Daniel Schacters sju minnessynder

Daniel Schacters sju minnessynder

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2019

Daniel Schacter är forskare, kognitiv psykolog och psykologilärare vid Harvards Universitet. Han utförde en studie som slog fast att vårt minne alltid löper risk att sluta fungera på sju olika sätt. I den här artikeln tar vi upp Schacters sju minnessynder.

Schacter förklarar att processen med att komma ihåg och återhämta minnen är en konstruktiv aktivitet. Han poängterar att det mänskliga minnet inte är perfekt överhuvudtaget. Faktum är att systemet har sina brister och minnesbrister påverkar oss alla i våra dagliga liv.

I hans bok The Seven Sins of Memory klassificerar Schacter systematiskt olika fel i minnet (synder) i flera fundamentala transgressioner: kortvarighet, felattribuering, blockering, tankspriddhet, påverkbar, partiskhet och uthållighet.

Schacter menade att dessa minnesfel bör konceptualiseras som biprodukter av önskvärda egenskaper av det mänskliga minnet.

Han betonade dessutom att det finns bevis på att minnet uppfyller de nuvarande behoven medan det förgångna omformas med den ens nuvarande uppfattningar, kunskap och känslor. Schacter poängterade att förvrängda minnen är både fascinerande och viktiga, och att de nämna synderna manifesterar sig frekvent i våra vardagliga liv och att de inte är tecken på någon patologi. De har dock ofta oönskade konsekvenser.

Schacters sju minnessynder

Daniel Schacter menar att minnesfelen kan delas in i sju fundamentala synder. Å ena sidan finns det underlåtenhetssynder, som uppstår då man inte lyckas komma ihåg en idé, ett faktum eller en händelse (minnesåterhämtning). Bland dem har vi kortvarighet (generell nedbrytning av ett specifikt minne över tid), tankspriddhet (uppmärksamhetsfel som leder till minnesförlust), och blockering (oförmåga att hämta information).

Huvud med kugghjul.

Å andra sidan finns det kommissionssynder, som implicerar olika typer av förvrängningar (fall där det finns fel i det återhämtade minnet). Detta kan hända om det har kodats felaktigt, kanske vi modifierade det utan att inse det.

Bland dem har vi felattribuering (attribuering av ett minne till en felaktig källa), påverkbar (implanterade minnen som är ett resultat av vilseledande information), och partiskhet (förvrängda effekter av den nuvarande kunskapen, uppfattningar och känslor i minnet).

Schacter föreslår en slutlig synd, uthållighet, som har att göra med påträngande och ovälkomna minnen som vi inte kan göra oss av med.

Kortvarighet

Kortvarighet är en av Schacters sju minnessynder och refererar till en försvagning, nedbrytning eller förlust av ett specifikt minne över tid. Faktum är att personen kan komma ihåg händelser som står närmare i tid betydligt bättre än händelser från förr. Detta är en grundläggande egenskap hos minnet, och även vad som ger upphov till många minnesproblem.

Kortvarigheten orsakas av interferens. Det finns två typer av interferens: proaktiv interferens, då gammal information motverkar ens förmåga att komma ihåg ny information, och retroaktiv interferens, då ny information motverkar förmågan att komma ihåg gammal information.

Tankspriddhet

Tankspriddhet implicerar ett fel i samspelet mellan uppmärksamheten och minnet. Det involverar problem som är relaterade till interaktionen mellan dessa två aspekter.

Fel i minnet som beror på distraktion (att man tappar nycklarna eller glömmer ett viktigt möte) uppstår ofta eftersom man fokuserar på saker som distraherar oss och får oss att glömma vad vi behöver komma ihåg vid det tillfället. Det innebär att då minnet kodas så är individen inte tillräckligt uppmärksam på vad han eller hon behöver komma ihåg senare.

Blockering

Blockering innebär ett frustrerat sökande efter information som individen desperat försöker återfå. Det uppstår då hjärnan försöker återfå eller avkoda information samtidigt som ett annat minne är i vägen.

Detta händer även då personen är uppmärksam rörande själva uppgiften och det minne som personen vill ta fram fortfarande är där. Det intressanta med blockering är att individen inser detta då han eller hon oförväntat återhämtar det blockerade minnet flera timmar eller dagar senare.

Felattribuering

Felattribuering är en av Schacters sju minnessynder och innebär att man tillskriver ett minne fel källa. Det tar en korrekt insamling av information och länkar detta till en felaktig insamling av den där informationskällan.

Felattribuering uppstår då folk felaktigt tror att ett element är nytt då det egentligen bara konceptuellt liknar ett annat element som personen tidigare stött på. Det är viktigt att man är medveten om att felattribuering är mycket vanligare än vad folk tror och att det har allvarliga implikationer i juridiska sammanhang.

Felattribuering är en av Schacters sju minnessynder

Påverkbar

Att vara påverkbar påminner om felattribuering, men innehåller även något som kallas öppet förslag. Denna synd refererar till minnen som lagras som ett resultat av frågor, kommentarer eller viktiga förslag.

En person påverkar p.g.a. felaktig information som uppstår p.g.a. att personen exempelvis blir lurad.

Partiskhet

Partiskhet är retrospektiva störningar som orsakas av den kunskap och de uppfattningar man har för närvarande. Det är en annan av Schacters sju minnessynder. I den här synden så kommer ens nuvarande känslor och uppfattning av världen att störa minnen från tidigare händelser.

Med det sagt reflekterar partiskheten vår förmåga att modifiera våra minnen utan att inse det. Vi förlitar oss ofta på vad vi vet för tillfället eller tror på för att omedvetet förändra eller skriva om våra tidigare erfarenheter. Detta kan leda till två saker: en partisk representation av en händelser eller en partisk representation av en förlängd period i en individs liv som säger mer om hur personen känner sig nu än vad som faktiskt hände vid tillfället.

Uthållighet är en av Schacters sju minnessynder

Detta är ett fel i minnet som involverar att man återhämtar störande information som man vill ignorera. Det nuvarande minnet kan få en person att lida av fobier och posttraumatisk stress. Det finns även individer som kan begå självmord om denna situation blir alltför obehaglig.

Med andra ord har uthållighet att göra med ovälkomna minnen som folk inte kan glömma, som dem som är associerade med post-traumatisk stress. Uthållighetssynden innebär en repetition av ett minne som p.g.a. sin smärtsamma natur individen försöker radera från minnet.

Kvinna med moln i händerna.

Slutliga kommentarer rörande Schacters sju minnessynder

Dessa minnessynder kan tyckas vara våra fiender, men de är faktiskt logiska konsekvenser av hur vår sinne fungerar. Anledningen till detta är att de sagda synderna är anslutna till de minnesegenskaper som får det att fungera bra.

Som Schacter föreslår så är dessa synder inte bara små olägenheter. De är istället positiva.

Tack vare hans arbete så vet vi nu att vårt minne använder sig av tidigare information för att informera nuet, hur det bevarar de nuvarande erfarenheternas element för framtida referenser, och hur den låter oss se bortom det förflutna. Man bör därför se dessa minnessynder som element som låter oss relatera vårt sinnet till världen utanför.

Detta kanske intresserar dig
Arbetsminnet: lagerbyggnaden som aldrig avstannar
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Arbetsminnet: lagerbyggnaden som aldrig avstannar

Vi alla använder arbetsminnet i våra dagliga aktiviteter och uppgifter. Hur bra vi utföör uppgifterna beror alltså på hur bra vårt arbetsminne fung...