En cirkulär ekonomi – vad innebär detta i praktiken?

Konceptet med en cirkulär ekonomi har naturens cykliska modell som startpunkt.
En cirkulär ekonomi – vad innebär detta i praktiken?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är cirkulär ekonomi och hur kan den vara till hjälp i dagens och framtidens värld?

Paradigmet med den nuvarande ekonomiska produktionsmodellen och hanteringen av resurser, varor och tjänster baserat på “producera, använd och kasta” kan vara ett förgånget koncept.

Faktum är att det finns forskning som bekräftar denna hypotes. Man måste därför använda sig av en cirkulär ekonomi.

Man kan nu se hur det nuvarande systemet har kraschat med hänsyn till att ha en långtgående hållbar utveckling p.g.a. dess dynamik och att det även utgör en risk för naturen.

Speciellt p.g.a. faktumet att det inte finns något avfall i naturen. Alla element har en kontinuerlig funktion och har ett syfte inom de olika stadierna.

Det är så människorna till slut har accepterat idén rörande en cirkulär ekonomi, det nya paradigmet som kan ersätta det nuvarande. Målet med den här artikeln är att studera dess egenskaper, principer, vikt samt fördelar.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Man som håller upp en modell.

En cirkulär ekonomi har naturens cykliska modell som sin startpunkt.

Systemet uppmanar därför till att man ska använda resurser genom att reducera produktionen till ett minimum och att man ska använda gamla föremål igen.

Produktionen av gods med bionedbrytbara material främjas så att de kan återvända till sitt naturliga tillstånd utan att orsaka skador på naturen.

Om det inte skulle finnas tillgång till bionedbrytbara material så hade målet vara att plocka isär produkten så att varje del skulle kunna återanvändas i produktionscykeln.

Om detta inte är möjligt så bör produkten återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Essensen hos den cirkulära ekonomin är därför att återställa naturen. Faktum är att termen “cirkulär” är relevant eftersom en kontinuerlig cykel med en positiv utveckling som förvarar och förbättrar naturen då föds.

Principerna hos en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är baserad på omstruktureringen av finansiella, sociala, mänskliga och naturliga element. Den garanterar därför en förbättring rörande produkter och tjänster. Denna “cirkel av värde” baseras på följande principer:

  • Bevara och förbättra naturligt kapital. Med andra ord, förbättra näringsflödet i systemet. Dessa nya tillstånd förbättrar exempelvis jordens återhämtning.
  • Optimera användandet av resurser. Det förekommer rotation i produkterna, komponenterna och materialen för att uppnå maximal användbarhet. Detta reducerar rotationens hastighet och ökar livslängden och gör det lättare att återanvända produkten.
  • Främja systemets effektivitet. Det reducerar mänsklig skada genom att ta bort negativ externa faktorer.

Fördelar

Händer över mossa.

Som nämnt ovan så är det linjära produktionssystem som för närvarande finns i världen begränsat när det gäller resursanvändning, och har även en hög social och miljömässig påverkan.

Många experter har därför gått ut med att det inte kommer vara tillräckligt att reducera användningen av resurser och att införa mer förnyelsebar energi för att bemöta de miljöhot som vi nu står inför.

Linjära modeller baseras på fluktuerande priser och bidrar till en nedbrytning av miljön, vilket påverkar utvecklingens grundläggande principer.

Som du kan se så för den cirkulära ekonomin, som baseras på innovation och långsiktighet, med sig flera fördelar.

Först och främst så är den fördelaktig för både användare och företag. Företag som har implementerat det cirkulära systemet har visat att det är mer fördelaktigt att återanvända resurser än att skapa nya.

Det förekommer därför en reducering av produktionskostnad, vilket gör att försäljningspriserna går ner, vilket är fördelaktigt för konsumenten både på ett socialt och ekonomiskt plan.

Inom EU så skulle en cirkulär ekonomi kunna spara 600 miljoner euros för företagen i regionen. Faktum är att utvinningen av råmaterial för närvarande har viktiga miljömässiga konsekvenser.

Dessa företag hade reducerat de årliga utsläppen av växthusgaser med 2-4%.

Slutsatser

Då världsbefolkningen växer allt mer så kommer kravet på råmaterial, som finns i begränsad mängd, att öka.

En cirkulär ekonomi hade hjälpt med att reducera trycket på miljön och hade även förbättrat säkerheten när det gäller tillgången till råmaterial.

Faktum är att systemet även hade kunnat leda till en reducering av beroendet av andra länder för råmaterial.

Det hade även öka tillväxten, innovation samt anställningar. Om appliceringen av detta system godkänns så räknar man med att skapa 580 000 jobb.

Man räknar även med att produktionen av innovativa och hållbara varor kommer öka. Om man tar bort det planerade åldrandet så skulle detta kunna förbättra folks livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.