COVID-19 och depression: Så undviker du att drabbas

21 maj, 2020
COVID-19 skulle kunna ge upphov till en ny epidemi under de kommande månaderna: depression. Psykisk hälsa är därför en annan akut faktor som vi bör ta itu med genom att vidta lämpliga åtgärder.

COVID-19 kan vara på väg att orsaka en annan epidemi som vi, utan att vara fatalistiska, redan börjar märka av. Vi pratar om en depressionsepidemi. I den situation vi nu befinner oss i kan tyvärr känslor, osäkerhet, utmattning, brist på kontroll och även känslan av tomhet allvarligt påverka människors mentala hälsa. I den här artikeln tittar vi närmare på kopplingen mellan COVID-19 och depression.

Vi skulle naturligtvis helst vilja undvika detta. I själva verket skulle det istället vara uppmuntrande att tänka, som ”populärpsykologin” säger om kriser, att vi alla kommer ut ur detta starkare och klokare.

Det är sant att detta säkert kan vara fallet för vissa människor. Neurovetenskapen säger att vissa människor är skickligare på att hantera stress och har mer motståndskraftiga strategier. Därför är de bättre förberedda på den här situationen. Men alla människor kan inte hantera förändringar, kriser, förluster eller osäkerhet på ett positivt sätt.

Därför är det inte orimligt att dra slutsatsen att förekomsten av affektiva störningar kan öka när restriktionerna upphör och vi måste möta verkligheten efter coronaviruset. Det är en sannolikhet som vi bör förbereda oss för (och försöka förebygga).

Man blickar ut över havet

COVID-19 och depression: Har vi ännu en epidemi?

Epidemier gör ingen åtskillnad på sociala klasser, nationaliteter eller religioner. Coronaviruset ger oss en lektion som vi kanske aldrig kommer glömma och som påminner oss om att vi är mer sårbara än vi trott.

Ja, våra liv innan den här pandemin var inte perfekta. Men trots allt detta var vi lyckligare, men insåg det inte riktigt. Vi var lyckliga eftersom vi hade en känsla av kontroll. Dagarna hade sina specifika rutiner och syften och det fanns ingen oro inför en osäker morgondag.

Men i den här hälsokrisen, som också påverkar ekonomin, är det oundvikligt för dig att känna stynget av sårbarhet.

För några veckor sedan skrev Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, en artikel som publicerades i Psychiatric Times. Han uttryckte att denna pandemi också kan leda till andra fenomen.

Stress och ångest

COVID-19 kan leda till ytterligare en epidemi bestående av stress- och ångestproblem. Hamstringen i livsmedelsbutikerna liksom paniken och ångesten som människor känner, backar upp detta uttalande.

Likaså har en annan artikel publicerad av kliniska psykologer vid University of Washington Center for the Science of Social Connection varnat oss för ett annat faktum. Den menar att när smittan minskar och vi återgår till det normala så kommer antalet patienter med depression att öka.

Kvinna som reflekterar

COVID-19 kan öka antalet fall av depression

Det skulle vara naivt att tro att denna kris inte lämnar psykologiska ärr. Vissa människor har förlorat nära och kära. Andra har förlorat sina jobb och fruktar för framtiden. Liknande kan vi inte bortse från dem som redan drabbats av, eller nyligen hade övervunnit, depression eller ångest. I dessa situationer är det mycket vanligt att dessa mentala tillstånd förvärras eller kommer tillbaka.

”Post-coronavirus”-eran

Till syvende och sist är det många situationer vi kommer vara tvungna att anpassa oss till under ”post-coronavirus”-eran:

  • En komplex emotionell barometer. Det kommer att finnas en blandning av sorg, förtvivlan, irritabilitet och ilska.
  • Existentiella kriser.
  • Osäkerhet. Detta ord kommer att bli ännu vanligare än det är idag.
  • Ekonomisk instabilitet. Detta är en faktor som kan leda till psykologiska problem.
  • Utmattning, impotens och känslan av att inte ha kontroll över sitt eget liv och sin egen existens.

Det är normalt att människor känner såhär ibland. Men om dessa känslor består i veckor eller månader, kan depressionen komma och knacka på dörren.

I det ögonblicket kan du förlora din förmåga att lösa problem, och sömnlöshet, brist på motivation och kronisk apati kan uppstå.

Sätt att undvika denna nya epidemi

COVID-19-krisen kan leda till en depressionsepidemi. På grund av detta faktum är det lämpligt att vidta åtgärder för att förebygga och hantera detta. Kom ihåg att varje människa är unik och att denna situation påverkar oss på olika sätt. Vi vet emellertid att i ett pandemiscenario är den främsta utlösande faktorn till depression vanligtvis miljörelaterad stress.

Situationer att ta itu med

Därför måste vi ta hänsyn till följande aspekter:

  • Isolering kan vara en utlösande faktor för depression. Om du drabbas är det viktigt att du söker professionell hjälp.
  • Du måste lära dig att hantera stress och dina känslor. Det du försummar idag kan leda till hjälplöshet imorgon. Var alltså medveten om hur du känner dig här och nu.
  • Det är viktigt att alla städer erbjuder psykologiskt stöd till varje person som förlorar en närstående i COVID-19.
  • Ekonomiska svårigheter kan vara en annan utlösande faktor för psykiska problem.
  • Sist men inte minst måste du upprätta stödnätverk eftersom dessa kan bidra till att lindra emotionell smärta. Det är tröstande att veta att du inte är ensam och att vi alla går igenom samma sak.