

Böcker för att komma över depression är utan tvekan ett bra redskap för att uppnå detta. Samtliga böcker finns dessvärre inte på svenska.

Goodbye, Depression av Enrique Rojas

Dr. Enrique Rojas är professor i psykiatri och chef vid det spanska institutet för psykiatrisk forskning, och han har redan publicerat fler än 15 böcker. Han har ett enkelt, användbart sätt att hantera depression.

Med denna bok kan vi exempelvis förstå psykologins historia. Den har ofta varit missförstådd, och Dr. Rojas hjälper till att belysa många av dess aspekter.

Han tar upp riktiga kliniska fall där vi får upptäcka de olika symptom som depressionen leder till. Vi kommer även få en inblick i de olika strategier som används för att behandla depression. Detta är utan tvekan en av de bästa böckerna för att komma över depression.

Adjö depression.

Depresión en niños y adolescentes  (depression hos barn och tonåringar), av Victoria del Barrio och Miguel Angel Carrasco

Vi tog ovan upp att det är allt fler ungdomar som får diagnosen depression. Det är något som händer som kräver att vi gör något åt det så snart som möjligt.

För att uppnå detta så finns det inget bättre än den här boken. I den upptäcker vi de senaste framstegen som har gjorts rörande detta ämne under de senaste 50 åren. Vi kommer förstå vad som orsakar detta tillstånd, riskfaktorerna, förebyggande strategier och de olika tillvägagångssätt som finns.

Det är en väldigt komplett och användbar bok för föräldrar, lärare och psykologer som arbetar med ungdomar.

The Mindful way through Depression, av Mark Williams

Det finns flera anledningar till varför det är bra att använda sig av mindfulness. Williams filosofi, hans meditationstekniker och konceptet mindfulness är väldigt användbart då vi lever i ett samhälle som hela tiden bombarderar oss med stimuli. Där det finns så många som inte känner till sina egna emotionella och existentiella behov.

Med den här boken får vi en kompletterande strategi för att behandla depression. Vi kommer lära oss att omsätta mindfulness i praktiken och få ut mer av livet, få nya synsätt och förbättra kvaliteten på våra relationer.

Kvinna som mediterar vid havet.

Los secretos de la motivación (motivationens hemligheter), av Jose Antonio Marina

Genom att tända gnistan så kan vi börja ta oss ut ur depressionens mörka tunnel. Om vi återskapar våra illusioner, förnyar våra mål och antar ett realistiskt men positivt synsätt när det gäller vår närmsta horisont, kommer vi kunna bli bättre på att finna oss själva för varje dag som går.

Detta är en annan bok för att komma över depression som också bör vara med på listan. Man kommer ta ett stort steg mot att återhämta sig om man upplever detta sinnestillstånd igen.

Cognitive Therapy of Depression, av Aaron T. Beck

En annan bok som utan tvekan är till stor hjälp. Den har redan getts ut i sin 20:e upplaga och anses vara en klassiker. Kognitiv terapi är väldigt effektivt när det kommer till att hantera depression, och i den här boken kommer vi upptäcka intressanta steg som guidar oss genom hela den terapeutiska processen.

Vi kommer också lära oss att skilja myter och felaktiga idéer om sjukdomen från sanningar som vi alltid bör tänka på.

Depression in Women, av Emilce Dio Bleichmar

Denna bok fokuserar på hur kvinnor kan komma över depression. Den är skriven av psykoanalytikern Emilce Dio Bleichmar. I den kommer lär vi oss varför fler kvinnor än män drabbas av depression, vilka riskfaktorerna är och vilka tekniker som kan vara användbara.

Kvinna som sitter vid fönstret.

Depression is Contagious, av Michael Yapko

Boken “Depression är smittsamt” lär oss att denna sjukdom ibland kan bete sig som ett “virus”. Detta är något vi kan se i vissa familjer och arbetsmiljöer där kommunikationsformerna och den förekommande attityden kan vara förödande för alla närvarande.

WHO ser depression som en epidemi. Vi måste dock även se den som ett “virus” som ibland smittar inom vissa miljöer, som exempelvis familjen.

Denna lista på böcker är väldigt begränsad men de som har tagits upp här kan fungera som en startpunkt som hjälper oss att lära oss mer om denna sjukdom, hur den påverkar olika befolkningsgrupper och vilka terapeutiska tillvägagångssätt som är mest effektiva. Det ligger i våra händer att hjälpa till med att motverka denna åkomma, antingen inom oss själva eller när det gäller andra.

Detta kanske intresserar dig
Lär dig förstå depressionens språk
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lär dig förstå depressionens språk

Depressionens språk har en röst som får dig att förändras. Ångest, likgiltighet och förtvivlan sipprar in i orden du använder. Även ditt språkmönst...