Fem fantastiska citat från Arthur Conan Doyle

Du har säkert hört talas om Arthur Conan Doyle, skaparen av den berömde Sherlock Holmes. I den här artikeln kommer vi ta upp några av hans berömda citat.
Fem fantastiska citat från Arthur Conan Doyle
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln tar vi upp citat från Arthur Conan Doyle.

Arthur Conan Doyle är känd för sin roll som författare, men det är få personer som vet att han även arbetade som läkare. Denna profilerade författare skrev många typer av böcker, inkluderat historiska romaner, pjäser och poesi.

Han är dock mest känd för att ha skapat karaktären Sherlock Holmes. Med hjälp av dessa citat kommer du kunna förstå hur han såg på världen.

Men innan vi börjar så är det bra om vi tar upp att Conan Doyle skrev när han hade tid över mellan patienterna. Det här arbetet var inget som gjorde honom lycklig, så på sin fritid började han därför skriva barnhistorier

Han fortsatte sedan med pjäser och poesi, tills han slutligen började med romaner, och det är för dessa som han är mest känd. Låt oss nu titta på vilka citat som denna intressanta författare har lämnat efter sig.

Sherlock Holmes staty.

Hur Arthur Conan Doyle såg på världen

Att bara se kan lura oss

“Du ser, men du observerar inte”

Om det finns något som verkligen står ut i hans Sherlock Holmes-romaner så är det hur karaktären alltid observerar de små saker som andra inte märker av.

Det är här man hittar magin i dessa romaner och det stora intresse som det ger upphov till hos läsarna.

Conan Doyle lämnade efter sig detta första citat där han uppmanar oss att observera istället för att bara titta. Att observera är att uppmärksamma det som händer runt omkring oss och att man märker förändringar. Hur många saker missar vi genom att “bara titta”?

Citat från Arthur Conan Doyle om att stärka hoppet

“Det tjänar inte något till att stärka hoppet och sedan bli besviken.”

Detta andra citat från Arthur Conan Doyle låter oss reflektera över något som är väldigt viktigt i våra liv. Om vi stärker hoppet kan det göra oss besvikna.

Man måste därför undvika att lura sig själv på detta sätt – inte bara för att man inte ska känna sig besviken påsig själv, utan även för att andra personer inte ska känna på detta sätt p.g.a. oss.

Om vi slutar handskas falska hopp så kommer vi börja bli mer ärliga mot oss själva. Detta är en väldigt viktig egenskap inom många områden av våra liv.

Ett sådan exempel hittar vi i en läkares liv, som tas upp i artikeln “En läkares värderingar inom kvalitet och professionalism”.

Värdet hos de små sakerna

“Jag har länge haft som axiom att de små sakerna är de viktigaste.”

Detta är utan tvekan ett fundamentalt citat som vi alla kan förstå, men som vi finner svårt att implementera. Dessa småsaker är inte bara materiella ting vi äger, utan även “små” erfarenheter man ofta inte märker av.

Detta tredje citat är nära relaterat till det första, givet att en brist på observation hindrar oss från att uppfatta värdet hos en kram, ett leende, en enkel blick eller familjens sällskap.

Talang känner igen geni

“Medelmåttigheten känner inte till något högre än sig själv, men talangen känner direkt igen ett geni.”

Detta fjärde citat från Conan Doyle säger att vi genom att tänka smått, stanna där vi är och inte lämna vår komfortzon aldrig kommer växa eller stå ut. Men där det finns talang kommer detta inte förekomma.

Du måste arbeta med dina talanger, och när detta arbete börjar löna sig kommer du inse att dina idéer verkligen är genialiska. Det kan vara så att du redan har talangen inom dig, men det är dina ansträngningar som gör dig framgångsrik.

Detta skedde med Conan Doyle och hans författeri. Då han ansträngde sig för att skriva romaner stod det klart att han var ett geni.

Svartvit bild på Arthur Conan Doyle.

Citat från Arthur Conan Doyle: att inte göra narr av andras åsikter

“Jag har lärt mig att aldrig göra narr av någon annans åsikt, oavsett hur konstig den kan verka.”

Vi bestämde att spara det viktigaste citatet till sist. Han menade att det är ett stort misstag att göra narr av andras åsikter.

Du kanske känner att andra har konstiga åsikter som du inte förstå, men du hoppas även att de respekterar det som du har att säga.

En annan aspekt är här att även om man inte förstår andras åsikter just nu så kanske man förstår dem i framtiden. Du måste därför respektera andras synsätt (till en viss gräns såklart).

Har du någonsin läst några böcker av Arthur Conan Doyle? Vilken av dem tyckte du bäst om? Vi hoppas att de har hjälpt dig att förstå hur den här författaren tänkte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ledermann D, Walter. (2010). Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes y las enfermedades infecciosas. Revista chilena de infectología27(5), 429-434. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182010000600010
  • Morales Zúñiga, Luis Carlos. (2013). Sherlock holmes y la enseñanza de la investigación socioeducativa. Actualidades Investigativas en Educación13(3), 109-129. Retrieved June 07, 2019, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032013000300005&lng=en&tlng=.
  • Moreno Aponte, R. (2016). De la ciencia deductiva de Sherlock Holmes al mundo de la cotidianidad de Alfred Schütz: una reflexión en torno a la relación sujeto-objeto. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas16(31), 177-190.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.