Cykeln av att tillfredsställa våra behov

Cykeln av att tillfredsställa våra behov

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Våra behov är som små alarm som kan dyka upp inom oss så att vi kan tillfredsställa dem. När jag har tillfredsställt dem känner jag mig fulländad och lugn. Och sedan kan jag gå vidare och lösa andra behov när de visar sig. Det är viktigt för vår mentala, fysiska och emotionella hälsa att vi lyssnar på dessa behov; för att identifiera dem och kanalisera dem. Om vi inte gör detta kommer vi att må dåligt både fysiskt och psykiskt.

Det finns många typer av behov: fysiologiska, existentiella, emotionella… och alla dessa refererar till något som är viktigt för oss. De fungerar så att säga som autenticitetens alarm. Våra behov är knutna till vår verkliga essens, och det är anledningen till att vi måste kunna identifiera dem för att lösa dem.

Men eftersom vi som människor är lite komplicerade ibland, kommer vi att se till att skära bort vissa delar av cykeln som tillfredsställer våra behov. Vi kommer också låtsas som att vi inte hör dessa alarm, eller så kommer vi att sluta halvvägs eftersom vi inte vet hur vi separerar oss själva från det där föremålet som hjälper oss att tillfredsställa det…

Att streta emot hindrar oss från att tillfredsställa många av våra behov

Det finns många sätt som vi undgår att fullfölja denna cykel på, och alla av dem har att göra med motstånd och rädslor som hindrar oss från att göra det som vi verkligen vill göra. Vi kan inte förneka vår natur och vi kan inte ignorera att det ibland finns behov vi vill tillfredsställa, men som sociala normer eller etiska standarder kommer att hindra oss ifrån.

Kvinna vid havet

Vi är väldigt komplexa som människor. Det finns en intensiv och primitiv “djurinstinkt” inom oss som vi inte kan förneka. Och vårt samhälle har även etik och moral som vi inte heller kan ignorera. Vi måste hantera denna balans utan att lura oss själva. Vi måste veta när det är dags att ta ett steg tillbaka utav den ena eller andra anledningen.

Komplicerat? Det är ett intressant sätt att lyssna på oss själva med total ärlighet. Och även att se hur våra beslut påverkas av många olika anledningar. Anledningar som kan pendla mellan animaliska instinkter och kulturella motiv.

Cykeln med tillfredsställelse och behov kan delas in i 7 stadier:

Känsla

Det första steget är känslan av obalans. Våra kroppar behöver därför återta den där balansen för att känna sig tillfredsställda. Ett exempel på detta kan vara när vår mage kurrar när vi är hungriga.

Medvetenhet om våra behov

När vi blir medvetna om den där känslan börjar vi med att identifiera behovet. Vi kan ta det förra exemplet. Jag blir medveten om ljuden i min mage, och därför vet jag att jag är hungrig. Aha! Min mage gjorde så mycket ljud ifrån sig för att jag är hungrig. Vi kan även ta ett annat exempel. Vi inser att vi är ensamma, och vi känner att vi behöver kontakta någon som står oss nära…

Tänker på våra behov

Energi

När jag har identifierat och blivit medveten om mitt behov kan jag gå vidare till nästa steg. Min kropp är fylld med den där energin som får mig att göra något viktigt för mig själv. Åh, jag är så hungrig! Då kan jag gå till köket. Eller om vi, som i det andra exemplet, blir medvetna om behovet av kontakt med andra människor, så kommer vi nu att reda ut vilka personer vi vill ta kontakt med och mobilisera den där energin för att hjälpa oss att ta nästa steg.

Handling

I detta steg kommer vi att utföra handlingen då vi är redo för det. Vi är medvetna om vad vi behöver och vi kommer nu att lösa detta. Vi bestämmer oss för att ringa den vän som vi vill ha kontakt med.

Kontakt är nödvändigt för att tillfredsställa våra behov

Med kontakten kan vi nu till slut tillfredsställa våra behov. Om vi är hungriga och vi har gått till köket för att äta det där vi tänkte på, så kan vi nu äntligen äta det. Det är även dags att prata med vår vän och ha den där konversationen. Vi är medvetna om att denna kontakt kommer att lindra ensamheten ett tag.

Insikt

Under denna fas kommer vi att njuta av den kontakt som vi har etablerat. Vi kommer här att njuta av det vi precis har genomlevt. Jag har äntligen fått det min kropp bad mig om och jag känner mig tillfredsställd med detta. Det är en känsla av lycka. Ett ögonblick av njutning för att man kunnat uppnå det man längtade efter. Det känns så bra att prata med dig, min vän!

Tillbakadragande

Efter denna fantastiska upplevelse drar jag mig tillbaka. Jag måste vila mig från den där kontakten. Jag säger adjö till min vän. Därefter säger jag adjö till den där situationen som gett mig så mycket glädje och lugn. Men det är ibland komplicerat att skilja sig från det som fått oss att känna oss fulländade. Att separera oss från den där personen som har fyllt våra tomrum.

Väg

Som du kan se stöter man på problem i vart och ett av dessa 7 steg, och man kan även bryta cykeln utan att slutföra den. Varför skulle man göra detta? På grund av rädslor, man förväntar sig en katastrof, man har djupt rotade uppfattningar rörande “hur saker måste vara”, p.g.a. etiska eller kulturella anledningar etc.

Det viktiga är att vara medveten om de behov som vi alla har, som i många fall har att göra med kärleken (det vitala behovet av att etablera en relation med en annan människa, där vi kan ta emot ömhet…), säkerhet (en brist på säkerhet ger oss känslor som rädsla och ångest, känslor som måste beaktas) och med frihet (en brist på frihet får oss att känna oss arga och att vi inte kan röra oss…).

På grund av allt detta kan du antagligen förstå att det inte är en enkel sak att tillfredsställa våra behov. Det handlar om att skydda oss själva. Speciellt när vi talar om en brist på kärlek, frihet och säkerhet. Så låt oss inte låtsas att vi är döva när vi känner av dessa känslor! På det sättet kan vi påbörja cykeln och slutföra den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.