Medard Boss: Dasein-filosofin och psykoanalysen

Medard Boss var en av de viktigaste psykoanalytiska psykiatrikerna under 1900-talet.
Medard Boss: Dasein-filosofin och psykoanalysen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Camila Thomas

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Medard Boss var en schweizisk psykoanalytisk psykiatriker som utvecklade en form av psykoterapi som blev känd som Dasein-filosofin.

Denna analys arbetade med den psykoterapeutiska sidan av psykoanalysen och Heideggers fenomenologiska och existentiella filosofi.

Termen Dasein är en vanlig filosofisk term; den har germanska rötter och betyder “att vara där”. Många tyska författare använder denna filosofiska term, men den är vanligtvis relaterad till Heidegger.

Idén med att kombinera psykologi och filosofi verkar vara motsatsen till att se psykologi som en vetenskap. Du bör dock vara medveten om den historiska roll som filosofin hade när det kom till att utveckla vetenskapen.

Psykologin är på många sätt sinnets vetenskap som började med teorin om kunskapen. Relationen mellan sinnet och idéer är också väldigt viktigt inom psykologiska studier.

I den här artikeln kommer du upptäcka vilken påverkan som Dasein-analys hade på Medard Boss psykologi och studier.

Svartvitt foto.

Dasein-filosofin och Medard Boss tidiga liv

Medard Boss föddes i St. Gallen, Schweiz den 4 oktober 1903. Därefter flyttade han till och växte upp i Zurich, som vid den tiden var ett nav för psykologiska studier.

Han tog examen som doktor 1928 och fortsatte att studera i Paris och Wien och psykoanalyserades av självaste Sigmund Freud. Senare fortsatte han dessa sessioner med den schweiziske psykoanalytikern Hans Behn Eschenburg.

Efter att ha återvänt till Zurich fortsatte Boss att studera vid Burghölzlis sjukhus med hjälp av psykiatrikern Eugen Bleuler.

Därefter började han med psykoanalytiska studier vid Berlins psykoanalytiska institut, där han blev undervisad av Karen Horney.

Hans Sachs, Otto Fenichel, Willheim Reich och Kurt Godlstein studerade också här vid denna tid.

Arbetsliv

Han flyttade senare till London och arbetade under en sex månaders tid med Ernest Jones vid det nationella sjukhuset för nervsjukdomar.

Vid 1938 flyttade han till Zurich och Carl Jung bjöd in Boss till en workshop för att studera analytisk psykologi.

Denna upplevelse med Jung pågick under nästan tio år och hjälpte Boss att se att psykoanalysen inte bör begränsas till freudianska tolkningar.

Under 1930-talet träffade Boss Ludwig Binswanger. Genom Binswanger lärde sig Boss om Martin Heideggers arbete, vilket spelade en viktig roll i hans karriärutveckling.

Tack vare Heideggers inflytande blev Boss fascinerad av den existentiella psykologin.

Boss påverkan på den existentiella terapin var så stor att han ofta ansågs vara dess medgrundare tillsammans med Ludwig Binswanger.

Efter fyra år vid Burghölzlis sjukhus fortsatte han sina studier i Berlin och London. Hans lärare inkluderade personer som stod Freud nära, som exempelvis Karen Horney och Kurt Goldstein.

Medard utomhus.

Dasein-filosofin och psykoanalysen

För Boss så var världens existentiella punkt inte något som man tolkar, utan något som går bortom förklaringar. Denna teori säger att vi får lära oss något med hjälp av Daseins ljus.

Boss trodde att Dasein var ett sätt att öppna ditt sinne, att attrahera ljus till en situation.

Ljusets symbolism spelade en viktig roll i Boss arbete och var anledningen till att han använde uttryck som “att komma ut ur mörkret”, “belysa en idé” och “upplysning”.

Boss menade dessutom att humöret spelade en avgörande roll när det kom till hur folk interagerade med sina miljöer. En arg person fokuserar exempelvis på elementet ilska.

Hans resor till Indien 1956, 1958 och 1966 påverkade hans filosofi och hans medicinska utövande. Det var där som han träffade Swami Gobind Kaul.

Medard Boss studier rörande drömmar

Boss studerade drömmar mer än någon annan existentialist och ansåg att de var viktiga inom terapin. Han tolkar dock inte drömmar som freudianer eller jungianer; han låter dem visa sin betydelse själva.

Boss ansåg att drömmarna skapade sina meddelanden istället för att visa symboler av djupare känslor. Enligt Boss kan dina drömmar visa hur du lyser upp ditt liv.

Om du exempelvis känner dig fångad så kommer dina fötter ha fastnat i dina drömmar. Om du å andra sidan känner dig fri så kommer du att flyga.

1971 fick Boss The Great Therapist Award av det amerikanska psykiatrisällskapet. Under nästan två decennier så var han inflytelserik inom det internationella samfundet för psykosomatisk medicin.

Teorin med Dasein-filosofin och psykoanalysen

Han gav också ut flera böcker. Hans arbeten inkluderar Existentiella grunder av medicin och psykologi, psykoanalysen och dasein-analysen och Drömmarnas analys.

Medard Boss dog den 21 september 1990. Hans liv var fyllt av akademiska framgångar och lämnade efter sig ett intressant arv inom psykologin, inte minst i form av Dasein-filosofin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jenner, F. A. (2006). Medard Boss’ Phenomenologically Based Psychopathology. In Phenomenology and Psychological Science (pp. 147-168). Springer, New York, NY.
  • Dolias, L. (2010). Bad dreams are made of this: Looking at distressing dreams in light of Heidegger’s Befindlichkeit and boss’ dream theories. Existential Analysis, 21(2), 238-251.
  • Boothby, R. (1993). Heideggerian Psychiatry? The Freudian Unconscious in Medard Boss and Jacques Lacan. Journal of Phenomenological Psychology, 24(2), 144-160.
  • Jonckheere, P. (2004). El cuerpo rehen de si mismo. Aspectos fenomenológicos de la anorexia mental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 7(2), 11-28.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.