Bruce Lee om anpassning: 7 principer

Bruce Lee om anpassning: 7 principer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När Bruce Lee började få ledande roller i populära filmer blev han världsberömd. Men hans kampsportstalanger var mycket mer än att bara vara en Hollywood-hunk, och idag vill vi dela med oss av sju av hans principer om anpassning.

Från väldigt ung ålder uppfostrades han i Hong Kong och omgavs av den österländska tankeläran, vilket är varför han blev känd som en filosof och författare. Han hade faktiskt en doktorsexamen i filosofi från University of Washington.

Han vara även en viktig figur som väckte intresse för kampsporter hos personer i väst. Bruce Lee var väldigt karismatisk och blev snabbt en förebild för många. Varje intervju han gav var en stund av magi och vishet.

“Det är inte den starkaste som överlever, och inte den mest intelligenta, utan den som är mer anpassningsbar till förändring.”

-Charles Darwin-

En av hans kraftfullaste intervjuer var den sista han gav, och den släpptes inte förrän 2007. I den talade Lee om konceptet anpassningsbarhet. Han summerade sina idéer i följande citat: “Var vatten min vän.” Nedan listar vi hans spännande perspektiv på anpassning.

1. Bruce Lee sade att förändring är naturlig

I västvärlden blir vi lärda att välja våra mål, nå dem och sedan bibehålla framgång. Väldigt sällan är vi förberedda på de stora förlusterna som livet för med sig. Det är därför vi klagar när det som var nu är borta, eller när det som fanns där inte längre finns med oss.

Förändring är naturligt enligt Bruce Lee

Bruce Lee insisterade på vikten av att förstå att inget förblir detsamma. Allt är i konstant rörelse och förvandling. Att motsätta sig detta orsakar bara lidande. Att förstå att alla förändringar i grund och botten är anpassning.

2. Verkligheten är viktigare än övertygelser

Vid dagens slut är verkligheten vad som finns kvar, inte övertygelserna vi har om verkligheten. Ofta blir vi överraskade av något som sker, och vi tycker att det inte borde ha skett som det gjorde.

Detta visar att vi tror att verkligheten bör svara på våra övertygelser, och inte tvärtom: att våra principer om världen bör vara baserade på verkligheten.

Det är omöjligt att förstå verkligheten på ett helt objektivt och sanningsenligt sätt. Sättet vi “översätter” sinnesinformation har alltid en viss felmarginal. När något sker som vi trodde var otänkbart, visar verkligheten hur fel vi hade.

3. Bruce Lee om anpassning: med förgörelse kommer skapelse

Verkligheten flödar med sin egen vishet. När något tar slut eller förgörs, dyker även starten på något annat upp. Om något förgörs betyder det att dess tid är ute, dess cykel är över. Men denna process bör inte ses som något negativt.

Anpassa dig till omständigheterna

För att gå framåt måste personer eller föremål försvinna så att nya kan dyka upp. De som förstår detta kan se in i det förflutnas spillror och se nya chanser och inbjudningar.

4. Vi är inte ensamma i denna förvandlingsprocess

Alla influerar och influeras vi av våra omgivningar. Det är därför Bruce Lee sade att alla individuella förändringar antyder en kollektiv förändring och vice versa. När omgivningarna utvecklas gör även individen det.

Individuell evolution är ett bidrag till världen. Att hjälpa andra att förändras och utvecklas främjar i sin tur personlig tillväxt. Du kan inte separera någon från den sociala grupp denne lever i.

Alla individuella förändringar antyder kollektiv förändring och vice versa. När omgivningar utvecklas gör även individen det.

5. Bruce Lee om anpassning: det som existerar är nuet i rörelse

Nuet är en syntes mellan det förflutna och framtidens frön. Det förflutna, våra minnen, vad som redan skett, avslöjar sig själva idag på ett annorlunda sätt än när de skedde. Det är därför det förflutna i exakt den form det inträffade inte existerar längre, utan snarare existerar som vi tänker på det idag.

Det finns ingen möjlig framtid om nuet inte är helt säkert och tillåts flöda naturligt. Chansen vi har här och nu är att plantera ett frö, inte att fastslå framtiden. Vad som komma skall är ovisst, vilket är varför nuet är det enda som är sant och värt besväret.

6. Det finns ingen essens eller bestämd verklighet

I västvärlden talar vi om sakers “essens”. Detta är en del av uppfattningen att det finns fixerade element som är oföränderliga över tid, ett koncept som får oss att känna oss säkra. Det är därför vi talar om människor och social essens, såväl som andra koncept som antar att verkligheten är statisk.

Spegel på stol

I Bruce Lees filosofi existerar inte detta. Människans identitet kan förändras helt och hållet. Om någon till exempel är blyg betyder inte det att detta är hur personen är, utan endast att det är ett övergående skede. I framtiden kan något helt annat hända.

7. Låt saker och ting flöda, försök inte kontrollera dem

Att försöka kontrollera din egen verklighet eller någon annans kommer bara resultera i frustration. På ett eller annat sätt är allt som det borde. Alla är som de borde vara, åtminstone i denna stund.

Ingen har absolut kontroll över vad som sker i livet. Som Bruce Lee säger bör vi vara som vatten, som anpassar sig och tar formen av det vi finner på vägen.

Lärdomarna från Bruce Lee har haft stor påverkan i väst. De utgör nämligen ett sätt att se på verkligheten som skiljer sig stort från den rådande synen i vårt samhälle. I denna världssyn finns det inget behov av att regera över sig själv eller andra.

Istället bör vi respektera verklighetens antydda logik, som är något annorlunda än våra önskningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.