Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

En terapeuts förmåga kan vara avgörande för att främja positiv förändring hos patienten. Denna artikel tar upp fem vanliga misstag inom terapin. Läs mer!
Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2019

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen och resultaten vid terapeutiska behandlingar, inkluderat dessa fem vanligt förekommande misstag inom terapin.

Det finns en vanlig övertygelse om att det är den som söker hjälp som har ansvaret för att han eller hon ska bli bättre.

Detta kan dock vara ett stort misstag eftersom patienten påverkas av många variabler som personen har väldigt lite kontroll över.

De egenskaper som förklarar en terapeutisk förändring är:

  • Det sociala stödet och själva personens styrka (m.a.o. den extra terapeutiska förändringen)
  • De specifika tekniker som används inom terapin
  • Placeboeffekten eller förväntningarna
  • Den terapeutiska relationen, där misstag från terapeuten kan ha stor påverkan

En extra terapeutisk förändring mellan psykologen och patienten är väldigt viktig för att man ska kunna uppnå en förändring.

Det är därför viktigt att man tar upp fel som terapeuten kan begå och som kan hota den terapeutiska alliansen. Denna faktor står för ca 40% av de framsteg som patienten gör inom psykoterapeuten (Corbella och Botella, 2004).

Fem vanliga misstag inom terapin

Följande lista är baserad på ett kapitel i Introduction to Psychotherapy: Common Clinical Wisdom av Pipes och Davenport och tar upp några av de vanligaste misstagen inom terapin.

Två personer som pratar.

Misstag inom terapin: Att försöka lösa problemet utan att verkligen förstå det

Detta är ett av de vanligaste misstagen som terapeuter gör.

Vissa typer av terapi, som psykoanalysen, försöker förstå patientens problem och investera tid och möda för att förstå vad det handlar om så är detta inte något som händer med alla terapier.

En stor del av denna terapi förekommer i sammanhang där varje liten framgång inom varje session är synonymt med kvalitet. Exempelvis, ju mindre tid terapin tar, desto bättre terapeut.

Vissa terapeuter kommer förenkla problemet utan att ta upp andra områden som inte är relevanta.

Då en person medverkar under sessionen och känner sig nere, till exempel på grund av dåliga skolbetyg, så kommer terapeuten utvärdera situationen och föreslå en handlingsplan.

Man kanske tar upp personens perfektionism, irrationella tankar och föreslå tekniker för emotionell hantering så att problemet inte uppstår igen. Med andra ord så kommer han inte ens att gå igenom viktiga komponenter.

Det kan vara så att patienten har en ätstörning som han inte har kunnat diskutera eftersom matproblemet aldrig verkade vara problematiskt.

Det kan också vara terapeuten ansåg att detta fenomen var ett resultat av de dåliga betygen.

En handlingsplan som inte föregås av en bra utvärdering kommer misslyckas.

Man kommer inte uppnå något om terapeuten inte tar sig tid att göra en ordentligt utvärdering, utan istället försöker påbörja behandlingen så snart som möjligt.

Olämpligt beteende

De verbala och icke-verbala intentionerna under sessionerna måste ha ett funktionellt värde.

Humor, satir och skämt är ofta användbara inom den terapeutiska alliansen, men terapeuten bör ändå vara försiktig med användningen av dem.

Terapeuten måste även kontrollera sitt skratt under sessionen. Det är viktigt att man är medveten om ett skämts innehåll eftersom syftet många gånger är att påpeka något specifikt.

Hur är detta relaterat till patientens problem? Och vill patienten att man skämtar om det? Som terapeut kan det vara så att man nu pratar med någon som har problem med humöret.

Personen kan helt plötsligt uppvisa ett aggressivt beteende. Om du skrattar så förstärker du uppfattningen att sådan utbrott inte är viktiga.

Detta extrapoleras också för att kontrollera terapeutens egna skratt då han vill minska sin egen ångest.

Om en terapeut inte är säker på om en patient tycker att detta är svårt så kan han skratta för att lugna ner stämningen samtidigt som han säger att det som sades var roligt.

Detta kan förvirra patienten och kommer då inte känna sig säker i den terapeutiska alliansen.

Misstag inom terapin: Få patienten att misslyckas

Spektakulära förändringar och snabba resultat är oftast inte normen. Terapeutens entusiasm kan dock driva terapin i denna riktning då det inte är lämpligt.

Det man pratar om kan verka simpelt för terapeuten, men det är inte likadant för själva patienten. Patienten kanske exempelvis inte är redo för att skaffa nya vänner.

Dessa försök kan därför gå fel om personen i fråga har svårt att upprätthålla en konversation. Det kan också bero på att personen inte kan kontrollera sin ångest inom vissa miljöer.

Bristen på resultat är många gånger inte patientens ansvar, utan terapeutens. Anledningen till detta är att proceduren måste vara intelligent och man måste se till att alla rekommendationerna är lämpade för patientens behov.

Det är väldigt viktigt att man tänker på takten här.

Att försöka vara patientens vän

Kvinna som sitter med terapeut.

En terapeut har inte investerat flera år i sin utbildning bara för att vara någon som lyssnar och ger råd. Många experter är därför överens om att de inte bör vara vänner med klienten.

Det är inte lämpligt för den terapeutiska relationen och försvårar konfrontationer. Uppgifterna inom terapin måste också ses som valbara och klienten kan bli arg på terapeutens förväntningar som vän.

Detta är ett misstag som är väldigt svårt att korrigera.

Terapeuten måste därför undvika konkreta handlingar som gör att patienten ser honom som sin kompis. Man bör exempelvis inte kommentera klientens utseende om det inte har något terapeutiskt syfte.

Låna aldrig ut pengar och ge inte råd om vad som bör och inte bör göras. Man bör dessutom inte socialisera utanför kontoret.

Dåliga ingrepp

Det finns flera olika typer av ingrepp som kan göra att patienten känner sig värdelös eller får en felaktig uppfattning.

Om han känner sig på detta sätt och känslan inte förändras under resten av sessionerna så kommer detta inte att bli effektivt.

Det är normalt att terapeuten inte kritiserar direkt, men patienten kan känna sig dömd då du inte uppvisar tålamod.

Det kan också hända då du säger till personen att han inte är intresserad av att förändras eller att han beter sig illa. Det är dock alltid bättre att försöka förstå vad patienten menar istället för att säga att han har fel.

Slutsatser

Terapeuten bör också undvika vissa fraser som kan göra klienten defensiv, som exempelvis: “Saker kommer inte förändras för att du klagar”, “Du är för defensiv” eller “Sluta tyck synd om dig själv”.

Fokusera istället på de svårigheter som patienten har, och inte så mycket på att korrigera personens värderingar. Se den terapeutiska alliansen som ett viktigt mål så att defensiva känslor inte gör att patienten inte vill samarbeta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Coberlla, S. y Botella, L. (2004). Investigación en psicoterapia. Procesos, resultados y factores comunes. Madrid: Visión Net.
  • Pipes, R. y Davenport, D. (2004). Introducción a la Psicoterapia. El saber clínico compartido. Bilbao: Desclée de Brower.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.