Ifall de som känner dig älskar dig...varför är du rädd?

Ifall de som känner dig älskar dig...varför är du rädd?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De som känner dig älskar dig, så var inte rädd. Låt oss göra ett experiment. Det hade varit bäst ifall du uttryckte resultaten av detta experiment i procent. Ibland kan det ackumuleras för många motsägelser i ditt sinne, och detta gör det svårt för dig att se resultaten tydligt.

Vi kommer därför hjälpa dig att finna information enklare och förstå varför vi alla någon gång blir rädda för social kontakt och ännu räddare för kärleken.

Gå tillbaka in i ditt sinne och tänk på alla de personer som du har träffat i ditt liv och som känner dig. Tänk på de personer som verkligen har sårat dig, på de personer som du helt enkelt hade det svårt att stå ute med. Tänk på de personer som du har varit likgiltig mot eller de som har gjort dig rädd. De som har gjort att du har mått bra och de personer som har gett upphov till eufori inom dig.

Ifall de sista två grupperna med personer tar upp en stor procent, tänk då på huruvida dessa känslor har varit ömsesidiga. Det finns personer i ditt liv som älskar och respekterar dig, precis som du älskar och respekterar dem. Det finns många personer som väntar på att någon ska komma in i deras liv. Dessa personer utgör en väldigt bra anledning till att inte låta “de dåliga” påverka din strävan att lära känna andra.

Den olyckliga delen är att vi ofta står ut med så många slag att omvandlas till en person som lever livet halvvägs. Dessa personer lever med känslan att de har mycket att dölja eftersom någon en gång ansåg att de inte hade något av intresse att visa upp. Men där dessa personer inte såg något av intresse, såg andra personer något sårande. Är det inte dags att rikta vår uppmärksamhet och använda en skala som inte är baserad på rädsla?

Ifall du dömer dig själv, försök att vara rättvis

Tänk på ifall du är en del av den grupp av personer som någonsin har fått ett samtal i mitten av natten. Den typ av person som någon annan har berättat sina mest intima hemligheter för. Någon som blivit inbjuden flera gånger om för att fira något som en annan har uppnått. Fråga dig själv ifall någon fortsätter att fråga dig hur ditt liv går, även efter att det har gått flera år…

Är detta personer som vill träffa dig, även då de måste ändra möten och komma hem sent för att göra det. Ifall du har en sådan grupp med personer som fick dig att svara “ja” på några av dessa frågor så har du tur. Tänk nu på detta: ifall du kan väcka denna typ av känsla hos de som känner dig, varför är du då ibland så rädd för social kontakt? Varför är du fortfarande rädd för att öppna upp dig?

“Det är inte efter vi inser att vi betyder något för andra som vi känner att det finns en mening eller ett syfte med vår existens .”
-Stegan Zweig-

Två vänner som sitter i ett träd

Folk som ackumulerar skador och fixerar sig på detta kommer få det väldigt svårt att fokusera sin uppmärksamhet på den grupp som vi talar om. Ifall detta är din situation (eller någon du känner) så uppmanar jag dig att förändra ditt perspektiv. Jag ber dig att även lyssna på de personer som älskar dig och respekterar dig.

Tänk även på vad som hade hänt ifall många av de fantastiska personer som du har träffat även valde att skydda sig själva för att undvika skada. Du hade inte tyckt om deras umgänge.

Nöje uppstår då man är viktig för de som känner dig och förbättrar ditt liv

För det är ett nöje att bry sig om de personer som ser oss som viktiga. För det är ätt nöje att vara med dem som förbättrar våra liv och som vi bryr oss om. Dessa känslor stärker vår inre värld. De tar bort behovet av en vägg som kapar all typ av kommunikation med andra.

Ingen har ett större inflytande på våra liv än de som vi vill ha vid vår sida då vi känner oss glada, sjuka, melankoliska eller har ångest för att åka till en ny plats. Detta är vad vi menar med att leva livet i andras sällskap och inte debattera meningen med ens existens i ensamhet. Det är vad det innebär att gå framåt med öppenhet och lära sig att det finns personer som är temporära. Men även att vissa personer gör vår väg enklare. Folk som bär oss i deras armar och får oss att känna att vi kan flyga.

“Ge inte upp, snälla ge inte upp,
Även ifall kylan bränner,
och rädslan biter,
Även ifall solen går ner och vintern blir stilla,
Det finns fortfarande eld i din själ
Det finns fortfarande liv i dina drömmar.

För varje dag är en nya början,
Detta är tiden och det bästa tillfället.
För du är inte ensam, för jag älskar dig.”

Mario Benedetti

Kvinna som stirrar på tiger

Tänk på det goda och älska, glöm sakernas mörka sida

Fokusera din uppmärksamhet på rätt grupp med människor och de som känner dig. Detta handlar inte om vem som får mest poäng, utan det handlar om att multiplicera de bra erfarenheterna. Vi bör inte fokusera vår uppmärksamhet på de personer som har svikit oss när vi litade på dem.

Det bästa kortet i dina händer gavs av personer som motiverade dig (och som fortfarande gör det) att fortsätta framåt och aldrig de personer som svek dig. Fokusera din uppmärksamhet på de saker som förbättrar ditt liv och som spelar en roll för dig.

Du har dina egna regler och andras regler kan vara annorlunda. Men låt inte deras inflytelse påverka ditt omdöme. Ifall du är domaren ska du inte lämna utrymme för fusk och svek. Exkludera inte vittnesmålet hos de som känner dig och älskar dig. I livet uppstår faror, men även lyckosamma tillfällen.

Detta kanske intresserar dig
Faran med att älska om du inte älskar dig själv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Faran med att älska om du inte älskar dig själv

Den fascinerande världen av kärlek, hälsa och lycka: vilka mysterier döljer sig bakom den? Faran med att älska uppstår om du inte älskar dig själv ...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.