De många fördelarna med husdjursterapi

De många fördelarna med husdjursterapi
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det är inte för inte som man säger att hunden är människans bästa vän. Det spelar ingen roll hur din dag har sett ut eller hur tufft du har haft det på jobbet – din hund är alltid där. Men utöver denna medfödda lojalitet kan hundar även erbjuda hjälp i form av husdjursterapi.

Specialister använder den här sortens terapi för att hjälpa människor med Alzheimers sjukdom, funktionshinder, depression och t.o.m. autism. Husdjursterapi, även kallad AAT eller djurassisterad terapi, har en mängd fysiska, psykiska och sociala fördelar. Låt oss ta en titt på några av dessa!

Vem kan ha nytta av husdjursterapi?

Det är vanligast att man använder hundar i husdjursterapi. Studier visar att de bidrar till att förbättra patienters hälsa och välmående.

Vi bör poängtera att djurassisterad terapi är ett komplement till klinisk terapi. Den är inte en ersättning för eller ett alternativ till konventionell behandling. Likaså måste vård- och utbildningspersonal övervaka alla former av terapier. Interdisciplinära insatser är viktiga för att husdjursterapin ska fungera och ge goda resultat.

Terapeuter använder den här typen av terapi för att behandla en mängd olika problem. Den kan inkludera emotionella och beteendemässiga störningar, såsom ADHD, stress, ångest eller depression. Den kan även inbegripa missbruk och mentala eller neurologiska tillstånd, som exempelvis Alzheimers sjukdom. Husdjursterapi kan också vara till nytta vid behandlingen av störningar inom autismspektrumet och sexuellt överförbara sjukdomar, som AIDS, liksom inom äldreomsorgen.

Patient som klappar terapihund

Två typer av terapihundar

Terapeuter söker efter hundar som uppfyller vissa krav eller har specifika egenskaper. De vill ha hundar som är rörliga och aktiva, som är lydiga, tåliga och godmodiga till temperamentet. När de väl genomgått denna första gallring kan man börja träna dem som terapihundar.

Terapeuter skiljer mellan två olika typer av terapihundar, beroende på terapins syfte:

  • Assistanshundar: tränare förbereder dessa hundar på att hjälpa personer med särskilda behov. Några exempel är ledarhundar för blinda, signalhundar för döva och stödhundar för funktionshindrade.
  • Terapihundar: dessa hundar är mer som terapiassistenter eller “medterapeuter”. Terapeuter använder dem för att kunna interagera med patienterna på ett bättre och effektivare sätt. Deras jobb kan vara inriktat på äldre personer, autistiska barn eller människor med andra typer av psykiska störningar.

De många psykologiska och emotionella fördelarna med husdjursterapi

För människor med hjärnskador kan det vara mycket motiverande att arbeta med terapihundar. Att låta dem umgås med djur är ett sätt att uppmuntra dem och hålla dem aktiva. Det gör att deras rehabilitering går snabbare. Att mata hundarna eller utöva olika aktiviteter med dem är en utmärkt form av mental stimulans. Samtidigt förbättrar det deras koncentrationsförmåga.

Vidare motverkar det ensamhet. Vi ser hunden som människans bästa vän för att hundar accepterar oss och älskar oss ovillkorligt. Precis som vi är. Därför är de naturliga terapeuter. De är det perfekta botemedlet mot ångest, depression och stress.

Många patienter – och inte bara djurvänner – finner deras sällskap mycket trivsamt. Oftast föredrar människor att tillfriskna med en annan levande varelse vid sin sida, framför att bara ha en livlös träningsapparat att tillgå.

Dessutom handlar det band som skapas mellan hundar och människor om något mer än bara en ömsesidig tillgivenhet. Många menar att det påminner om bandet som uppstår mellan en mamma och hennes baby. Till följd av alla dessa fördelar bidrar terapihundar till att förhöja patienternas sinnesstämning i allmänhet.

Fysiska och sociala fördelar

Husdjursterapi ökar också patienternas fysiska aktivitet. Genom att leka med hundarna och göra stretch- och gångträning stärker de muskler, ben och leder. Det hjälper även det vestibulära systemet (balanssinnet) och propioceptionen (förmågan att avgöra de egna kroppsdelarnas position).

Listan över fördelar är lång. Djurassisterad terapi kan förbättra fin- och grovmotoriken och koordinationsförmågan. Anledningen är att den stimulerar alla patientens sinnen, från synen, till hörseln, till känseln. När patienten gör sådana saker som att klappa, mata eller borsta hunden, får hon mer kontroll över vissa rörelser, särskilt i händer och armar.

Av alla dessa skäl, och förutom att tjäna som kommunikationsbryggor mellan terapeut och patient, uppmuntrar terapihundarna patienterna till att lära genom lek. De främjar social kontakt och utvecklingen av sociala färdigheter. De bidrar också till empati, respekt, kommunikation, samspel och samarbete.

Rullstolsbunden som klappar terapihund

Husdjursterapins främsta förtjänst: den mångsidiga användningen

Terapeuter kan använda hundterapi såväl för grupper som i individuella sammanhang. Det beror helt på den enskilde patientens behov och det lämpligaste sättet att gripa sig an patientens handikapp, störning eller tillstånd.

Därutöver kan husdjursterapi praktiseras i patientens hem, till skillnad från en del andra terapier, som bara kan utövas i särskilt inrättade centra. Personer i alla åldrar, unga som gamla, kan ha glädje av denna individanpassade omsorg.

Hundar är inte bara favoriter bland barn och vuxna, de besitter dessutom helande krafter. Att använda dem som komplement i vården är fördelaktigt på alla plan. Därför blir det allt vanligare att specialister införlivar hundterapi i de traditionella behandlingsformerna och resultaten är lovande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.