Fem tecken på att du bojkottar dig själv

Vad innebär det att bojkotta sig själv? Det är något som gör att du inte uppnår dina mål.
Fem tecken på att du bojkottar dig själv
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 september, 2019

Det främsta tecknet på att du bojkottar dig själv är faktumet att du nästan aldrig uppnår vad du sagt att du ska göra. I många av dessa fall är det du som sätter upp de hinder som hindrar dig från att utvecklas.

Vi har alla bojkottat oss själva någon gång, och vi har även varit medvetna om det. Detta är dock inte normen.

Det är betydligt vanligare att vi går emot våra egna intressen utan att vara medvetna om det, eftersom beteendet till en början verkade vara helt resonligt.

Vi har samtidigt bara kunnat berättiga många av våra handlingar efter att vi har agerat. Vi tenderar att förklä vår egentliga motivation med en som låter bättre – en som vi tar från vårt beteendes konsekvens.

Det främsta tecknet som visar att du bojkottar dig själv är att du med varje steg rör dig längre bort från dina mål. Du frågar dig själv varför men du kan inte komma fram till en bra anledning.

Det verkar som att det alltid finns “något” som förhindrar att du når de mål som du har satt framför dig.

Folk bojkottar sig själva av olika anledningar. En av dessa anledningar är rädslan för framgång eller för att man tror att man inte förtjänar det.

Det finns också fall då man inte kan identifiera sig med de mål man har satt upp och man letar därför efter ursäkter för att inte uppnå dem.

“Oavsett om du tror du kan eller inte så har du rätt.”
-Henry Ford-

Kvinna som är ledsen.

Tecken på att du bojkottar dig själv

Du vill göra allt själv

Många tror att de inte kan förlita på någon i sin närhet för att få saker gjorda på rätt sätt. Det finns folk som aldrig låter andra göra något.

Men genom att inte lita på någon annan än sig själva så kommer de ta sig an ansvarsområden som de egentligen inte borde ha – saker som de enkelt kunde ha delat med andra.

Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att: “Vi kanske kan gå snabbare fram själva, men vi kan gå längre fram tillsammans”. Kanske har du rätt: det finns uppgifter som ingen kommer kunna göra lika bra som du.

Men om du inte ger dem en chans så kommer de aldrig att ha möjligheten att visa dig vad de kan göra eller lära sig att göra det i framtiden.

Du tror att du alltid har rätt

Detta är då det är omöjligt för dig att hitta något positivt att säga om någon eller personens arbete. Det är även omöjligt för dig att hålla med någon annan.

Du kanske känner att du alltid har rätt eftersom det bara är så det är. Enligt dig så har du alltid rätt.

Om du ska kunna förstå andras synsätt så måste du bryta med dessa underliggande tankar. Om du dömer allt efter ett visst kriterium så kommer du såklart tro att ingen annan kan ha rätt.

Denna attityd gör att du inte kan uppskatta andras värdefulla perspektiv. Det kommer hindra din utveckling eftersom du bara ser saker från ett perspektiv.

Mycket av det du gör blir aldrig klart

Detta är ett klart tecken på att du bojkottar dig själv. Du kommer säkert alltid att hitta sätt att försvara varför så mycket som du höll på med inte blev klart.

Det är inte svårt att rationalisera eller rättfärdiga din tendens att ge upp om saker. Du vill undvika dåliga känslor, så ibland är det enklast att bara avsluta det.

Tendensen att inte göra klart saker kommer i slutändan att påverka dina mål. Inte bara för att du inte har uppnått själva målet, utan för att det kommer bli en norm att inte avsluta saker.

Du kommer därför alltid frestas att göra samma sak i projekten framöver.

Du accepterar inte och värderar inte vad du har uppnått

Du kanske känner att du inte har någon rätt att lyckas eller vara framgångsrik, och det kan även hända att du undviker det som gör att du lyckas. Du gör detta på ditt sätt att tolka dina framgångar.

När du uppnår något så kommer du anse att detta inte är något viktigt och därmed förlora din motivation.

Det är som du känner att du bara kan uppnå saker som inte är värdefulla eller användbara. Om de var värdefulla så skulle du inte kunna göra det.

Det blir en ond cirkel: du är förövaren och offret på samma gång. Ett sådant beteende orsakar bara neurotiska impulser.

Man som står vid havet.

Offerrollen, ett tecken på att du bojkottar dig själv

Ibland hindrar vi vår egen utveckling och försöker minimera oss själva. Hur kan jag göra detta då jag inte har dessa färdigheter eller resurser?

Vi gömmer oss bakom våra begränsningar och vägrar lämna vår komfortzon.

Att spela offerrollen är en strategi som man använder för att rättfärdiga att man inte gör något. De som spelar offerrollen letar efter ursäkter istället för motivation.

De gör inte detta medvetet; det är en helt omedveten handling.

Det stämmer att man ibland kan få sekundära fördelar från detta, som en ökad känsla av säkerhet, och det är anledningen till att man fortsätter bete sig på detta sätt.

Det viktiga här är att vara medveten om de tecken som visar att du bojkottar dig själv. Du kommer då få ledtrådar rörande varför du inte uppnår det som du vill ha.

Genom att bli medveten om beteendemönster som skadar oss så kan vi därmed börja leva ett mer fulländat liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stamateas, B. (2008). Autoboicot. Cuando el tóxico es uno mismo. Barcelona: Grupo Editorial Planeta.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.