Brukar du bli ledsen under molniga dagar?

Får soliga dagar dig att känna dig euforisk? Är du deprimerad när det är molnigt och regnigt ute? I dagens artikel ska du få upptäcka varför detta händer.
Brukar du bli ledsen under molniga dagar?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är du en av dem som alltid märker av förändringar i vädret? Blir du på dåligt humör under molniga dagar? Oroa dig inte, du är inte ensam. Många människor känner sig ledsna under gråa, mörka dagar. Detta fenomen har både en biologisk och en psykologisk förklaring.

Det är viktigt att klargöra att inte alla upplever dessa väderrelaterade humörförändringar. Vissa människor tycker om regniga dagar, lägre temperaturer och den livsstil som denna typ av klimat kräver. För andra människor är dock höst och vinter svåra månader som utgör betydande känslomässiga utmaningar.

Deprimerad kvinna vid fönster

Varför gör molniga dagar dig ledsen?

Neurobiologi

Ur en biologisk synvinkel måste du komma ihåg att kroppen fungerar enligt en dygnsrytm, som reglerar dina sömncykler. Man skulle kunna säga att kroppen synkroniserar sig varje dag enligt det solljus den får.

Mer ljus är en signal till din kropp att en ny dag börjar. På motsvarande sätt uppmanar mindre ljus din kropp att förbereda sig för slutet av dagen och vila. Två viktiga ämnen spelar också en nyckelroll i denna process:

  • Melatonin finns i din kropp i olika koncentrationer baserat på hur mycket eller lite solljus din kropp får. När det blir mörkt ute släpper kroppen ut mer melatonin, som gör att du slappnar av och gör dig sömnig. Din kroppstemperatur sjunker och förbereder dig för sömn. Gråa, molniga dagar med lite solljus utlöser samma process. Det är därför du kan känna dig apatisk och håglös. Din kropp förbereder sig för sängen.
  • Serotonin är lyckans signalsubstans. Dess förekomst aktiverar dig, förbättrar ditt humör och får dig att känna dig social. Det hjälper också till att minska antalet negativa tankar som du kan ha. Men brist på solljus sänker serotoninnivåerna avsevärt. Som ett resultat är det mer troligt att du känner dig ledsen, nostalgisk och dyster.

Psykologi

Med detta sagt är dessa kemiska förändringar inte direkt ansvariga för att du känner dig ledsen under molniga dagar. I själva verket är det dessa förändringar i kombination med de kognitiva och beteenderelaterade förändringarna som du upplever. Med andra ord upprätthåller dina tankar och beteenden den sorg och apati du känner.

Människor som upplever humörförändringar till följd av vädret tenderar att vända sig inåt under molniga, kalla och regniga dagar. De blir mindre aktiva, mer ensamma och mer fokuserade på dysfunktionella tankemönster. De minskar väsentligt sin sociala kontakt och deras inre dialog blir pessimistisk.

Årstidsbunden depression

Människor som lider av årstidsbunden depression upplever i viss mån de typiska symtomen på en depressiv sjukdom under hösten och vintern. Lyckligtvis försvinner symtomen under våren och sommaren.

Under de gråaste månaderna, när molniga dagar är de vanligaste, känner de sig ledsna och slöa. De har svårt att sova och deras aptit förändras. Individer med årstidsbunden depression känner sig pessimistiska och hopplösa kring framtiden. De kan också känna sig irriterade och göda tankar om skuld och skam.

En vanlig behandling för årstidsbunden depression är ljusterapi. Ljusterapi är exponering för starkt, konstgjort ljus under en viss tid varje dag för att minimera effekten av brist på solljus. Även om detta är till hjälp för vissa människor så fungerar det inte alltid.

Blir ledsen under molniga dagar

Vad ska jag göra om molniga dagar gör mig ledsen?

Eftersom du inte kan ändra på vädret måste du fokusera på de kognitiva och beteendemässiga faktorer som är under din kontroll. Om du har märkt att du är ledsen under gråa dagar så bör du göra ett medvetet försök att inte bli offer för apati och pessimism under dessa perioder.

Försök att övervinna din nedstämdhet och sätt dig i rörelse. Gör saker som du tycker om, både i hemmet och utomhus. Organisera möten med familj och vänner eller spendera mer tid på en hobby som du har saknat. Du bör också vara uppmärksam på dina tankar och ingripa när du märker att de blir negativa. Framförallt, om du känner att du inte kan klara det själv så ska du inte tveka att be om hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gatón Moreno, M. A., González Torres, M. Á., & Gaviria, M. (2015). Trastornos afectivos estacionales,” winter blues”. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría35(126), 367-380.
  • Golden, R. N., Gaynes, B. N., Ekstrom, R. D., Hamer, R. M., Jacobsen, F. M., Suppes, T., … & Nemeroff, C. B. (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry162(4), 656-662.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.