3 sätt att hantera brist på självkärlek

3 sätt att hantera brist på självkärlek

Senaste uppdateringen: 16 januari, 2022

Brist på självkärlek är grunden för de flesta av våra obehagskänslor. Det är även källan till oändliga konflikter och dåliga beslut som vi tar i våra liv. Det är ett tomrum som får oss att utföra konstiga handlingar, som att speciellt försöka bevisa oss själva eller bevisa andra, att söka bekräftelse, eller omvandla omtanke till ett slagfält.

Kärleken vilar på tre fundament: respekt, omtanke och kunskap. Respekt implicerar acceptans och att man uppskattar sig själv och andra. Om du respekterar något så innebär det att du inte behöver ifrågasätta, kritisera eller försöka modifiera det. Du bara accepterar att det är vad det är och du är okej med att det är på detta sätt.

När det gäller omtanke så innebär detta att du kan relatera till personen eller saken du älskar på ett sätt som främjar dennes/dess utveckling och bevarande. Både respekt och omtanke är nära relaterat till kunskap: du kan inte respektera något som du inte känner till, och du kan ej heller bry dig om det och hjälpa det att växa om du inte vet hur det försöker att utvecklas.

“Att älska sig själv är början på en livslång romans.”

-Oscar Wilde-

När självkärlek existerar finns det även självrespekt, självomtanke och självkunskap. När detta inte finns måste vi navigera genom osäkerheten av att inte veta vilka vi är eller vart vi är på väg. Vi tvivlar även på våra tankar, känslor och handlingar. Du ifrågasätter intensivt dina misstag och du känner att du måste vara en annan person för att leva rätt. Det är som att genomleva en inre storm som aldrig slutar. När detta är fallet så är det dags att du hanterar din brist på självkärlek. Vi kommer härunder att ge dig 3 nyckelhandlingar så att du kan uppnå detta.

Flaskor med ljus

Hantera brist på självkärlek genom att lära dig att se på dig själv på ett vänligt sätt

Du har säkert någon gång i livet övertygat dig själv om att “det är något fel på mig”. Du kanske blev uppfostrad på ett sätt där du alltid var väldigt medveten om dina misstag eller så betonades de för mycket. Det är därför möjligt att du har vant dig vid att titta på dig själv från ett sådant perspektiv. Att peka ut dina misstag och undervärdera dina ansträngningar och det du uppnått.

Det är viktigt att du känner till en hemlighet: ett tecken på en brist på självkärlek är precis det där behovet att inte bara kritisera dig själv, utan även att ifrågasätta och trycka ner andra. Så vem som än pekade på dig, eller som pekar på dig, känner sig inte bra själv.

Lär dig att komma över denna egenskap. Bryt mönstret av tankar som leder dig till att trycka ner dig om och om igen. Detta är din uppgift: för varje misstag som du stöter på, hitta två dygder. Prova att titta på dig själv vänligt och du kommer att lära dig att älska dig själv.

Att anstränga sig för att bli bättre

Vi är alla värda respekt och att bli uppskattade, helt enkelt för att vi är människor. Glöm aldrig detta. Du får inte heller glömma att det hälsosammaste sättet att bli bättre är genom konstant ansträngning.

Ansträngning är ett kraftfullt livsmedel för din egenkärlek. Utan att du märker det så ger den dig en känsla av värdighet som omvandlas till respekt för den som du är och vad du gör. När du tar den enkla stigen kommer du inte att märka att det motsatta händer: du devalverar det du skaffar och den som du är.

Bevingad kvinna som hanterar sin brist på självkärlek

Ansträngning innebär inte att du går emot dina egna önskningar eller att du plågar dig själv för att uppnå dina mål. Det refererar istället till den ansträngning som du gör frivilligt, så att allt kommer att bli välgjort och fulländat. Detta innebär att du måste involvera din vilja, men samtidigt kommer du att bli belönad med större egenkärlek.

Att förstå de som undervärderar dig

Du kommer aldrig att vara lycklig eller nöjd med dig själv om du fortsätter att vara beroende av andra människors åsikter. Folk försöker för det mesta inte att såra dig med sina åsikter (även om detta händer ibland).

Tror du att andra spenderar timme efter timme med att reflektera angående dig innan de säger sin åsikt om dig? Detta stämmer säkerligen inte. Många av dem handlar mekaniskt och säger saker utan att tänka. För att kritik ska tas i åtanke, bör den vara detaljerad och djupgående.

Du kanske är rädd för att inte tillfredsställa andras behov eller åsikter, och att detta är anledningen till varför de ifrågasätter dig. Problemet ligger mer hos dem än hos dig. Din uppgift i livet är inte att justera dig till vad andra vill, utan att gå din egen väg. Den vägen och den processen är unik för varje person. Och många gånger kommer du inte att vara andra till lags. Det är en bra idé för dig att vara medveten om att detta är normalt och att det händer oss alla.

Kvinna med lykta som hanterar sin brist på självkärlek

En av de precisa konsekvenserna av självkärlek är att det skapar en acceptans och uppskattning hos andra. Den som älskar sig själv kommer att ge upphov till en naturlig respekt i dem runt omkring honom eller henne. Att älska dig själv är en uppgift som du måste ta dig an och som kommer att ge dig mer förnöjelse än andra.

Bilder av Margarita Kareva, Art TreeLight.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.