Om de som känner dig älskar dig... varför är du rädd?

Om de som känner dig älskar dig... varför är du rädd?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 23 augusti, 2023

De som känner dig älskar dig, så var inte rädd. Låt oss göra ett experiment. Det hade varit bäst om du uttryckte resultaten av detta experiment i procent. Ibland kan det ackumuleras för många motsägelser i ditt sinne. Detta gör det svårt för dig att se resultaten tydligt. Vi kommer därför hjälpa dig att finna information enklare och förstå varför vi alla någon gång blir rädda för social kontakt och ännu räddare för kärleken.

Gå tillbaka in i ditt sinne och tänk på alla de personer som du har träffat i ditt liv och som känner dig. Tänk på de personer som verkligen har sårat dig. På de personer som du helt enkelt hade svårt att stå ut med. Tänk på de personer som du har varit likgiltig mot eller de som har gjort dig rädd. De som har fått dig att må bra och de som har gett upphov till eufori inom dig.

Om de sista två grupperna med personer utgör en stor andel, tänk då på huruvida dessa känslor har varit ömsesidiga. Det finns personer i ditt liv som älskar och respekterar dig, precis som du älskar och respekterar dem. Det finns många personer som väntar på att någon ska komma in i deras liv. Dessa personer utgör en väldigt bra anledning till att inte låta “de dåliga” påverka din strävan att lära känna andra.

Den olyckliga delen är att vi ofta står ut med så många slag att vi omvandlas till personer som lever livet halvhjärtat. Sådana personer lever med känslan att de har mycket att dölja eftersom någon en gång ansåg att de inte hade något av intresse att visa upp. Men där denna person inte såg något av intresse, såg andra personer något underbart. Är det inte dags att rikta om vår uppmärksamhet och använda en skala som inte är baserad på rädsla?

Om du dömer dig själv, försök att vara rättvis

Fundera på om du tillhör den grupp av personer som någonsin har blivit uppringda mitt i natten. Den typ av person som någon annan har berättat sina mest intima hemligheter för. Någon som vid flera tillfällen blivit inbjuden att fira något som någon annan har uppnått. Fråga dig själv om någon fortsätter att fråga dig hur ditt liv går, trots att det har gått flera år…

Är detta personer som vill träffa dig även om de måste omboka möten och komma hem sent för att göra det? Om du har en sådan grupp med personer som fick dig att svara “ja” på några av dessa frågor så har du tur. Tänk nu på detta: om du kan väcka denna typ av känsla hos de som känner dig, varför är du då ibland så rädd för social kontakt? Varför är du fortfarande rädd för att öppna upp dig?

“Det är inte efter vi inser att vi betyder något för andra som vi känner att det finns en mening eller ett syfte med vår existens.”

-Stefan Zweig-

Två vänner som sitter i ett träd

Människor som ackumulerar skador och fixerar sig på detta kommer få det väldigt svårt att fokusera sin uppmärksamhet på den grupp som vi talar om. Om detta är din situation (eller någon du känner) så uppmanar jag dig att förändra ditt perspektiv. Jag ber dig att även lyssna på de personer som älskar dig och respekterar dig.

Tänk även på vad som hade hänt om många av de fantastiska personer som du har träffat även valde att skydda sig själva för att undvika skada. Du hade inte tyckt om deras umgänge.

Glädje uppstår när du är viktig för dem som känner dig och förbättrar ditt liv

För det är ett nöje att bry sig om de personer som ser oss som viktiga. För det är ett nöje att vara med dem som förbättrar våra liv och som vi bryr oss om. Dessa känslor stärker vår inre värld. De tar bort behovet av en vägg som kapar all typ av kommunikation med andra.

Ingen har ett större inflytande på våra liv än de som vi vill ha vid vår sida när vi känner oss glada, sjuka, melankoliska eller har ångest för att åka till en ny plats. Detta är vad vi menar med att leva livet i andras sällskap och inte debattera meningen med sin existens i ensamhet. Det är vad det innebär att gå framåt med öppenhet och lära sig att det finns personer som är temporära. Men även att vissa personer gör vår väg enklare. Människor som bär oss i sina armar och får oss att känna att vi kan flyga.

“Ge inte upp, snälla ge inte upp,
Även om kylan bränner,
och rädslan biter,
Även om solen går ner och vintern blir stilla,
Det finns fortfarande eld i din själ
Det finns fortfarande liv i dina drömmar.

För varje dag är en ny början,
Detta är tiden och det bästa tillfället.
För du är inte ensam, för jag älskar dig.

Mario Benedetti

Kvinna som stirrar på tiger

Tänk på det goda och älska, glöm sakernas mörka sida

Fokusera din uppmärksamhet på rätt grupp med människor och de som känner dig. Detta handlar inte om vem som får mest poäng, utan det handlar om att multiplicera de bra erfarenheterna. Vi bör inte fokusera vår uppmärksamhet på de personer som svek oss när vi litade på dem.

De bästa korten i din hand tilldelades av personer som motiverade dig (och som fortfarande gör det) att fortsätta framåt. Aldrig av personer som svek dig. Fokusera din uppmärksamhet på de saker som förbättrar ditt liv och som spelar en roll för dig.

Du har dina egna regler och andras regler kan vara annorlunda. Men låt inte deras inflytande påverka ditt omdöme. Om du är domaren ska du inte lämna utrymme för fusk och bedrägeri. Exkludera inte vittnesmålet hos de som känner dig och älskar dig. I livet uppstår faror, men även lyckosamma tillfällen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.